Najtańsze ubezpieczenie mieszkania – czy to się opłaca?

0
5500
Ubezpieczenie mieszkania
Im wyższa suma ubezpieczenia, a optymalna to równa wartości ubezpieczanego mieszkania, tym droższe ubezpieczenie. | fot.: Fotolia

Ubezpieczenie mieszkania, które dostępne jest u różnorodnych przedstawicieli, może się znacząco różnić składką, jaką trzeba za ochronę zapłacić. Bardzo często, podczas poszukiwań najlepszej ochrony ubezpieczeniowej, głównym kryterium oceny staje się właśnie cena. Pojawia się jednak pytanie, czy najtańsze ubezpieczenie mieszkania rzeczywiście się opłaca?

Jak zbudowana jest polisa ubezpieczeniowa

Zanim uda się określić, czy niska składka za ubezpieczenie mieszkania się opłaca, warto ustalić, co wpływa na jej wysokość i za co płaci ubezpieczony w ramach danej składki. Niezbędne jest tu poznanie konstrukcji polisy. Każde ubezpieczenie mieszkania składa się z dwóch zasadniczych elementów. Jest to umowa główna i zestaw umów dodatkowych.

W ramach umowy głównej ochroną ubezpieczeniową można objąć tylko mury i stałe elementy. Zestaw ryzyk – czyli zdarzeń, których wystąpienie gwarantuje wypłatę – jest różny, zależnie od firmy i oferty ubezpieczeniowej.

W ramach ubezpieczenia dodatkowego ochroną można objąć ruchomości domowe, nieruchomości znajdujące się na działce, zwierzęta domowe, nekropolie czy odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Do tego, można również rozszerzyć zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, włączając do ochrony różnorodne dodatkowe zdarzenia ubezpieczeniowe, począwszy od najbardziej oczywistych i możliwych, aż po wszelkie odmiany działania sił natury i osób trzecich, w ramach formuły All Risk. Więcej możliwości można znaleźć przeglądając artykuł na https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/ubezpieczenie-mienia-co-warto-wiedziec

To, co zostanie włączone do ubezpieczenia, zależy w dużej mierze od samego ubezpieczonego. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że możliwość dołączenia jakiejkolwiek umowy dodatkowej istnieje dopiero po wykupieniu ubezpieczenia głównego.

Co wpływa na składkę?

Nadszedł czas, by wyjaśnić, co wpływa na składkę ubezpieczeniową. W przypadku umowy głównej najistotniejszym czynnikiem jest suma ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to kwota, która zostanie wypłacona poszkodowanemu w chwili gdy mieszkanie zostanie całkowicie zniszczone. Gdy dojdzie do częściowego zniszczenia, które określane jest w procentach, odpowiedni procent sumy ubezpieczenia zostanie wypłacony na wykonanie niezbędnych napraw.

Im wyższa suma ubezpieczenia, a optymalna to równa wartości ubezpieczanego mieszkania, tym droższe ubezpieczenie.

W przypadku umów dodatkowych, również suma ubezpieczenia wpływa na ogólną składkę za polisę. Jednakże to, jak wiele tych umów zostanie wybranych, również ma duże znaczenie. Każda kolejna, która zostaje dołączona podnosi wartość ubezpieczenia.

Można więc powiedzieć, że im bogatsza jest wybrana polisa, tym więcej za nią trzeba zapłacić. Warto jednak spojrzeć też na to z drugiej strony. Im bogatsza polisa, tym lepiej chroni ubezpieczonego i jego majątek, a to nie pozostaje bez znaczenia.

Czy najtańsze ubezpieczenie się opłaca?

Najtańsze ubezpieczenie mieszkania to zwykle ubezpieczenie, któremu czegoś brakuje. Może to być sama umowa główna, która, jak wspomniano, chroni tylko mury i stałe elementy. W efekcie, ruchomości i całe wyposażenie ubezpieczonego mieszkania nie jest chronione.

Najtańsze ubezpieczenie może też mieć tak niską składkę z uwagi na niedopasowane sumy ubezpieczenia.

Jeżeli suma z umowy głównej jest zbyt niska, bo polisa musi być tania, wówczas wypłacone po zdarzeniu pieniądze nie wystarczą na wykonanie niezbędnych napraw czy remontów. A w przypadku całkowitego zniszczenia mieszkania, poszkodowany już nie odkupi sobie podobnego, w podobnych standardzie czy metrażu, bo nie starczy na to pieniędzy z odszkodowania.

W przypadku zbyt niskiej sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, również zabraknie pieniędzy na rekompensatę poniesionych strat. Drogi telewizor, kino domowe, komputer? Jeżeli nie zostaną ubezpieczone zgodnie ze swoją wartością, którejś z tych rzeczy po prostu nie da się odkupić.

Podsumowując, czy najtańsze ubezpieczenie się opłaca? Już widać, że nie. By odzyskać swój dawny, sprzed zdarzenia, poziom czy standard życia i tak trzeba będzie dopłacić i to znacznie więcej, niż kilkadziesiąt złotych w skali roku.

Dopiero, gdy znajdzie się kilka kompleksowych polis, które w pełni zabezpieczają majątek zainteresowanego, wówczas można wśród nich poszukać polisy faktycznie najtańszej.


Materiał partnera zewnętrznego