Czym jest mikrorachunek podatkowy i kto może z niego korzystać?

0
809
młody przystojny biznessmen przed laptopem z kawą
Obecnie ogólne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które dokonywało się tych wpłat są zamykane, a Ministerstwo Finansów każdemu podatnikowi przypisze indywidualny mikrorachunek podatkowy, na który będzie mógł dokonywać wpłat należności z tytułu należnych podatków, również za lata ubiegłe | fot.: stock.adobe.com

Jedną ze zmian wprowadzonych w rozliczeniach podatkowych z nastaniem roku 2020 jest zmiana konta, na które należy dokonywać wpłaty z tytułu podatków PIT, CIT i VAT. Do tej pory wszelkich wpłat dokonywało się na ogólny rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego, w tytule wpłaty podając kogo i za jaki okres dotyczy wpłata. Obecnie ogólne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które dokonywało się tych wpłat są zamykane, a Ministerstwo Finansów każdemu podatnikowi przypisze indywidualny mikrorachunek podatkowy, na który będzie mógł dokonywać wpłat należności z tytułu należnych podatków, również za lata ubiegłe.

Indywidualny numer rachunku bankowego

Przed zapłaceniem podatku po 1 stycznia 2020 roku należy udać się do właściwego Urzędu Skarbowego lub wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów, aby otrzymać indywidualny numer mikrorachunku podatkowego. Aby wygenerować numer konta, należy podać numer PESEL w przypadku osób fizycznych lub NIP w przypadku przedsiębiorstw. Osoby fizyczne, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą i są zatrudnione na etacie powinny posługiwać się numerem PESEL. Nadany numer mikrorachunku podatkowego będzie na zawsze przypisany do danej osoby – bez względu na zmianę nazwiska po ślubie czy zmianę miejsca zamieszkania i właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego.

Numery indywidualnych mikrorachunków podatkowych będą tworzone według znanego wzoru i składać się będą z dwudziestu sześciu znaków: LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX. W podanym wzorze, pierwsze dwie litery – LK – oznaczają liczbę kontrolną. Następne osiem cyfr – 1010 0071 – jest identycznych dla wszystkich mikrorachunków podatkowych i wskazują one na numer rozliczeniowy Narodowego Banku Polskiego. Kolejne trzy cyfry – 222 – wskazują numer uzupełniający NBP. Za nimi, w miejscu Y, będzie stała cyfra 1 (jeśli osoba fizyczna posługuje się numerem PESEL) lub 2 (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się numerem NIP). Na miejscach oznaczonych literami X znajdować się będzie numer PESEL lub NIP, uzupełniony zerami do utworzenia składającego się z dwudziestu sześciu cyfr numeru rachunku bankowego.

Przeznaczenie mikrorachunku podatkowego

Należy pamiętać, że uzyskany indywidualny numer mikrorachunku podatkowego służy wyłącznie podatnikom w celu wpłat należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT. Przykładowo, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) należy opłacać na dotychczasowych warunkach. Podatnik nie będzie miał dostępu do środków przelanych na ten rachunek, wobec czego nie powinien się spodziewać jakichkolwiek zwrotów dokonywanych na to konto.

Drugą kwestią, której bezwzględnie należy przestrzegać, są terminy zapłat. Są to ustalone ustawowo daty, których nie wolno przegapić. W 2020 roku, w przypadku osób rozliczających ryczałt, podatek należało zapłacić do 2 marca, natomiast pozostali podatnicy mają czas do 30 kwietnia, aby uiścić zaległość. Od zaległości nieuregulowanych w terminie należy zapłacić ustawowe odsetki za zwłokę. Stawka odsetek podatkowych w roku 2020 wynosi 8% w skali roku.

PST