Jak przygotować szatnię w zakładzie pracy?

0
814
szatnia pracownicza
Jednym z miejsc, które powinno się znaleźć w każdym zakładzie pracy, jest szatnia dla pracowników. Jakie są jej rodzaje i jakie powinna spełniać wymogi | fot.: material partnera

Zapewnienie odpowiednich warunków pracownikom jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Dotyczy to zarówno środków ochrony osobistej i odzieży roboczej, jak i miejsca do wypoczynku czy spożycia posiłku podczas przerw. Jednym z miejsc, które powinno się znaleźć w każdym zakładzie pracy, jest szatnia dla pracowników. Jakie są jej rodzaje i jakie powinna spełniać wymogi zgodne z przepisami BHP?

Wymagania BHP co do pomieszczenia na szatnię dla pracowników

Chociaż mogłoby się wydawać, że urządzenie szatni pracowniczej nie wymaga stosowania żadnych konkretnych zasad, w rzeczywistości zasady jej organizacji warunkuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., określające ogólne zasady BHP dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych. Uregulowanie tej kwestii w oficjalnym dokumencie wynika z potrzeby ochrony pracownika przed nadużyciami ze strony pracodawcy, który może oszczędzać na przestrzeni czy wyposażeniu.

Zgodnie z zapisem w rozporządzeniu szatnia dla pracowników:

  • powinna się znaleźć w budynku produkcyjnym lub sąsiednim pod warunkiem, że jest on połączony obudowanym przejściem,
  • powinna się znajdować w oddzielnym pomieszczeniu, jeśli to możliwe – z dziennym oświetleniem,
  • przejścia pomiędzy elementami wyposażenia muszą mieć nie mniej niż 1,5 m, a przestrzenie między szafami i ścianą – nie mniej niż 1,1 m,
  • jeśli zakład zatrudnia więcej niż 10 osób na jednej zmianie, niezbędne są szatnie dla kobiet i mężczyzn,
  • liczba miejsc siedzących w szatni powinna odpowiadać co najmniej połowie liczby osób zatrudnionych na najliczniejszej zmianie.

Rodzaje szatni – o tym warto wiedzieć!

Szatnie BHP różnią się między sobą zależnie od tego, z ilu składają się pomieszczeń i jakie są ich ostateczne cele. Jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne mogą być połączone z umywalnią czy zapewniać dostęp do natrysków. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie wykonywana praca jest brudna, a pracownik przed zmianą odzieży musi się umyć. Przepisy BHP wyróżniają cztery typy szatni pracowniczych.

Szatnie odzieży własnej pracowników

Szatnie tego typu są przeznaczone do przechowywania ubrań, w których pracownicy przychodzą do pracy, ale zdejmują przed podjęciem obowiązków. Mogą to być np. okrycia wierzchnie, ale też taki typ szatni organizuje się tam, gdzie nie jest wskazane, aby ubranie codzienne i robocze miało ze sobą kontakt. Szatnie odzieży własnej powinny być wyposażone w osobiste szafki metalowe lub ogólne wieszaki przy założeniu, że na jednego pracownika powinno przypadać min. 0,3m2 powierzchni podłogi.

szatnia pracownicza
Szatnie BHP różnią się między sobą zależnie od tego, z ilu składają się pomieszczeń i jakie są ich ostateczne cele | fot.: materiał partnera

Szatnie odzieży roboczej i ochronnej

Pomieszczenia tego typu są przeznaczone do przechowywania ubrań roboczych pracowników w sytuacji, gdy podczas wykonywania obowiązków zawodowych ulegają one intensywnemu zabrudzeniu (lakiery, pył węglowy, krew zwierzęca, środki chemiczne itp.). Obowiązkowo taka szatnia powinna być wyposażona w umywalnię, która stanowi też przejście do szatni odzieży własnej.

Szatnie podstawowe

Szatnie te służą zarówno do przechowywania odzieży prywatnej pracowników, jak i ubrań roboczych oraz środków ochrony osobistej. Każdy pracownik powinien mieć dostęp do jednej podwójnej lub dwóch pojedynczych szaf oraz do co najmniej 0,5m2 wolnej powierzchni podłogi. Dodatkowym elementem takiego pomieszczenia jest umywalnia.

Szatnie przepustowe

Szatnia przepustowa stanowi połączenie części na odzież prywatną, części na odzież roboczą oraz części sanitarno-higienicznej z natryskami. Ta ostatnia powinna stanowić jedyny łącznik pomiędzy pomieszczeniami, które muszą spełniać wymogi przewidziane dla obu typów szatni. Tego typu rozwiązanie jest niezbędne, jeśli w zakładzie pracownik ma kontakt z substancjami brudzącymi lub niebezpiecznymi.

szatnie odzieży roboczej
Szatnia przepustowa stanowi połączenie części na odzież prywatną, części na odzież roboczą oraz części sanitarno-higienicznej z natryskami | fot.: materiał partnera

Meble do szatni w zakładzie pracy

Pomijając wymogi BHP, jakie określają przepisy, w urządzaniu szatni dla pracowników ważny jest też wybór odpowiedniego wyposażenia. Powinno ono być trwałe odporne na trudne warunki panujące w zakładach przemysłowych, a także komfortowe w użytkowaniu i estetyczne. Meble tego typu oferuje producent – firma FAMI. Szafy ubraniowe są dostępne w wielu wariantach, jedno- i dwudrzwiowym, z ławką, zamkiem, wewnętrznymi półkami oraz w formie kilkudrzwiowych modułów. Meble FAMI są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zadrapania oraz dobrze zabezpieczone przed korozją, dzięki czemu długo zachowują estetyczny wygląd.

Materiał partnera