Wkrótce ważne zmiany w umowach o pracę

0
985
umowa o pracę
W przypadku gdy umowa na czas określony będzie podpisana na okres między 6 a 12 miesięcy, okres próbny nie może być dłuższy niż 2 miesiące| fot.: stock.adobe.com

W przeciągu najbliższych miesięcy będziemy mogli spodziewać się kilku ważnych zmian w umowach o pracę, które wynikają z unijnych dyrektyw. Mają być one wprowadzone do prawa krajowego już z początkiem nowego roku, czyli 1.01.2023 r. Najwięcej zmian ma jednak dotyczyć umów na okres próbny, a także wypowiedzeń związanych z umowami na czas określony.

Jeśli chodzi o umowy na okres próbny, to przede wszystkim czas ich trwania zostanie zmieniony. Będzie on teraz uzależniony od tego, jaki rodzaj umowy pracodawca będzie chciał podpisać po zakończeniu okresu próbnego.

Jeżeli pracodawca po zakończeniu okresu próbnego będzie chciał zawrzeć z pracownikiem umowę na czas określony krótszy niż pół roku, okres próbny nie będzie mógł być krótszy niż miesiąc.

W przypadku gdy umowa na czas określony będzie podpisana na okres między 6 a 12 miesięcy, okres próbny nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W obu tych przypadkach termin ten będzie mógł być jednak wydłużony o miesiąc, a to uzasadnione jest rodzajem wykonywanej pracy. 

Jeżeli natomiast pracodawca będzie chciał podpisać z pracownikiem umowę na czas określony, który będzie dłuższy niż rok, albo na czas nieokreślony, to w tym przypadku okres próbny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. 

Zrównanie umowy na czas określony oraz nieokreślony

Jedną z nowych informacji, jakie na nas czekają, będzie zrównanie umowy na czas określony oraz umowy na czas nieokreślony. Od nowego roku każdy pracodawca będzie miał obowiązek uzasadnić wypowiedzenie umowy na czas określony. Warto wspomnieć, że obowiązek taki pracodawca miał jedynie w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Kolejną bardzo ważną dla nas informacją będzie to, że pracodawca wraz z wejściem w życie zmian będzie musiał zawiadamiać organizację związkową, jeżeli będzie chciał wypowiedzieć pracownikowi umowę na czas określony. Jeżeli nie dotrzyma on któregoś z tych obowiązków, będzie dla niego skutkowało powrotem takiego pracownika do pracy. 

Na pracowników czeka nowy wniosek

Zmiany, które na nas czekają, wprowadzą ze sobą także nowy rodzaj wniosku dla pracowników. Da on pracownikom możliwość zwrócenia się do pracodawcy o zmianę formy swojego zatrudnienia. Aby złożyć taki wniosek, pracownik będzie musiał spełnić jeden jedyny warunek, a mianowicie będzie on musiał być zatrudniony w miejscu swojej pracy dłużej niż pół roku. Za pomocą tego wniosku pracownik będzie mógł zmienić przede wszystkim rodzaj umowy, na którą jest zatrudniony, np. przejść z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony. Ponadto da nam on możliwość zmiany wymiaru etatu, czy nawet rodzaju pracy, którą wykonujemy. Wniosek ten będzie można złożyć tylko i wyłącznie raz do roku w formie papierowej oraz elektronicznej.

Ponadto pracodawca w miarę swoich możliwości powinien pozytywnie rozpatrzyć wniosek złożony przez pracownika. Obowiązkiem pracodawcy będzie odpowiedź na każdy wniosek oraz uzasadnienie odmowy, jeżeli taka sytuacja się wydarzy. Warto zaznaczyć również, że wniosek ten nie może być przyczyną zwolnienia pracownika.

WPI