Wirtualna kasa fiskalna – wszystko, co powinieneś wiedzieć

0
560
kasa fiskalna online
Przejście na wirtualne kasy fiskalne możliwe jest od 1czerwca 2020 | fot.: stock.adobe.com

Wirtualna kasa fiskalna to kolejny projekt Ministerstwa Finansów w polityce uszczelniania systemu podatkowego VAT. Po wprowadzenia ewidencji JPK_V7 przyszedł czas na następny krok: kasy fiskalne online. Czym jest wirtualna kasa i jak będzie wyglądało jej użycie w praktyce, dowiesz się poniższego artykułu.

Czym jest wirtualna kasa fiskalna?

Aplikacją instalowaną na smartfonach, tabletach i laptopach. Jej specyfikacja jest taka sama, jak stacjonarnych kas fiskalnych – oprogramowanie rejestruje i raportuje sprzedaż detaliczną. Dzięki połączeniu z centralnym repozytorium kas pozwala w czasie rzeczywistym kontrolować dane o wykonywanych przez kasjera transakcjach. Przejście na wirtualne kasy fiskalne możliwe jest od 1czerwca 2020.

Warunki założenia kasy fiskalnej i regulowane są przez trzy rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób.

Kto może korzystać z kasy fiskalnej online?

Pierwszy etap wdrażania wirtualnej kasy fiskalnej obejmuje przedsiębiorców zajmujących się branżą transportową, turystyczno-hotelarską i gastronomiczną.

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2020 roku, wirtualna kasa fiskalna może być stosowana w przedsiębiorstwach świadczących m.in. usługi wynajmu samochodów z kierowcą, transportu drogowego pasażerskiego, usługi przygotowania i podawania napojów, żywieniowe czy krótkotrwałego zakwaterowania. By sprawdzić, czy  firma może korzystać z oprogramowania kasy fiskalnej online, należy sprawdzić jej numer w PKWiU

Wymogi techniczne wirtualnej kasy fiskalnej

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, wirtualna kasa fiskalna powinna uzyskać potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że spełnia warunki określone w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT. Każda kasa wprowadzona do obrotu musi być „identyczna funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom”, która otrzymała potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT. Przed rozpoczęciem pracy na kasie fiskalnej online przedsiębiorca zobowiązany jest do jej  fiskalizacji i zapewnienia połączenia aplikacji  z Centralnym Repozytorium Kas.

Wystawianie paragonu

Tak samo jak w przypadku tradycyjnych kas fiskalnych, sprzedawca ma obowiązek wystawienia i wydania paragonu fiskalnego – bez wyraźnego żądania nabywcy, nie później niż w chwili odebrania należności i bez względu na formę płatności. Paragon, za zgodą klienta, można wystawić w formie elektronicznej. Jeśli chodzi o wersję papierową – użytkownik wirtualnej kasy fiskalnej ma obowiązek zaopatrzyć się w drukarkę kompatybilną z urządzeniem, na którym zainstalowana jest aplikacja.

Inne ważne informacje

  • Przed rozpoczęciem pracy na wirtualnej kasie fiskalnej, osoba prowadząca ewidencję zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami ewidencji.
  • Dokumentacja fiskalna powinna być przechowywana przez okres opisany w Ustawie o Rachunkowości i w Ordynacji Podatkowej.
  • Urząd Skarbowy może skontrolować kasy fiskalne również w formie oprogramowania – najlepiej więc kupić osobne urządzenie mobilne przeznaczone specjalnie do prowadzenia wirtualnej kasy.

KRO