Rynek pracy na Górnym Śląsku. Jak obecnie wygląda

0
513
górny śląsk rynek pracy
Stopa bezrobocia w kwietniu 2022 roku w województwie śląskim wyniosła 4,3%. Jest to o 1,2% mniej w porównaniu z danymi dotyczącymi całego kraju | fot.: materiał partnera

Ostatnie lata dla wielu branż stanowiły spore wyzwanie. Ze dużymi kłopotami borykał się tradycyjny, stacjonarny handel, jak też ochrona zdrowia czy gastronomia. Po pandemii w gospodarce nastąpiło pewne ożywienie, a funkcjonowanie części firm wróciło na normalne tory. Jesteśmy świadkami ciekawych czasów w gospodarce. Jak obecnie wygląda rynek pracy w kraju, a zwłaszcza na Górnym Śląsku?

Jak prezentuje się sytuacja gospodarcza na Górnym Śląsku?

Stopa bezrobocia w kwietniu 2022 roku w województwie śląskim wyniosła 4,3%. Jest to o 1,2% mniej w porównaniu z danymi dotyczącymi całego kraju. Jeśli chodzi o branże dominujące na tym terenie, to należy do nich węglowa. To na Śląsku właśnie znajduje się ponad 90% produkcji górniczej, a co za tym idzie – również hutniczej. Ponadto firmy z Górnego Śląska wciąż poszukują pracowników. Potrzebni specjaliści w Rybniku to zwłaszcza osoby z sektora metalowego, elektromaszynowego, chemicznego oraz spożywczego.

Jakie branże dają szansę na dorobienie do domowego budżetu?

Praca dodatkowa w Rybniku jest związana głównie z usługami opiekuńczymi – zarówno tymi dotyczącymi dzieci, jak i osób starszych. Prywatne ogłoszenia związane z chęcią zatrudnienia młodych osób do pomocy widnieją na wielu portalach. Poza tym spore zapotrzebowanie na młodą krew wykazuje branża gastronomiczna, która choć mocno ucierpiała w okresie pandemii dzielnie walczy o każdego klienta. Szeroko pojęte usługi i handel również w dużej mierze bazują na osobach, które nie ukończyły 26. roku życia. Argumentem przemawiającym za zatrudnianiem młodych są też oferowane przez rząd zwolnienia z podatku dochodowego. Wiele ofert pracy w Rybniku dotyczy sprzedawców, opiekunów klienta, przedstawicieli handlowych, ale też pakowaczy, magazynierów czy kurierów. Co ważne, wiele z tych ofert pracy można pogodzić z nauką, zwłaszcza w trybie niestacjonarnym. Pozwala to na zwiększenie budżetu domowego bez szkody dla poprawy swojego wykształcenia i szans na zdobycie ciekawego zawodu w przyszłości.

Ogólna sytuacja rynku pracy w Polsce

Ostatnie lata i wybuch pandemii wniosły na polski rynek pracy sporo obaw dotyczących przyszłości. Ekonomiści przewidywali załamanie się rynku pracownika, spadek liczby ogłoszeń o pracę i spowolnienie gospodarcze. Wbrew licznym opiniom polski rynek pracy poradził sobie całkiem dobrze. W wielu branżach, w tym w IT, medycynie czy transporcie, wciąż brakuje rąk do pracy. Specjaliści różnych sektorów wciąż mogą liczyć na dobre warunki zatrudnienia. Obserwuje się również rosnące płace, ale też coraz silniejszą presję płacową, która nie zawsze odzwierciedla realne możliwości finansowe danych przedsiębiorstw. Duże oczekiwania pracowników ścierają się z licznymi wyzwaniami pracodawców, którzy w obliczu niepewnej sytuacji na rynku i spadku nastrojów konsumenckich martwią się o przyszłość.

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polski Instytut Ekonomiczny, okres pandemii wcale nie wyhamował nastrojów migracyjnych osób, które w naszym kraju chcą znaleźć swoje miejsce do życia. Rosnące problemy z zapełnieniem wakatów to zmora wielu polskich przedsiębiorstw. Dotyczy to zwłaszcza pracowników niewykwalifikowanych – do prac w budowlance, gastronomii, hotelarstwie czy przetwórstwie owocowo-warzywnym. W związku z tym lokalne firmy coraz mocniej otwierają się na pracowników z zagranicy. Wojna po wschodniej stronie spowodowała większe zainteresowanie dostępnością pracowników z Ukrainy. Sporo pracowników z Azji również decyduje się zasilić szeregi kadrowe w polskich firmach, szukając szansy dla siebie i swoich rodzin na lepsze życie.

Jakie są wyzwania rynku pracy na Górnym Śląsku?

Informacje opublikowane przez GUS wyraźnie wskazują, że to właśnie przemysł stanowi główny napęd do rozwoju polskiej gospodarki, zwłaszcza po okresie pandemii. Górują tu szczególnie duże przedsiębiorstwa z branży przemysłowej. Niskie bezrobocie na Górnym Śląsku oraz coraz więcej inwestycji w regionie rodzi wyzwania w kwestii zatrudnienia nowych osób. Rośnie również presja płacowa. Problemem wielu pracodawców jest spora rotacja pracowników oraz duże trudności z pozyskaniem nowych. Wzrastają też ryzyka związane z otoczeniem biznesowym, chociażby ze względu na okresowe obostrzenia i ograniczenia w działalności gospodarczej, nakładane przez rząd.

Podsumowując, rynek pracy w Polsce dość gwałtownie się zmienia. Mocny wpływ na ten stan rzeczy miały ostatnie pandemiczne lata i związane z nimi spore obostrzenia. Przejście na tryb pracy zdalnej, wymuszony tą okresową sytuacją, sprawił, że przedsiębiorcy wykazują coraz większą elastyczność względem trybu wykonywania zadań przez pracowników. Chętniej też niż jeszcze kilka lat temu sięgają po częstsze nowoczesne narzędzia, szczególnie te służące do grupowej komunikacji. Zwiększający się problem z zapełnieniem wakatów może skłonić sporo firm do ulegnięcia presji płacowej. Z pewnością warto śledzić ten temat, bo perspektywy na przyszłość wydają się ciekawe.

Materiał partnera