Jak otrzymać rozwód kościelny?

0
1487
dwie złote obrączki na szarym tle
Stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego wymaga od nas determinacji, ale i posiadania dobrego powodu do rozpoczęcia całej procedury | fot.: stock.adobe.com

Wiele małżeństw z czasem się rozpada. Ciągłe kłótnie, oddalanie się od siebie, czasami niedopasowanie lub skrywane przed ślubem tajemnice powodują, że pary decydują się na rozwód i o ile w przypadku ślubu cywilnego nic nie stoi na przeszkodzie w tym, żeby go dostać, to w przypadku ślubu kościelnego sprawa się już nieco komplikuje. Kiedy można dostać rozwód kościelny i ile trwa taki proces?

Czym jest rozwód kościelny?

Podczas ślubu kościelnego przysięgamy przed Bogiem miłość do partnera po kres naszych dni. Mogłoby się wydawać, że zerwanie takiej przysięgi nie jest możliwe. Jednak przy odpowiednio dobrych powodach istnieją odstępstwa od reguły i możliwe jest uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego potocznie (i błędnie) określanego także jako rozwód kościelny lub unieważnienie małżeństwa kościelnego. Powodem do tego mogą być ściśle określone i skatalogowane w prawie kanonicznym kwestie i sytuacje, a każda z nich jest dokładnie i z osobna rozpatrywana.

Kiedy małżeństwo może zostać unieważnione?

Powody, przez które małżeństwo może zostać unieważnione są dokładnie określone w prawie kanonicznym. Oto kilka najważniejszych powodów, które mogą stanowić podstawę do unieważnienia małżeństwa:

  • zbyt bliskie pokrewieństwo pomiędzy małżonkami
  • ślub został wzięty w zbyt młodym wieku
  • jeden z małżonków jest już w innym małżeństwie
  • jeden z małżonków nie miał chrztu
  • jeden z małżonków złożył śluby Bogu lub jest zakonnicą/zakonnikiem
  • małżonkowie to rodzeństwo – jedynie w prawnym znaczeniu (adopcja)
  • ukryte zostały kluczowe informacje podczas zawierania ślubu (np. choroba psychiczna, niemożność posiadania dzieci)
  • brak zdolności płciowej (impotencja)
  • ślub został zawarty w wyniku podstępu, pod groźbą lub przymusem

To jeszcze nie wszystkie powody, które pozwalają na unieważnienie małżeństwa. Jeśli chcemy dostać rozwód kościelny prze brak zgody w związku i ciągłe kłótnie, musimy liczyć się z tym, że prawdopodobnie Kościół nie da nam tej możliwości. Ważne jest to, aby jeden z powodów istniał już w trakcie brania ślubu lub przed nim, a my o nim nie mieliśmy pojęcia. Jeśli na przykład brak zdolności płciowej lub zdrada pojawią się po kilku latach małżeństwa, prawdopodobnie nie będzie to dobre uzasadnienie tego, że chcemy dostać rozwód.

Ile trwa rozwód kościelny?

Jeśli chcemy wziąć rozwód kościelny, powinniśmy wziąć pod uwagę fakt, że nie jest to szybka procedura, a może czasami ciągnąć się długie lata. Wprawdzie według najnowszych wytycznych tzw. rozwód kościelny można uzyskać już w 45 dni (na podstawie Listu Apostolskiego który reguluje krótki proces tzw. Processus brevior wydanego przez Papieża Franciszka w 2015 roku), należy jednak przygotować się na możliwość przedłużenia procedury. Przeciętnie unieważnienie małżeństwa w skomplikowanych przypadkach zajmuje około 2-3 lat. Nie da się ukryć, że jest to bardzo długi czas porównywalnie do tego, ile zajmuje uzyskanie rozwodu cywilnego. Dlatego warto zadbać o jak największą ilość dowodów czy świadków, na których będzie można się oprzeć w toku procesu.

Od czego zacząć?

Na początku należy postępować tak jak podczas ślubu cywilnego. Na pierwszym etapie wszystko odbywa się w sądzie, a następnie dokumenty potwierdzające rozwód cywilny musimy dostarczyć do kościoła, gdzie odbywa się sąd biskupi. Bardzo ważne jest, aby wybrać sobie doświadczonego adwokata kościelnego, którego ma każda kancelaria kanoniczna. Od wiedzy osoby, która zajmie się kwestią naszego rozwodu zależy nie tylko powodzenie całego przedsięwzięcia, ale i czas trwania procedury. Specjaliści przeanalizują sytuację i przesłanki do zainicjowania procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Adwokat kościelny czuwa także nad każdym etapem postępowania. Wybór odpowiedniej kancelarii kanonicznej jest więc kluczowy w przypadku decyzji o potrzebie uzyskania rozwodu kościelnego i należy się z nim skonsultować jak tylko podejmiemy decyzję o rozstaniu. W Warszawie rekomendowaną kancelarią kanoniczną jest na przykład http://www.adwokat-koscielny.com.pl/.

Ile kosztuje rozwód kościelny?

Cena rozwodu kościelnego w każdym mieście będzie inna. Waha się ona w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych i zależy od ilości i zakresu podjętych czynności.

Czy warto brać rozwód kościelny?

Tak naprawdę to kwestia indywidualna każdego z nas. Stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego wymaga od nas determinacji, ale i posiadania dobrego powodu do rozpoczęcia całej procedury. Rozwód cywilny czy decyzja o separacji pary nie będą bowiem miały wpływu na decyzję o unieważnieniu małżeństwa sakramentalnego. Co zyskujemy otrzymując pozytywną decyzję?

Po stwierdzeniu przez sąd kościelny nieważności małżeństwa kościelnego oboje byli małżonkowie wracają do stanu kawalerskiego i panieńskiego. Fakt zawarcia małżeństwa zostaje niejako wymazany. Z tego też powodu byli małżonkowie mogą bez przeszkód zawrzeć kolejny związek małżeński w Kościele katolickim.

Stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego jest z pewnością ważną procedurą, z której mogą skorzystać osoby pragnące ponownego ślubu kościelnego. I choć Kościół Katolicki nie uznaje rozwodów, dopuszcza możliwość anulowania małżeństwa w uzasadnionych przypadkach. Warto wówczas podjąć współpracę z kancelarią kanoniczną, która określi szanse powodzenia, a także przeprowadzi nas przez całość tego skomplikowanego procesu.


OLI