Komu służy deklaracja PIT 36?

0
540
ludzie w biurze przed laptopem
Aby prawidłowo wypełnić zeznanie PIT za 2020 rok, podatnik powinien w pierwszej kolejności sprawdzić źródło przychodów w rozumieniu rodzaju prowadzonej działalności | fot.: materiał partnera

Formularz PIT 36 funkcjonuje obok PIT 37 – te dwa druki są najpopularniejszymi deklaracjami podatkowymi w Polsce. Zeznania, pomimo że służą innym rodzajom podmiotów i źródeł przychodów, nadal potrafią być mylone. Warto więc zwrócić na cztery podstawowe warunki, które powinni spełnić podatnicy, którzy chcą skorzystać z Formularza PIT 36 w 2021 roku.

1.     Źródło przychodów i rodzaje działalności

Aby prawidłowo wypełnić zeznanie PIT za 2020 rok, podatnik powinien w pierwszej kolejności sprawdzić źródło przychodów w rozumieniu rodzaju prowadzonej działalności. W tym aspekcie PIT 36 został przeznaczany dla podatników, których zastosowanie ma art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej – w tym również pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli w jej ramach osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku. Następnie, z tego formularza skorzystać mogą podatnicy, którzy prowadzili działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

2.     Rodzaje uzyskiwanych przychodów

Drugim kryterium kwalifikacyjnym PIT 2021 w wersji PIT 36, jest wskazanie określonych rodzajów uzyskiwania przychodów (z określonych źródeł) takich jak: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze opodatkowane na zasadach ogólnych, odpłatnego zbycia rzeczy (art. 10 ust 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT) – jeżeli takie odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku (licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie rzeczy), od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, również ze źródeł przychodów położonych za granicą, czy też innych źródeł – jeżeli są opodatkowane na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek.

pit 36
PIT 36 jest przeznaczony dla podatników, którzy spełniają warunki art. 45 ust 1 ustawy o PIT i korzystają ze zwolnienia tak zwanego kredytu podatkowego | fot.: materiał partnera

3.     Doliczenia i obniżenia na podstawie ustawy

PIT 36 generalnie stanowi również dokument do pracy dla podatników, którzy są obowiązani dokonywać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT. Następnie, posłuży jako zeznanie wszystkim stosującym doliczenia dochodów małoletnich dzieci. Finalnie, PIT 2021 w formie PIT 36 posłuży dużej grupie osób, które w 2021 roku planują dokonać obniżenia dochodów o straty z lat ubiegłych.

4.     Dodatkowe zasady podatkowe i ryczałt

PIT 36 jest przeznaczony dla podatników, którzy spełniają warunki art. 45 ust 1 ustawy o PIT i korzystają ze zwolnienia tak zwanego kredytu podatkowego, na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT. Podobnie ustawodawca zdecydował w zakresie ryczałtowców – jeżeli wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 29,30 i 30a ustawy o PIT i jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika, to z największym prawdopodobieństwem i po spełnieniu wszystkich wymogów do rozliczenia PIT za 2020 – należy wybrać formularz PIT 36.

Materiał partnera