Marketing wielopoziomowy a piramida finansowa

0
745
mały biznesmen
Główne pytanie brzmi, czy sprzedaż prowadzona w formie multi-level marketingu może okazać się piramidą finansową? Jak rozstrzygnąć ten problem? | fot.: stock.adobe.com

Zasada działania marketingu wielopoziomowego łudząco przypomina piramidę finansową. Dlaczego? Jakie są różnice między tymi pojęciami? Czy istnieją uwarunkowania prawne?

Główne pytanie brzmi, czy sprzedaż prowadzona w formie multi-level marketingu może okazać się piramidą finansową? Jak rozstrzygnąć ten problem?

Jak rozpoznać MLM?

Czym charakteryzuje się marketing wielopoziomowy? Przede wszystkim dzięki niemu dane dobro dociera od producenta do klienta końcowego. Nazwa „wielopoziomowy” wskazuje na system wynagrodzeń wszystkich osób, które wspomagają proces dystrybucji. Działalność w jego zakresie polega na stworzeniu takiej organizacji, gdzie wiele osób ogranicza się tylko i wyłącznie do zakupu produktu dla siebie.

Jak wygląda piramida finansowa?

Wzorem, z jakiego czerpie piramida finansowa to właśnie instytucja marketingu wielopoziomowego. Stąd często oba pojęcia są mylone. W przeciwieństwie do MLM, zyski z takiej działalności nie polegają na sprzedaży towarów bądź usług. Są one tylko i wyłącznie pochodną wpisowego, które wnoszą nowi członkowie. Te osoby pozyskuje sam główny węzeł oraz jego pochodne. Dochody czerpią tylko ci, którzy znajdują się na szczycie piramidy. Zwykle są to sami pomysłodawcy oraz członkowie struktury, którzy dołączyli do niej najwcześniej. Zgodnie z polskim prawem, system ten zalicza się do grona nieuczciwej konkurencji i podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Podstawowe różnice

W działalności MLM, poszczególny węzeł sprzedażowy posiada swoich klientów. To ich potrzeby determinują towary, które są im dostarczane. Stosunek ceny do jakości produktu stanowi konkurencję dla wyrobów dostępnych w sklepach. Dzieje się tak, ponieważ ilość pośredników zostaje ograniczona. Natomiast piramida finansowa nie oferuje żadnych towarów.

Multi-level marketing nie czerpie zysków z pozyskiwania kolejnych węzłów sprzedaży. Wysokość dochodów wynika tylko z ilości i jakości sprzedanych dóbr. Z drugiej strony, aby dołączyć do piramidy finansowej, należy uiścić wpisowe. Członek uzyskuje prawo do uczestnictwa w strukturze oraz pozyskiwaniu nowych zainteresowanych, co i tak nie gwarantuje mu zysków.

Reasumując, w przypadku piramidy finansowej zysk zależy od ilości pozyskanych inwestorów. Metoda sprzedaży, polegająca na marketingu wielopoziomowym polega tylko i wyłącznie na otrzymywaniu prowizji od sprzedaży produktów. Same odsetki są częścią systemu MLM. Z tego względu główną różnicą pomiędzy tymi pojęciami jest sprzedaż danego dobra.

Uwarunkowania prawne

Marketing wielopoziomowy nie jest zaliczany do czynów nieuczciwej konkurencji. Aby MLM był dozwolony, musi spełniać dwa warunki:

  • zyski muszą pochodzić ze sprzedaży dóbr lub usług, jednocześnie nie przekraczając rzeczywistej wartości rynkowej,
  • osobie rezygnującej przysługuje prawo do odsprzedaży nabytych dzięki temu systemowi dóbr w wysokości minimum 90% ceny zakupu; jednak data zakupu produktów nie może przekraczać ostatnich 6 miesięcy przed datą złożenia rezygnacji.

Osoby nastawione na szybki zysk muszą być szczególnie ostrożne. Spółki, które zapewniają dochód w zamian za niskie wpisowe z pewnością można zaliczyć do grona nieuczciwej konkurencji.

Główne pytanie brzmi, czy sprzedaż prowadzona w formie multi-level marketingu może okazać się piramidą finansową? Jak rozstrzygnąć ten problem?

Jak rozpoznać MLM?

Czym charakteryzuje się marketing wielopoziomowy? Przede wszystkim dzięki niemu dane dobro dociera od producenta do klienta końcowego. Nazwa „wielopoziomowy” wskazuje na system wynagrodzeń wszystkich osób, które wspomagają proces dystrybucji. Działalność w jego zakresie polega na stworzeniu takiej organizacji, gdzie wiele osób ogranicza się tylko i wyłącznie do zakupu produktu dla siebie.

Jak wygląda piramida finansowa?

Wzorem, z jakiego czerpie piramida finansowa to właśnie instytucja marketingu wielopoziomowego. Stąd często oba pojęcia są mylone. W przeciwieństwie do MLM, zyski z takiej działalności nie polegają na sprzedaży towarów bądź usług. Są one tylko i wyłącznie pochodną wpisowego, które wnoszą nowi członkowie. Te osoby pozyskuje sam główny węzeł oraz jego pochodne. Dochody czerpią tylko ci, którzy znajdują się na szczycie piramidy. Zwykle są to sami pomysłodawcy oraz członkowie struktury, którzy dołączyli do niej najwcześniej. Zgodnie z polskim prawem, system ten zalicza się do grona nieuczciwej konkurencji i podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Podstawowe różnice

W działalności MLM, poszczególny węzeł sprzedażowy posiada swoich klientów. To ich potrzeby determinują towary, które są im dostarczane. Stosunek ceny do jakości produktu stanowi konkurencję dla wyrobów dostępnych w sklepach. Dzieje się tak, ponieważ ilość pośredników zostaje ograniczona. Natomiast piramida finansowa nie oferuje żadnych towarów.

Multi-level marketing nie czerpie zysków z pozyskiwania kolejnych węzłów sprzedaży. Wysokość dochodów wynika tylko z ilości i jakości sprzedanych dóbr. Z drugiej strony, aby dołączyć do piramidy finansowej, należy uiścić wpisowe. Członek uzyskuje prawo do uczestnictwa w strukturze oraz pozyskiwaniu nowych zainteresowanych, co i tak nie gwarantuje mu zysków.

Reasumując, w przypadku piramidy finansowej zysk zależy od ilości pozyskanych inwestorów. Metoda sprzedaży, polegająca na marketingu wielopoziomowym polega tylko i wyłącznie na otrzymywaniu prowizji od sprzedaży produktów. Same odsetki są częścią systemu MLM. Z tego względu główną różnicą pomiędzy tymi pojęciami jest sprzedaż danego dobra.

Uwarunkowania prawne

Marketing wielopoziomowy nie jest zaliczany do czynów nieuczciwej konkurencji. Aby MLM był dozwolony, musi spełniać dwa warunki:

  • zyski muszą pochodzić ze sprzedaży dóbr lub usług, jednocześnie nie przekraczając rzeczywistej wartości rynkowej,
  • osobie rezygnującej przysługuje prawo do odsprzedaży nabytych dzięki temu systemowi dóbr w wysokości minimum 90% ceny zakupu; jednak data zakupu produktów nie może przekraczać ostatnich 6 miesięcy przed datą złożenia rezygnacji.

Osoby nastawione na szybki zysk muszą być szczególnie ostrożne. Spółki, które zapewniają dochód w zamian za niskie wpisowe z pewnością można zaliczyć do grona nieuczciwej konkurencji.

ADU