Zakładanie działalności – krok po kroku

0
439
biznesplan
Zanim przejdziesz do rejestracji własnej działalności gospodarczej, stwórz biznesplan, czyli plan finansowy własnej firmy | fot.: materiał partnera

Obecnie proces założenia działalności gospodarczej stał się o wiele łatwiejszy niż jeszcze kilka lat temu. Jednakże niektóre osoby wciąż są zniechęcone założeniem firmy przez perspektywę konieczności załatwienia wielu formalności. Rejestracja firmy może przebiegnąć sprawnie i szybko, jeśli wiesz jakie formalności należy załatwić i jaką dokumentację uzupełnić. W tym artykule dowiesz się, jak wygląda zakładanie działalności krok po kroku.

Stworzenie biznesplanu

Zanim przejdziesz do rejestracji własnej działalności gospodarczej, stwórz biznesplan, czyli plan finansowy własnej firmy. Ten dokument pozwoli Ci przedstawić, jak chcesz zrealizować swój pomysł na firmę. Dowiesz się, czy Twoja koncepcja przedsiębiorstwa wpasowuje się w aktualny rynek pracy, określisz sposoby finansowania oraz przewidywane koszty i wydatki przedsiębiorstwa, przedstawisz swoją strategię marketingową. Biznesplan pozwala także określić cele długoterminowe i krótkoterminowe przedsiębiorstwa, które pozwolą Ci zaplanować przyszłe działania i oceniać te działania w stosunku do osiągniętych celów. Ważną składową biznesplanu jest także analiza finansowa.

Zakładanie działalności — rejestracja firmy w CEIDG-1

Zakładanie firmy krok po kroku na kolejnym etapie wymaga złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca może podjąć działalność już w dniu złożenia wniosku o wpis. Dowodem wpisu do CEIDG jest wydruk wniosku, natomiast numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer NIP. Rejestracja przedsiębiorstwa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatna.

We wniosku CEIDG podajesz m.in. rodzaj działalności, który określa Polska Klasyfikacja Działalności. W formularzu możesz także wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Jednakże większość firm rozlicza się na podstawie skali podatkowej.

Rejestracja firmy w urzędzie statystycznym

Od 14 dni od dokonania wpisu do CEIDG należy uzyskać numer REGON, który jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Aktualnie zgłoszenie podatnika o nadanie numeru REGON następuje na podstawie wniosku CEIDG-1. Jeśli przedsiębiorca prowadził wcześniej działalność gospodarczą, numer ten ma już nadany. Numer REGON jest niezbędny do prowadzenia firmy. Jest on potrzebny do rozliczenia się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, a także podczas kontaktów z innymi firmami.

Rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym

Kolejnym etapem jest rejestracja firmy dla celów podatku od towarów i usług, aby być czynnym podatnikiem VAT. W tym celu musisz druk VAT-R do Urzędu Skarbowego. Należy wiedzieć, że podatek od dóbr i usług i jest tak skonstruowany, że obciąża konsumenta, a firma jedynie go przekazuje na konto USi.

Rejestracja firmy w ZUS

Jak wygląda zakładanie działalności krok po kroku na kolejnym etapie? Niezbędna jest rejestracja w ZUS na podstawie wniosku CEIDG. Jednakże należy zgłosić do ubezpieczenia pracowników w terminie 7 dni od przyjęcia ich do pracy.

Przedsiębiorca uiszcza trzy rodzaje składek do ZUS: Ubezpieczenia Społeczne, Ubezpieczenie Zdrowotne i Fundusz Pracy.

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia należy złożyć następujące druki:

  • ZUS ZUA –  zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej;
  • ZUS ZZA– zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych;
  • ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek (osoba fizyczna).

Płacenie pełnych kwot składek dla początkujących przedsiębiorców może być zbyt dużym obciążeniem. Z tego też powodu warto skorzystać z ulg, które pomniejszają wysokość składek w początkowym okresie działania firmy. Są to między innymi ulga na start i mały ZUS.

Więcej na temat sposobów zarządzania firmą oraz procesami związanymi z zakładaniem działalności znajdziesz tutaj: https://wspieramyfirmy.pl/zakladanie-firmy-krok-po-kroku-jak-zalozyc-dzialalnosc-gospodarcza/

Wybór sposobu prowadzenia księgowości firmy

Jeszcze jednym ważnym krokiem jest prowadzenie księgowości firmy. Możesz powierzyć rozliczanie się z fiskusem i ZUS-em biuru rachunkowemu lub też samodzielnie prowadzić swoją księgowość w strukturach swojej firmy. Jednakże, jeśli zaczynasz swoje pierwsze kroki w biznesie, to warto skorzystać z zewnętrznego księgowego. Miesięczny koszt prowadzenia księgowości dla mniejszej firmy nie powinien przekroczyć 400 zł.

Materiał partnera