Na jakie badania diagnostyczne może skierować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej?

0
600
badania diagnostyczne
W zakresie badań, na które lekarz rodzinny może wydać skierowanie, znajdują się badania laboratoryjne, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej | fot.: materiał partnera

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na różne badania diagnostyczne, do lekarzy specjalistów czy na leczenie w szpitalu. W zakresie badań, na które lekarz rodzinny może wydać skierowanie, znajdują się badania laboratoryjne, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej.

Badania hematologiczne

Badania hematologiczne to badania krwi. Lekarz rodzinny może skierować pacjenta na: 

 • morfologię krwi obwodowej z płytkami krwi, 
 • retikulocyty, 
 • morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, 
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne:

Badania biochemiczne obejmują analizę składników osocza, a immunologiczne oceniają działanie układu odpornościowego. Badania, na które może skierować lekarz rodzinny, to:

 • sód, potas, wapń zjonizowany, żelazo, żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC), 
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c), 
 • stężenie transferyny, 
 • glukoza, 
 • test obciążenia glukozą,
 • kreatynina, 
 • mocznik, 
 • kwas moczowy,
 • białko całkowite, 
 • proteinogram, 
 • albumina, 
 • białko C-reaktywne (CRP), 
 • amylaza, 
 • trójglicerydy (TG), cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL,
 • bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, 
 • miano antystreptolizyn O (ASO), 
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST), 
 • fosfataza alkaliczna (ALP), 
 • aminotransferaza alaninowa (ALT), 
 • VDRL, 
 • kinaza kreatynowa (CK), 
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), 
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP), 
 • czynnik reumatoidalny (RF), 
 • hormon tyreotropowy (TSH), 
 • antygen HBs-AgHBs, 
 • FT3,
 • FT4, 
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania moczu i kału

Lekarz rodzinny może skierować pacjenta na ogólne badanie moczu z oceną właściwości chemicznych, fizycznych, oceną mikroskopową osadu, ilościowe oznaczanie białka, glukozy, wapnia, amylazy. Z kolei spośród badań kału wydaje skierowanie na badanie ogólne, krew utajoną, pasożyty.

Badania układu krzepnięcia

Badanie układu krzepnięcia wykonywane jest w celu określenia zaburzeń krzepliwości krwi. Lekarz rodzinny może w tym kierunku zlecić wykonanie: wskaźnika protrombinowego (INR), fibrynogenu, czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT).

Badania mikrobiologiczne

Badanie mikrobiologiczne służy wykryciu drobnoustroju chorobotwórczego. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na posiew moczu z antybiogramem, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella, posiew wymazu z gardła z antybiogramem.

Badania obrazowe i nie tylko

Pozostałe badania diagnostyczne, na które można uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego, to:

 • badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku,
 • badania USG, w tym: ślinianek, nerek, tarczycy i przytarczyc, moczowodów, brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, pęcherza moczowego, obwodowych węzłów chłonnych,
 • spirometria (badanie czynnościowe układu oddechowego), 
 • RTG, w tym: kostne kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej, przeglądowe jamy brzusznej, czaszki, zatok,
 • badania endoskopowe, w tym gastroskopia (badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego), kolonoskopia (badanie jelita grubego i okrężnicy).

Materiał partnera