Czas na rozliczanie PIT 2023

0
453
rozliczenie pit
Rozliczanie PIT 2023 możemy rozpocząć po zebraniu niezbędnych informacji o przychodach, odliczeniach, zaliczkach na podatek dochodowy, przysługujących nam ulgach | fot.: materiał partnera

W Polsce zbiegają się koniec roku kalendarzowego i zakończenie roku podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego zarówno płatnicy, jak i podatnicy przygotowują roczne rozliczenia pitów. W roku 2023 obowiązuje rozliczenie PIT 2022, czyli za miniony rok podatkowy.

Informacje PIT od podatników

Rozliczanie PIT 2023 możemy rozpocząć po zebraniu niezbędnych informacji o przychodach, odliczeniach, zaliczkach na podatek dochodowy, przysługujących nam ulgach.

Podstawowym źródłem tych informacji są płatnicy. Pracodawcy i świadczeniodawcy będący płatnikami  przygotowują podatkowe informacje  roczne na formularzach PIT-11, PIT 40A/11A.  i przekazują je do urzędów skarbowych oraz przesyłają do podatników.

Pracodawcy rozliczenie roczne sporządzają na formularzu PIT 11. Informację PIT 11 przesyłają w formie elektronicznej do urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia. Natomiast pracownicy powinni otrzymać PIT 11 do końca lutego. 

Organy rentowe (ZUS, KRUS), wypłacające emerytury, renty i inne świadczenia również są płatnikami. Instytucje te sporządzają rozliczenia roczne PIT na formularzu PIT 40A/11A.

Inni płatnicy roczne rozliczenie przygotowują na formularzu PIT 8C. Tak samo jak pracodawcy i świadczeniodawcy mają obowiązek przekazania informacji PIT 8C do końca stycznia do urzędów skarbowych i do końca lutego podatnikom.

Do kiedy rozliczyć PIT powinni podatnicy?

Najwcześniej PIT rozliczenie 2023 urząd skarbowy  może otrzymać od osób, które nie muszą czekać na informacje od płatników, aby rozliczyć PIT, czyli przedsiębiorców, którzy prowadzą własną rachunkowość. Tak samo osoby uzyskujące przychody z najmu prywatnego mogą rozliczyć PIT na podstawie własnych rachunków.

Natomiast większość podatników rozliczanie PITów może rozpocząć dopiero po otrzymaniu informacji od płatników: pracodawców, zleceniodawców, organów rentowych, czyli PIT 11, PIT 40A/11A i PIT 8C. Jak już wspomniano wyżej informacje te przekazywane są do podatników w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. 

Podatnicy swoje podatki 2022 muszą rozliczyć do 2 maja 2023. Termin ten jest określony w ustawie o PIT i jest obowiązujący dla wszystkich rodzajów deklaracji podatkowych niezależnie od tego  w jakiej formie są składane – czy papierowej czy jako ePITy. Nasz ePIT w usłudze Twój e-PIT też będzie zaakceptowany 2 maja.

Dzięki intuicyjnej aplikacji PITax.pl bezproblemowo rozliczysz deklarację
Dzięki intuicyjnej aplikacji PITax.pl bezproblemowo rozliczysz deklarację | fot.: materiał partnera

Twój e-PIT

Podatnik nie zawsze musi martwić się, jak rozliczyć PIT samodzielnie. Ułatwienia dla podatników wprowadzane przez Administrację Skarbową zwalniają nas z konieczności samodzielnego wypełniania niektórych rodzajów zeznań dla których bazą są informacje podatników PIT-11, PIT 40A/11A i PIT-8C. Podatki 2022 mogą być rozliczone przez usługę “Twój e-PIT”.  Zastąpiła ona wcześniejsze projekty  Ministerstwa Finansów, które też ułatwialy rozliczanie PITa, ale podatnik musiał składać wniosek o rozliczenie PITa przez urząd skarbowy.

Przygotowany wstępnie przez urząd skarbowy i udostępniony 15 lutego 2023 w serwisie podatki gov.pl. nasz PIT możemy sprawdzić  i zaakceptować bez żadnych zmian. Ale mamy też prawo wstępnie przygotowane przez administrację skarbową rozliczenie PIT 2022 poprawić, uzupełnić, zmienić jeśli  posiadamy dane, które nie są znane dla urzędu i np.uzupełnić  nasz ePIT rozliczaniem ulg podatkowych.

Przygotowane przez fiskusa ePITy dostępne są tylko w formie elektronicznej. Musimy zalogować się  do Twój e-PIT za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego do czego potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny, zestaw danych autoryzacyjnych lub profil zaufany. Rozliczenie PIT z poprawkami możliwe jest po zalogowaniu.

Możemy też odrzucić PIT rozliczenia dokonane przez urząd i rozliczyć się samodzielnie.

W przypadku, gdy nie podejmiemy żadnych działań, nie zaakceptujemy  przygotowanych zeznań ani nie rozliczymy się samodzielnie, w dniu 2 maja 2023 nasze podatki 2022 zostaną uznane za rozliczone. 

Materiał partnera