Skręcenie kostki — co z odszkodowaniem?

0
818
uraz kostki
Skręcenie kostki to tzw. uraz skrętny stawu skokowego. Objawia się on bólem i obrzękiem okolicy kostki bocznej | fot.: stokc.adobe.com

Skręcenie kostki to potoczna nazwa dość poważnej kontuzji stawu skokowego, na którą są narażone zwłaszcza osoby regularnie uprawiające sport. Takie uszkodzenie często zdarza się również przy schodzeniu ze schodów czy wysiadania z autobusu. Niezależnie od okoliczności zdarzenia w niektórych przypadkach za skręcenie kostki należy Ci się odszkodowanie. W jakich sytuacjach można się ubiegać o rekompensatę? Sprawdź.

Jak objawia się skręcenie kostki?

Skręcenie kostki to tzw. uraz skrętny stawu skokowego. Objawia się on bólem i obrzękiem okolicy kostki bocznej. Przeważnie im większe uszkodzenie więzadła, tym większa opuchlizna. Skręceniu towarzyszą też trudności w poruszaniu kończyną i dyskomfort przy próbie obciążania nogi. Zdarza się też, że skóra w miejscu uszkodzenia jest cieplejsza, niż w innych częściach ciała, co wiąże się z reakcją zapalną. 

Po wystąpieniu powyższych objawów należy unieruchomić staw skokowy. Można też schłodzić go zimnymi okładami, aby zmniejszyć opuchliznę i przynieść ulgę w bólu. Kolejnym krokiem powinna być wizyta w gabinecie lekarza specjalisty, który wykona niezbędne badania diagnostyczne i zdiagnozuje uraz. Dokumentacja uzyskana podczas spotkania (zaświadczenia i wyniki badań) może okazać się przydatna podczas ubiegania się o odszkodowanie. Warto wiedzieć, że niektóre firmy ubezpieczeniowe wymagają poddania się dodatkowym badaniom diagnostycznym i lekarskim w celu uzyskania obiektywnej oceny stanu zdrowia ubezpieczonego.

Jakie ubezpieczenie na wypadek skręcenia kostki?

Na odszkodowanie za skręcenie kostki mogą liczyć osoby, które wcześniej wykupiły odpowiednie ubezpieczenie. Do uzyskania rekompensaty za taki wypadek najczęściej konieczna jest inwestycja we właściwe rozszerzenie do polisy na życie lub do ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenie z tytułu urazu stawu skokowego gwarantują:

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków — dotyczy zdarzeń, do których doszło w sytuacjach określonych w OWU (np. w czasie wykonywania obowiązków zawodowych, w drodze do domu i do pracy, przez całą dobę);
  • ubezpieczenie w razie złamania kości, skręcenia stawu lub oparzenia ciała — pozwala uzyskać odszkodowanie za konkretne uszkodzenia ciała będące następstwem nieszczęśliwych wypadków.

Ile odszkodowania za skręcenie kostki?

Wysokość odszkodowania za skręcenie kostki zmienia się w zależności od warunków określonych w polisie. Wpływa na nią suma ubezpieczenia ustalona w czasie zawierania umowy i stopień poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Ocena poziomu uszkodzeń zazwyczaj odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej dostarczonej przez ubezpieczonego lub diagnostyki zleconej przez ubezpieczyciela. Najczęściej rekompensata wynosi od 3% do 30% sumy ubezpieczenia.

Przykład 1.

Pani Kasia wykupiła ubezpieczenie NNW na wypadek uszkodzenia ciała, którego suma wynosi 20 000 zł. Po lekkim skręceniu kostki jej uraz określono jako 3-procentowy uszczerbek na zdrowiu. Oznacza to, że za to zdarzenie otrzyma 600 zł odszkodowania.

Przykład 2.

Pan Paweł ma indywidualną polisę NNW, a suma jego ubezpieczenia liczy 30 000 zł. Doznał skręcenia kostki dużego stopnia, co umożliwia mu uzyskanie rekompensaty w wysokości od 10% do 25% SU. Jego przypadek oceniono jako 15% uszczerbek na zdrowiu, dzięki czemu uzyskał świadczenie pieniężne w wysokości 4 500 zł.

Czy da się dostać odszkodowanie za skręcenie kostki od różnych ubezpieczycieli?

Osoba opłacająca regularnie i terminowo składki ubezpieczeniowe za dwie różne polisy może otrzymać podwójne odszkodowanie. Taka sytuacja jest możliwa np. u osób objętych zarówno ubezpieczeniem NNW, jak i polisą zdrowotną. Na dwukrotne wypłacenie świadczenia z tytułu skręcenia kostki mogą też liczyć klienci mający ubezpieczenie indywidualne i grupowe.

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności przy odszkodowaniu za skręcenie kostki?

Ubezpieczyciel zastrzega sytuacje, w których może odmówić wypłaty odszkodowania za skręcenie kostki. Na wsparcie towarzystwa ubezpieczeniowego nie mają szans osoby, u których do urazu doszło na skutek:

  • udziału w strajkach, bójkach i protestach;
  • działań wojennych, działań zbrojnych, stanu wojennego, użycia broni masowego rażenia;
  • podjęcia próby popełnienia przestępstwa lub popełnienia przestępstwa;
  • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu;
  • udziału w zajęciach zwiększonego ryzyka utraty życia lub zdrowia;
  • podjęcia aktywności pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  • niezastosowania się do zaleceń lekarza.

Odszkodowanie za skręcenie kostki — podsumowanie

Skręcenie stawu skokowego może stanowić podstawę do ubiegania się o odszkodowanie, jednak ostateczna decyzja ubezpieczyciela w tym zakresie zależy od zasad określonych w OWU. Aby mieć pewność co do warunków wypłaty świadczeń, warto zapoznać się z ofertą polisy. Na etapie leczenia i rehabilitacji urazu często przydaje się też assistance medyczne, które zapewnia bezpłatny dostęp do wsparcia psychologicznego, infolinii informacyjnej, diagnostyki i rehabilitacji.

Materiał partnera zewnętrznego