Rodzaje tłumaczeń pisemnych i ustnych

0
489
rodzaje tłumaczeń pisemnych
W tłumaczeniu tekstów nie jest ważna jedynie stylistyka czy gramatyka, ale przede wszystkim kontekst i osadzenie teksu w kulturze językowej danej treści do przetłumaczenia, a na tym nie zna się żaden dostępny obecnie program | fot.: materiał partnera

Podział tłumaczeń na tłumaczenia pisemne oraz ustne jest podziałem podstawowym, który można rozszerzyć jeszcze na wiele innych tłumaczeń. To, jakie tłumaczenie będzie zasadne do wykonania danego zlecenia zależy od tego, co jest przedmiotem tłumaczenia, jakie są możliwości techniczne wykonania danego tłumaczenia (to głównie w przypadku tłumaczeń ustnych) oraz jakie są wymagania i preferencje osoby zlecającej tłumaczenie.

Rodzaje i charakterystyka tłumaczeń pisemnych

Tłumaczenia pisemne możemy sklasyfikować najprościej w ten sposób:

 • tłumaczenia pisemne zwykłe- niewymagające użycia słownictwa specjalistycznego,
 • tłumaczenia pisemne specjalistyczne,
 • tłumaczenia przysięgłe, czyli uwierzytelnione.

Tłumaczeniami zwykłymi są wszelkie niespecjalistyczne tłumaczenia, do których możemy zaliczyć np. tłumaczenie artykułów nienaukowych, broszur, tekstów reklamowych, listów, dokumentów niewymagających uwierzytelnienia, etc. To, że są to najzwyczajniejsze rodzaje tekstów pisemnych nie oznacza, iż można je przełożyć na język obcy byle jak i że nie są one w cenie. Tłumaczenia zwykłe winny być przygotowywane w pełni starannie i rzetelnie, z zachowanym poziomem merytorycznym, stylistycznym, gramatycznym, itp. Tłumaczenia zwykłe wyceniane są zazwyczaj indywidualnie, wszystko zależy od danego teksu. Ich średnia cena to:

 • ok. 40 złotych za stronę w przypadku języków jak angielski, niemiecki, rosyjski,
 • ok. 60 złotych za stronę dla języków jak białoruski, norweski czy portugalski,
 • ok. 80 złotych za stronę dla języków azjatyckich.

Tłumaczenia specjalistyczne to rodzaj przekładów, które są coraz bardziej pożądane w zglobalizowanym świecie pełnym zależności. Tłumaczenia takie obejmują m.in. przekłady medyczne, prawnicze, z dziedziny ekonomii, inżynierii, etc. Wymagają one wysoko specjalistycznego słownictwa i często zachowania danej konwencji specjalistycznego tekstu- np. dokumentów prawnych. Tłumaczenia specjalistyczne to przyszłość, gdyż coraz więcej mamy na całym świecie współpracy w obszarze nauki czy biznesu.

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są jedynie przez tłumaczy przysięgłych, którzy to mają prawo do poświadczania wiarygodności takich dokumentów jak dokumenty urzędowe, akta, dokumenty sądowe, testamenty, etc. Tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest pieczęcią tłumacza, który to sprawuje zawód zaufania publicznego, jest państwowym urzędnikiem.

Jakie są rodzaje tłumaczeń ustnych?

Wśród tłumaczeń ustnych wymienić możemy:

 • tłumaczenia konferencyjne,
 • tłumaczenia konsekutywne,
 • tłumaczenia symultaniczne,
 • tłumaczenia liaison,
 • tłumaczenia a vista.

Tłumaczenia konferencyjne to szersza kategoria tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych, z którymi spotkamy się na wszelkich konferencjach, wykładach, mowach z okazji międzynarodowych uroczystości. Tłumaczenia konsekutywne to takie, gdzie osoba wygłaszająca wodę wypowiada kilka zdań, robi pauzę, podczas której następuje tłumaczenie tłumacza. Tłumacz może tutaj robić notatki i posiłkować się nimi. Tłumaczenia symultaniczne odbywają się jednocześnie z wypowiadanymi treściami w języku obcym. To dość stresująca forma tłumaczeń, wymagająca skupienia i szerokich umiejętności – tłumaczenia te odbywają się zazwyczaj w dźwiękoszczelnych kabinach dla tłumaczy. Tłumaczenie liaison to tłumaczenie treści zdanie po zdaniu osobie znajdującej się blisko tłumacza. Z kolei tłumaczenie a vista jest połączeniem tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego. Polega ono na tłumaczeniu ustnym teksu napisanego, który znajduje się przed tłumaczem. Takie tłumaczenia wymagają dużej bystrości i inteligencji- pisany tekst może często zawierać błędy, a także statystyki czy wykresy, a wszystko musi być przełożone perfekcyjnie.

Realizacja tłumaczenia- człowiek czy program?

Nie jest żadną tajemnicą, iż tłumacze w swojej pracy wspomagają się różnymi programami, dzięki którym praca nad tłumaczeniami idzie szybciej. Jednak nigdy żaden program nie będzie tak dobry jak tłumacz i jego wiedza- nawet wspomagając się programem profesjonalny tłumacz musi sprawdzić samodzielnie tekst lub jego partie. Dlatego też warto korzystać z usług biura tłumaczeń, jak https://supertlumacz.pl/.W tłumaczeniu tekstów nie jest ważna jedynie stylistyka czy gramatyka, ale przede wszystkim kontekst i osadzenie teksu w kulturze językowej danej treści do przetłumaczenia, a na tym nie zna się żaden dostępny obecnie program.


Materiał partnera zewnętrznego