International MBA – dla kogo?

0
485
international mba
Studia biznesowe przygotowują menedżerów średniego i wyższego szczebla do efektywnego pełnienia swoich obowiązków | fot.: materiał partnera

Pozyskiwanie kolejnych rynków zbytu poza granicami Polski oraz możliwość pracy zdalnej, przyczyniły się do tworzenia wielokulturowych zespołów. Ich członkowie na co dzień mieszkają w różnych państwach, ale jednoczą swoje siły, by zrealizować dany projekt. Postępująca globalizacja powoduje, że menedżerowie muszą wiedzieć, jak wykorzystywać różnorodność i talenty wszystkich swoich podwładnych – o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa decyduje przede wszystkim kapitał ludzki. Jaką rolę w procesie kształtowania profesjonalnego kierownictwa odgrywają studia International MBA (IMBA)? Jakie wymagania są stawiana wobec kandydatów, którzy chcą uczestniczyć w programie studiów IMBA?

Program International MBA – komu dedykowane są te studia?

Studia biznesowe przygotowują menedżerów średniego i wyższego szczebla do efektywnego pełnienia swoich obowiązków. Są szansą na poszerzenie horyzontów, zdobycie aktualnej wiedzy, a także nawiązanie relacji biznesowych z osobami na kierowniczym stanowisku z różnych branż. To, co wyróżnia International MBA spośród innych programów, to kształcenie menedżerów pod kątem pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Ten kierunek studiów jest także polecany przedsiębiorcom i start-upowcom, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje (szczególnie dotyczące komunikacji w biznesie) oraz poszerzyć niezbędną wiedzę na temat globalnych trendów gospodarczych.

International MBA – wymagania wobec kandydatów

Większość szkół biznesowych dba o jak najlepszy dobór swoich studentów. W programie International MBA mogą uczestniczyć menedżerowie z wyższym wykształceniem, posiadający minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz wykazujący się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Kandydaci muszą zdać egzamin wstępny, często też są wymagane listy rekomendujące. Ponadto powinni cechować się otwartością, elastycznością i chęcią współdziałania w grupie.

Dzięki tym wymaganiom studenci programu IMBA mają pewność, że znajdują się w elitarnym gronie specjalistów odpowiedzialnych za kształtowanie swoich przedsiębiorstw. Słuchacze uczą się od siebie nawzajem oraz wspierają się poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy. Nawiązują relacje biznesowe, które są nieocenioną pomocą, także po ukończeniu studiów biznesowych.

Studia International MBA – kształtowanie świadomego lidera

Program International MBA trwa 2 lata i składa się z modułów, które wzajemnie się uzupełniają. Celem studiów jest przygotowanie menedżerów do skutecznego działania w globalnym otoczeniu biznesowym. Studenci zdobywają wiedzę twardą, czyli informację oraz narzędzia, które pomagają im przezwyciężać pojawiające się wyzwania. Poszerzają swoją wiedzę, dotyczącą procesów ekonomicznych, modeli biznesowych oraz różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem firmy. Przede wszystkim jednak kształtują w toku studiów umiejętności:

  • krytycznego myślenia,
  • szybkiego reagowania na zmiany,
  • wyboru właściwych metod, które pomagają wychodzić organizacji z kryzysu i ją skutecznie rozwijać.

Dobry menedżer potrafi uzasadniać swoje decyzje – kieruje się zarówno intuicją, jak i wiedzą wynikającą z wykształcenia oraz doświadczenia.

international mba
Dobry menedżer potrafi uzasadniać swoje decyzje | fot.: materiał partnera

Przygotowanie do pracy w wielokulturowej organizacji

Dobra komunikacja, umiejętność prowadzenia negocjacji biznesowych, nastawienie na rozwijanie talentów pracowniczych oraz ich umiejętne wykorzystywanie – to podstawy dające przewagę konkurencyjną na rynku globalnym. W jaki sposób studia biznesowe pomagają w rozwijaniu tych kompetencji? Program International MBA tworzą wielokulturowe grupy studentów, nad których rozwojem czuwa kadra dydaktyczna wywodząca się z polskich i zagranicznych uczelni. W ramach studiów IMBA są także organizowane studyjne wyjazdy zagraniczne, które pomagają otworzyć się na nowe rozwiązania biznesowe stosowane w międzynarodowych organizacjach. Do rozwoju kompetencji miękkich przyczynia się więc samo otoczenie, w którym studiuje kadra kierownicza oraz różnorodna forma zajęć. W toku edukacji menedżerowie kształtują swoje zdolności poprzez pracę nad projektami, pracę w zespołach, dyskusje, studia przypadku oraz liczne warsztaty prowadzone przez doświadczonych trenerów.

International MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK – co wyróżnia ten program spośród innych?

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje jeden z najlepszych programów International MBA w Polsce. O wysoki poziom nauczania dba doświadczona kadra dydaktyczna składająca się z naukowców UEK i St. Gallen Business School (Szwajcaria) oraz praktycy biznesu z międzynarodowych organizacji. Jednym z modułów program International MBA jest Integrated Management, który umożliwia studentom zrozumienie koncepcji zintegrowanego zarządzania. Absolwenci kierunku po obronie pracy końcowej otrzymują wspólny dyplom wydany przez KSB UEK oraz St. Gallen Business School ze Szwajcarii.

Moduły programu International MBA są modyfikowane każdego roku, tak aby były odpowiedzią na bieżące wyzwania, z którymi mierzą się menedżerowie. Przekazywana jest tylko aktualna wiedza, najnowsze trendy i najbardziej skuteczne metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wiele miejsca poświęca się rozwojowi kompetencji miękkich. Studenci mają możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych, zgodnych ze swoimi preferencjami – w rezultacie otrzymują spersonalizowany program kształcenia, który odpowiada ich rzeczywistym potrzebom.

Program International MBA KSB UEK jest wysoko oceniany przez absolwentów kierunku oraz naukowców związanych z rozwojem szkół biznesowych w Polsce. W rankingu najlepszych studiów MBA w Polsce zorganizowanym przez Perspektywy 2021 zajął on 2. miejsce w kategorii studenci programu, 4. miejsce w kategorii cechy merytoryczne, a także 8. miejsce jako jeden z najlepszych kierunków edukacji menedżerskiej w kraju.

Międzynarodowe grupy studentów umożliwiają zdobycie cennego doświadczenia funkcjonowania w wielokulturowym środowisku, które z pewnością zaowocuje w pracy menedżera. KSB UEK pomaga swoim absolwentom podtrzymywać nawiązane relacje biznesowe, umożliwiając im zrzeszanie się w Klubie Alumnów MBA oraz uczestniczenie w corocznym Kongresie MBA integrującym przedstawicieli świata biznesu.

Materiał partnera