Czym różni się fundusz od lokaty?

0
501
fundusz a lokata
Lokata to często wybierana opcja inwestycyjna, jednak nie pozwala na osiągnięcie zysków w obecnych czasach | fot.: materiał partnera

Inwestorzy mają do wyboru bogatą ofertę inwestycyjną. Najczęściej jednak rozważają zainwestowanie swoich nadwyżek w lokatę lub fundusz inwestycyjny. Te rozwiązania nie wymagają bowiem specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia. Nie są jednak, tak samo odpowiednie w odniesieniu do obecnie trudnej sytuacji gospodarczej, dlatego warto dowiedzieć się, co je różni.

Wybór jednej z dwóch opcji należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach – możliwych do osiągnięcia zysków i podejmowanego ryzyka, ale nie tylko.  

Lokata a fundusz inwestycyjny

Fundusze inwestycyjne różni od lokat, wiele aspektów, na które warto zwrócić uwagę.

  • Bezpieczeństwo – powszechne przekonanie, że lokaty są bezpieczne, nie jest do końca prawdą. W przypadku upadłości banku część środków zgromadzonych przez klientów, zaliczana jest do masy upadłościowej. Taka sytuacja zapisała się już na kartach historii, kiedy w 2008 roku zbankrutował jeden z największych banków na świecie – Lehman Brothers. Inaczej jest w przypadku aktyw funduszów inwestycyjnych, bo nie wchodzą w skład masy upadłościowej. Środki są więc bardziej bezpieczne w funduszu, niż w banku.
  • Oprocentowanie – lokata pozwala przewidzieć, na jaki zysk może liczyć inwestor. Jest to ściśle określone w chwili jej zakładania. Musi jednak mieć świadomość, że wcześniejsze wycofanie środków, będzie skutkowało utratą odsetek. W przypadku rekordowej inflacji, jaką mamy obecnie, inwestycja nie prowadzi do osiągnięcia zysku. Nie ma bowiem lokat wyżej oprocentowanych, niż poziom inflacji. W przypadku funduszu inwestycyjnego stopa zwrotu nigdy nie jest z góry znana. Jednak inwestor może w każdej chwili wypłacić zgromadzone pieniądze – z zyskiem bądź stratą. Fundusz daje również większą szansę na wypracowanie wspomnianych zysków, niż lokata. 
  • Opodatkowanie – Jedna i druga forma inwestycji  wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Jednak w przypadku lokaty, podatek pobierany jest po każdej kapitalizacji odsetek. Korzystniejszym rozwiązaniem pod względem podatkowym jest fundusz, bo podatek jest pobierany podczas wycofania środków, dzięki czemu wypracowane zyski są na bieżąco reinwestowane.
  • Horyzont inwestycyjny  – w przypadku lokaty jest on z góry określony, a sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu, może nastąpić w dowolnym okresie. Fundusz jest więc bardziej elastyczny niż lokata – gdzie decyzja o wypłacie środków przez terminem, oznacza utratę odsetek. 
  • Opłaty – założenie lokaty nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat. Przeciwnie jest w przypadku funduszy – trzeba ponosić koszty związane z zarządzaniem i obsługą produktu. 

Wybór należy do inwestora

Lokata to często wybierana opcja inwestycyjna, jednak nie pozwala na osiągnięcie zysków w obecnych czasach. Jest to jednak lepsze rozwiązanie, niż gdyby trzymać pieniądze w domu.  Innym rozwiązaniem jest fundusz inwestycyjny, na przykład stabilnego wzrostu. Pozwala w miarę bezpieczny sposób osiągnąć wyższe stopy zwrotu. W tym przypadku jednak możliwość osiągnięcia zysków w przyszłości jest trudna do przewidzenia. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Materiał partnera