Czy dowody osobiste będą w wersji elektronicznej?

0
897
Kabel komputerowy

Po rewolucyjnej zmianie dowodów osobistych w Polsce w 2001 roku, z tradycyjnej, papierowej książeczki na małą, plastikową kartę, kolejnym krokiem może być już tylko wprowadzenie dowodów wirtualnych. Czy będzie to oznaczało kres materialnych dokumentów, jakie dotychczas znajdują się w obiegu?

Plany wprowadzenia w Polsce mDokumentów

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt mDokumenty, który wdrażany jest od maja 2017 roku. Obejmuje on udostępnienie obywatelom możliwości posługiwania się mobilną wersją dowodu osobistego. W przyszłości, jeśli pierwsza część projektu przebiegnie pomyślnie, mobilne dokumenty obejmą także prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy potwierdzenie zawarcia polisy OC dla pojazdu.

Niemniej obecnie, na wstępnym etapie, elektroniczne dokumenty mają funkcjonować wyłącznie w kontaktach z administracją państwową oraz z policją. Nie będzie można się nimi posługiwać chociażby w bankach czy w firmach pożyczkowych. Na przykład przy zaciąganiu pożyczki pozabankowej w MoneyMan konieczne będzie okazanie plastikowego dowodu osobistego, a raczej jego skanu. Podobnie będzie w przypadku zawierania umów z innymi dostawcami usług telefonicznych i internetowych, w tym finansowych.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla jednak, że w miarę zapotrzebowania w planach jest rozszerzenie projektu mDokumenty.

Zwolennicy papierowych lub plastikowych dokumentów osobistych, w tym dowodów i prawa jazdy, nie muszą martwić się, że wkrótce przestaną one istnieć. Resort uspokaja, że będą one dostępne w tradycyjnej formie tak długo, jak społeczeństwo będzie zgłaszać na nie zapotrzebowanie.

Dowód osobisty w telefonie komórkowym

Mobilna wersja dokumentów będzie dostępna nie tylko z poziomu smartfona, ale i ze zwykłego telefonu komórkowego. Wystarczy, że telefon będzie wyposażony w standardową dla większości aparatów funkcję SMS. Urzędnik lub policjant chcący sprawdzić dowód osobisty obywatela będzie mógł go pozyskać tylko na podstawie numeru PESEL lub numeru telefonu komórkowego. Następnie wpisze uzyskany numer do Aplikacji Dostępowej, a na telefon obywatela zostanie przekazany jednorazowy kod, który będzie trzeba przekazać urzędnikowi dla potwierdzenia swojej tożsamości za pośrednictwem mDokumentów. Aplikacja Dostępowa wyświetli dane dokumentu i będzie można w ten prosty sposób potwierdzić w zaledwie kilka minut tożsamość danej osoby.

Warto podkreślić, że korzystanie z mobilnej wersji dokumentów nie będzie obowiązkowe, ale to kolejny krok w stronę nowoczesności, również w zakresie posiadanych przez każdego z nas dokumentów.