Kwota wolna od podatku w przykładach

0
779
marża rozliczenia
W rozliczeniu według skali podatkowej na 2020 rok, maksymalne zwolnienie wynosi 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł| fot.: materiał partnera

Kwota wolna od podatku, to narzędzie podatkowe określone wprost w treści Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128), zwanej dalej „Ustawą o PIT”. Regulacje prawne mogą być jednak nie zawsze czytelne, dlatego dla lepszego zrozumienia instytucji kwoty wolnej od podatku, warto opracować ją na przykładach.

Przykład maksymalnego zwolnienia

W rozliczeniu według skali podatkowej na 2020 rok, maksymalne zwolnienie wynosi 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł. W praktyce oznacza to jednak, ze podatnicy osiągający dochód do 8000, z zasady nie zapłacą podatku wcale. Jak to się dzieje?

Jeżeli podatnik osiągnie roczny dochód 8000, to podatek wyniesie 0 zł.

Wynika to z obliczenia:

kwota wolna od podatku wynosi:

1360 zł – 834,88 zł × (8000 zł – 8000 zł)/5000 zł = 1360 zł – 0,167 zł = 1359,83 zł

zobowiązanie podatkowe wynosi:

8000 zł × 17%, minus kwota wolna od podatku (zgodnie z zasadami skali podatkowej, w której podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek dla wszystkich podatników, których podstawa obliczenia podatku w złotych wynosi do 85 528 zł).

Razem więc podatek powinien wynieść 1360 zł, a po odjęciu kwoty wolnej od podatku wyniesie dokładnie 0,17 zł (po zaokrągleniu 0 zł).

kwota wolna od podatku
Przy korzystaniu z zasad maksymalnego zwolnienia warto pamiętać, że podstawę opodatkowania należy zgodnie z zasadami podatkowymi zaokrąglać | fot.: materiał partnera

Obliczenie kwoty dla drugiego progu podatkowego

Z kwoty wolnej od podatku można skorzystać w najwyższej grupie, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł. Skala podatkowa w 2020 roku określała natomiast granicę podstawy obliczenia podatku, która wpływa na wysokość podatku na granicy 85 528 zł. Oznacza to więc w praktyce, że podatnik może zostać zakwalifikowany do drugiej grupy podatkowej i jego podatek powinien wynieść 14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł – nadal jednak może skorzystać z odjęcia kwoty zmniejszającej podatek.

Przykładowo, jeżeli roczny dochód podatnika wyniesie 120 000 zł, czyli w wysokości wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł – podatek wyniesie według wyliczenia:

kwota wolna od podatku:

525,12 zł – 525,12 zł × (120 000 zł – 85 528 zł)/41 472 zł = 525,12 zł – 436,49 zł = 88,63 zł;

zobowiązanie podatkowe:

 14 539,76 zł + 32% (120 000 zł – 85 528 zł) = 14 539,76 zł + 32% (34 472 zł) = 14 539,76 zł + 11 031,04 zł = 25 570,80 zł – 88,63 zł = 25 482,17 zł (po zaokrągleniu 25 482 zł).

Uwagi dodatkowe – zaokrąglenia

Przy korzystaniu z zasad maksymalnego zwolnienia warto pamiętać, że podstawę opodatkowania należy zgodnie z zasadami podatkowymi zaokrąglać. Zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) zwanej „Ordynacja Podatkowa” – art. 63: Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, z zastrzeżeniem § 1a i 2.

Materiał partnera