Kogo dotyczy rozliczenie PIT-36L?

0
1170
Formularze PIT
Powoli kończy się czas na rozliczenie podatkowe dochodów za rok 2018. | fot.: Fotolia

Powoli kończy się czas na rozliczenie podatkowe dochodów za rok 2018. Dlatego wiele osób coraz intensywniej poszukuje informacji oraz pomocy w kwestii poprawnego wypełnienia deklaracji PIT. Często też pojawiają się pytania i wątpliwości w konkretnych przypadkach, jak choćby przy rozliczaniu podatku liniowego przez przedsiębiorców. Warto więc przybliżyć ogólne wiadomości, związane ze składaniem deklaracji PIT-36L.

Czym jest podatek liniowy i kto składa deklarację PIT-36L?

Najkrócej rzecz ujmując, podatek liniowy – zwany też podatkiem płaskim – to sposób obliczania wymiaru podatku, wedle którego jego wysokość pozostaje wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Zazwyczaj jego idea funkcjonuje w nawiązaniu do podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych. W tych przypadkach wyliczany jest zgodnie z jedną stawką podatkową. Co to oznacza? Że podatnicy odprowadzają identyczną część swoich dochodów do budżetu państwa, która wynosi dokładnie 19%.

Kogo obejmuje PIT-36L? Taką deklarację składają osoby rozliczające przychody z działalności gospodarczej bądź z działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowane podatkiem liniowym. Wiąże się to z wcześniejszą decyzją o rozliczeniu w takiej formie. Mówiąc dokładniej, PIT-36L dotyczy przedsiębiorców, którzy pisemnie zgłosili wybór takiego sposobu opodatkowania do 20 stycznia 2018 roku podatkowego albo wyrazili podobną wolę w chwili pierwszej rejestracji pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzupełniania wniosku CEIDG-1 (także, jeśli miało to miejsce w trakcie roku podatkowego). W innym wypadku obowiązuje rozliczenie zgodnie ze skalą podatkową, na poziomie 32%. Należy też zaznaczyć, że raz wybrany rodzaj rozliczenia funkcjonuje przez cały rok podatkowy, natomiast jego zmiana jest ściśle określona przez obowiązujące przepisy. Podobnie jak fakt, że pisemne oświadczenie o liniowym opodatkowaniu przychodów w 2019 roku można składać nawet później, a konkretnie do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym doszło do uzyskania pierwszego przychodu z działalności gospodarczej albo działów specjalnych.

PIT-36L – do kiedy i na jakich zasadach trzeba złożyć deklarację?

Jeśli chodzi o rozliczenie podatku liniowego (19%) za rok 2018, deklarację PIT-36L należy złożyć do wtorku 30 kwietnia 2019. Przy okazji warto też wspomnieć, że jeśli termin ten przypadałby na dzień ustawowo wolny od pracy bądź sobotę, to w takiej sytuacji obowiązuje następny dzień roboczy.

Niezmienna stawka podatkowa ma swoje plusy zwłaszcza w przypadku działalności z wysokimi przychodami. Jednak podatek liniowy ma też swoje ograniczenia. W zasadzie wiąże się on z niemożnością ubiegania się o różne odliczenia podatkowe i ulgi, przysługujące przedsiębiorcom składającym deklarację PIT-36. W przypadku rozliczenia liniowego nie funkcjonuje także kwota zmniejszająca podatek (w przeciwieństwie do zastosowania skali podatkowej). Odchodzi również możliwość rozliczenia wspólnego z małżonkiem czy jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Natomiast dozwolone jest rozliczenie składek ZUS bądź kosztów dotyczących uzyskania, zabezpieczenia czy zachowania źródła przychodów. Ponadto, jeśli zajdzie sytuacja uzyskiwania przychodów z innych źródeł, niż działalność opodatkowana liniowo, to następuje konieczność złożenia – poza PIT-36L – także innych, stosownych deklaracji (PIT-36, PIT-37, PIT-28 itd.). Innymi słowy, w PIT-36 należy wykazać tylko przychody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych, które są opodatkowane liniowo.

Jak wiadomo, przepisy prawa podatkowego potrafią rodzić pytania i budzić wątpliwości oraz obawy, że popełni się błędy, które wszak mogą mieć swoje konsekwencje. Dlatego warto udać się do źródeł i serwisów takich jak e-pity.pl, które dostarczają dodatkowe, szczegółowe informacje, a nawet oferują filmy instruktażowe oraz programy pozwalające na precyzyjne, pewne rozliczenie PIT-36L czy innych deklaracji podatkowych. Z pomocą tego typu narzędzi można zdecydowanie szybciej, łatwiej i bezpieczniej wykonać wyżej opisane obowiązki.


OLI