Design thinking jako metoda rozwiązywania problemów

0
274
design thinking
Design thinking znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. W biznesie pomaga tworzyć produkty i usługi, które lepiej odpowiadają na potrzeby klientów. W edukacji sprzyja tworzeniu bardziej zaangażowanych środowisk uczenia się. W organizacjach non-profit może prowadzić do nowatorskich rozwiązań społecznych i środowiskowych problemów | fot.: stock.adobe.com

Design thinking to podejście do rozwiązywania problemów, które czerpie z metod i procesów projektantów, aby sprostać szerokiemu zakresowi wyzwań. W ostatnich latach ta metoda zyskała na popularności w różnych dziedzinach, od edukacji po biznes, dzięki swojej skuteczności w generowaniu innowacyjnych i użytkowych rozwiązań. Design thinking zachęca do głębokiego zrozumienia potrzeb użytkowników i promuje iteracyjne testowanie pomysłów i prototypów, zanim znajdzie się ostateczne rozwiązanie.

Proces design thinking

Empatia

Pierwszy etap design thinking wymaga zrozumienia doświadczeń i emocji osób, dla których tworzone są rozwiązania. To zrozumienie osiąga się poprzez obserwację, interakcję i wczuwając się w ich sytuację, co pozwala zidentyfikować głęboko zakorzenione potrzeby i motywacje użytkowników.

Definiowanie problemu

Po zebraniu wiedzy na temat użytkowników i ich potrzeb, następnym krokiem jest zdefiniowanie krytycznych problemów do rozwiązania. Na tym etapie istotne jest stworzenie jasnej, skoncentrowanej na użytkowniku definicji problemu, która będzie prowadzić wszystkie dalsze działania projektowe.

Burza mózgów i generowanie rozwiązań

Zdefiniowanie problemu otwiera drogę do burzy mózgów, podczas której zespół generuje jak najwięcej pomysłów na rozwiązania. W tym etapie zachęca się do kreatywności i eksplorowania szerokiego spektrum możliwości bez oceniania ich wstępnie.

Prototypowanie

Wybrane pomysły są następnie przekształcane w prototypy. Prototypy te nie muszą być zaawansowane; często są to proste modele, które pomagają wizualizować i testować funkcje rozwiązania w praktycznych warunkach.

Testowanie

Ostatnim etapem jest testowanie prototypów z rzeczywistymi użytkownikami. Informacje zwrotne od użytkowników są podstawą, ponieważ mogą one doprowadzić do kolejnych iteracji projektu, w których prototyp jest modyfikowany i ulepszany, aż do osiągnięcia optymalnego rozwiązania.

design thinking
Design thinking został wykorzystany w wielu różnych projektach i branżach, prowadząc do innowacyjnych rozwiązań | fot.: stock.adobe.com

Zastosowania design thinking

Design thinking został wykorzystany w wielu różnych projektach i branżach, prowadząc do innowacyjnych rozwiązań i produktów, które zmieniły sposób, w jaki ludzie interakcjonują z technologią, usługami i nawet przestrzeniami publicznymi. Oto kilka znanych przykładów zastosowania design thinking:

  1. Apple – Design thinking odegrał kluczową rolę w podejściu firmy Apple do projektowania produktów. Jeden z najbardziej znanych przykładów to pierwszy iPhone, który zrewolucjonizował rynek smartfonów dzięki swojemu intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i funkcjonalności dotykowego ekranu. Proces projektowy skupiał się na zrozumieniu, jak ludzie rzeczywiście używają telefonów, co doprowadziło do stworzenia urządzenia, które było nie tylko zaawansowane technologicznie, ale także niezwykle przyjazne dla użytkownika.
  2. IDEO i Bank of America – IDEO, wiodąca firma konsultingowa specjalizująca się w design thinking, współpracowała z Bank of America nad stworzeniem programu „Keep the Change”. Program ten został zaprojektowany, aby pomóc klientom oszczędzać pieniądze poprzez automatyczne zaokrąglanie transakcji kartą debetową do najbliższego dolara i przenoszenie reszty na konto oszczędnościowe. Projekt ten bazował na głębokim zrozumieniu trudności, jakie mają klienci z regularnym oszczędzaniem pieniędzy.
  3. Airbnb – W początkowych dniach działalności, Airbnb zmagało się z brakiem wzrostu. Założyciele firmy zastosowali design thinking, aby zrozumieć problemy swoich użytkowników. Odkryli, że jednym z głównych problemów są złej jakości zdjęcia oferowanych nieruchomości. Zainwestowali w profesjonalne fotografie mieszkań, co znacznie zwiększyło zaufanie i satysfakcję użytkowników, a co za tym idzie, przyspieszyło wzrost firmy.
  4. Procter & Gamble (P&G) – Firma P&G zastosowała design thinking do przeformułowania swojego podejścia do innowacji produktowych. Dzięki temu podejściu stworzyli serię produktów, które znacznie lepiej odpowiadają na potrzeby i oczekiwania klientów. Na przykład, linia pielęgnacyjna Olay została zreformułowana tak, aby lepiej odpowiadać na specyficzne potrzeby skóry kobiet w różnym wieku.
  5. Cleveland Clinic – Design thinking został wykorzystany do przeprojektowania doświadczeń pacjentów w Cleveland Clinic, jednym z wiodących ośrodków medycznych w USA. Poprzez obserwacje i wywiady z pacjentami, klinika wprowadziła szereg zmian w swoich procedurach, które uczyniły pobyt i leczenie bardziej komfortowym i mniej stresującym doświadczeniem.

Te przykłady pokazują, jak design thinking może być stosowany w różnych kontekstach, by tworzyć rozwiązania, które są nie tylko innowacyjne, ale także głęboko odpowiadają na ludzkie potrzeby.

Zakończenie

Design thinking, dzięki swojemu skoncentrowaniu na ludziach i iteracyjnym podejściu do projektowania, jest wysoce skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu problemów. Promuje nie tylko innowacyjność, ale także praktyczne podejście do tworzenia wartościowych i trwałych rozwiązań. W świecie, który wymaga coraz szybszego dostosowywania się do zmieniających się warunków i potrzeb, design thinking tworzy ramy, które pomagają sprostać tym wyzwaniom z empatią i kreatywnością.

Redo