Szkolenia RODO dla pracowników – kto może je prowadzić?

0
833
szkolenia rodo dla pracowników
RODO nie nakłada wprost obowiązku szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych. W rozporządzeniu zawarto jednak obowiązki inspektora ochrony danych osobowych | fot.: materiał partnera

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Zawarte są w nim szczegółowe wymogi dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorstwa. W przypadku naruszenia ich ochrony na firmę może zostać nałożona kara finansowa. Aby temu zapobiec, warto organizować dla pracowników szkolenia RODO. Kto może je przeprowadzić?

Jakich firm dotyczy RODO i na czym polega przetwarzanie danych?

RODO ma zastosowanie w przypadku firm z siedzibą w Unii Europejskiej, które przetwarzają dane osobowe. Dotyczy ono także firm z siedzibą poza UE w przypadku, gdy przetwarzają one dane osobowe w związku ze świadczeniem usług lub oferowaniem towarów osobom fizycznym na terenie Unii bądź monitorują zachowania osób fizycznych w Unii Europejskiej.

Zgodnie z RODO przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub ręczny. Wśród nich wymienia się takie działania, jak m.in. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, rozpowszechnianie, a także niszczenie i usuwanie danych osobowych. Przykładami takich operacji są: zarządzanie personelem i administracja kadrowo-płacowa, dostęp do bazy danych zawierających dane osobowe, a także przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej materiałów promocyjnych.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenia RODO dla pracowników?

RODO nie nakłada wprost obowiązku szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych. W rozporządzeniu zawarto jednak obowiązki inspektora ochrony danych osobowych, wśród których wymienia się m.in. szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych. Osoba pełniąca tę funkcję ponadto ma za zadanie monitorować przestrzeganie w firmie zasad RODO. Jeśli inspektor nie został powołany, jego obowiązki przejmuje administrator danych, czyli właściciel firmy.

Teoretycznie szkolenie RODO nie jest konieczne w przypadku pracowników, którzy nie mają styczności z danymi osobowymi klientów firmy, innych zatrudnionych czy kontrahentów. W praktyce jednak bardzo rzadko zdarza się, że pracownicy są całkowicie pozbawieni dostępu do nich, dlatego powinni wiedzieć, jak chronić tego typu informacje.

Szkolenie RODO online – poznaj zalety tego rozwiązania

Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych może przeprowadzić inspektor ochrony danych lub administrator danych. To zadanie nierzadko jednak powierzane jest firmom zewnętrznym zajmującym się organizacją tego typu kursów. Mogą one odbywać się stacjonarnie, ale dostępne jest też szkolenie RODO online, a więc z poziomu przeglądarki internetowej. Decydując się na ostatnie rozwiązanie, warto poszukać specjalistów przekazujących wiedzę w atrakcyjny sposób. Wiedza teoretyczna wraz z praktycznymi przykładami znacznie ułatwi przyswojenie informacji, a elementy grywalizacji i mikro-testy zwiększą motywację pracowników. Szkolenie RODO online może więc okazać się znacznie skuteczniejsze niż kurs prowadzony w mało interesujący sposób.

Materiał partnera