System monitoringu wizyjnego – integracja urządzeń CCTV i otwarty standard ONVIF

0
1278
ONVIF schemat systemu
Standard ONVIF jest na dzień dzisiejszy najpopularniejszą platformą do integracji urządzeń CCTV, wspieraną przez niemal wszystkich czołowych producentów. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Brak możliwości integracji urządzeń różnych producentów jest Istotnym ograniczeniem dla wykonawców i użytkowników systemów bezpieczeństwa. Etapowość inwestycji, dynamika rozwoju technologii i zmiany rynkowe przyczyniają się do sytuacji, gdzie w obrębie jednego obszaru zainstalowanych jest wiele różnych (niemożliwych do integracji) systemów. Istotną gałęzią rynku, gdzie taka sytuacja jest widoczna są systemy telewizji dozorowej.

W czasach, kiedy najpopularniejszą technologią była analogowa transmisja sygnału video, zwykle możliwe było połączenie urządzeń różnych producentów w jeden system. Z chwilą nadejścia technologii IP sprawa się skomplikowała. Producenci tworzyli własne protokoły komunikacji a integracja elementów różnych producentów była trudniejsza. Problem zauważyli najwięksi producenci systemów CCTV i w celu jego rozwiązania utworzyli forum wymiany poglądów a następnie organizację i przodujący dziś ujednolicony standard wymiany danych video – ONVIF. Koncepcja stworzenia jednego, globalnego i otwartego standardu do komunikacji sieciowej zainicjowana przez czołowych producentów (Axis, Sony i Bosch) szybko zdobywała nowych zwolenników. Obecnie członkami ONVIF jest ponad 450 firm oferujących tysiące produktów korzystających ze standardu, w tym przodujące na rynku marki, takie jak Hikvision, Dahua, czy Samsung.

Jak bardzo taka współpraca może być pomocna dla użytkowników można zauważyć na przykładzie miejskich systemów dozoru wizyjnego. Różne firmy na przestrzeni czasu wyposażają poszczególne jednostki organizacyjne samorządu w narzędzia CCTV przydatne w ich działalności. W rezultacie miasto i jego jednostki posiadają oddzielne systemy do ochrony mienia, ochrony ludzi, monitorowania wypadków itd. Technologia i wymagania klientów ewoluują bardzo szybko a zamykanie się na jednego producenta (wykonawcę) jest kosztowne lub niemożliwe ze względów organizacyjnych i prawnych. W przypadku trzymania standardu ONVIF przez różne systemy możliwa (przynajmniej teoretycznie) jest integracja wielu systemów, szybka wymiana informacji i kompleksowe podejście do bezpieczeństwa miejskiego. Możliwe jest ujednolicenie sposobu sterowania kamerami obrotowymi (PZT), rejestracja i obsługa zdarzeń w jednym miejscu, szybka wymiana informacji o zdarzeniu alarmowym, ujednolicona transmisja sygnału audio itp.

Opisywany standard nie jest pozbawiony wad. W początkowym okresie jego rozwoju występowały błędy spowodowane brakiem kompatybilności pomiędzy wersjami standardu. Z tego powodu wprowadzono model integracji oparty o tzw. profile. Aby pomiędzy urządzeniami występowała zgodność, muszą poruszać się w tym samym profilu. Obecnie występują profile: A, C, G, Q, S, T. Opiszemy po krótce trzy z nich.

Profil S ma duże znaczenie ponieważ standaryzuje transmisję obrazu i dźwięku, sterowanie kamerami obrotowymi (PZT), metadanymi oraz przekaźnikami.

Profil G obejmuje zapis, odtwarzanie i wyszukiwanie nagrań na urządzeniu rejestrującym.

Oprócz systemów monitoringu w polu zainteresowania ONVIF znajdują się także systemy kontroli dostępu. Funkcje z tym związane obejmuje profil C.

Integracja systemów na bazie ONVIF ma swoje ograniczenia, których powinien być świadomy wykonawca (projektant). Nie każdy produkt z naklejką ONVIF będzie nadawał się do integracji. Przed zakupem należy upewnić się, czy producent należy oficjalnie do ONVIF. Można to zrobić na oficjalnej stronie organizacji. Trzeba także sprawdzić czy urządzenie obsługuje ONVIF o odpowiednim profilu (profile: A, C, G, Q, S, T). Urządzenie mające starszą wersję standardu (bez profilu) może nie działać prawidłowo. Posiadanie tego samego profilu przez urządzenia nie zagwarantuje, że wszystkie ich funkcje będą ze sobą kompatybilne. Problem pojawia się np. podczas próby skonfigurowania detekcji ruchu lub naruszenia strefy w kamerze CCTV. Pomimo zapewnień organizacji o pełnej współpracy w obrębie danego profilu należy zachować ograniczone zaufanie. Przed instalacją najlepiej zasięgnąć informacji u producenta o możliwości integracji konkretnych modeli urządzeń lub przetestować kompatybilność samemu.

Podsumowując, standard ONVIF jest na dzień dzisiejszy najpopularniejszą platformą do integracji urządzeń CCTV, wspieraną przez niemal wszystkich czołowych producentów. Choć integracja nie zawsze jest bezproblemowa, to standard ten jest powszechnie stosowany i rozwijany w stronę globalnego standardu IoT czyli tzw. internetu rzeczy.


Materiał partnera zewnętrznego