Co tak naprawdę kryje się za monitem o zapłacie?

0
311
co to monit
Monit o zapłatę może otrzymać każdy, kto ma przeterminowane zobowiązanie płatnicze wobec innej osoby lub podmiotu | fot.: materiał partnera

Czy wiesz, że monit może uratować Cię przed wieloma problemami i kosztami? Pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji opóźnionej płatności i zachować dobre relacje z kontrahentem. To pierwszy krok w procesie windykacji, który często kończy się polubownym rozwiązaniem sporu. Kto może go wysłać i na jakiej podstawie? Dowiesz się tego z tego artykułu.

Co to jest monit?

Monit o zapłatę może przybrać postać pisma papierowego wysyłanego listem lub faksem, bądź elektroniczną w formie e-maila lub SMS-a. Nie ma ścisłych wymogów co do formy dokumentu, ważne aby zawierał on podstawowe informacje niezbędne dłużnikowi. Powinien w nim znaleźć się numer faktury lub umowy, na którą należność jest wymagalna, dokładna kwota zadłużenia wraz z terminem jej uregulowania oraz dane identyfikujące zarówno wierzyciela, jak i samego dłużnika. Istotne jest również podanie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu w razie uregulowania zobowiązania. Dzięki takiemu sformułowaniu monit spełnia swoją podstawową funkcję informacyjną, ułatwiając dłużnikowi spłatę zadłużenia. Dodatkowo wierzyciel może podać w nim informację o możliwych dalszych krokach w przypadku  braku zapłaty, np. skierowaniu sprawy do windykacji.

Kto może otrzymać monit?

Monit o zapłatę może otrzymać każdy, kto ma przeterminowane zobowiązanie płatnicze wobec innej osoby lub podmiotu. Najczęściej są to:

 • Klienci i odbiorcy, którzy nie uregulowali faktury lub innej płatności w umówionym terminie.
 • Kredytobiorcy w przypadku opóźnienia w spłacie rat kredytu.
 • Najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych za zaległy czynsz.
 • Osoby fizyczne z tytułu nieopłaconych mandatów.
 • Przedsiębiorstwa zalegające z płatnościami wobec dostawców lub urzędów.

Czy monit różni się od wezwania do zapłaty?

Monit i wezwanie do zapłaty to dwa pierwsze pisma wysyłane w procesie windykacji, jednak różnią się one pod kilkoma istotnymi aspektami:

 • Monit jest pierwszym upomnieniem o zaległej płatności, natomiast wezwanie jest kolejnym krokiem w przypadku braku reakcji na monit.
 • Monit wysyłany jest zazwyczaj do 7 dni od upływu terminu płatności, a wezwanie do zapłaty po kilkunastu dniach od wysłania monitem.
 • Wezwanie zawiera ostrzeżenie o możliwości skierowania sprawy do sądu powszechnego lub firmy windykacyjnej w razie braku zapłaty.
 • Monit jest mniej formalnym pismem, a wezwanie ma już charakter formalnoprawny.

Prawidłowe wysłanie monitu i następnie wezwania pozwala uniknąć eskalacji i doprowadzić do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Jakie konsekwencje poniesie dłużnik, jeśli zignoruje monit?

W przypadku zignorowania monitu o zapłatę przez dłużnika, wierzyciel ma możliwość podjęcia kolejnych kroków zmierzających do odzyskania należności. Jedną z konsekwencji braku reakcji może być wpis informacji o dłużniku do bazy danych BIK oraz innych rejestrów nierzetelnych płatników, takich jak Krajowy Rejestr Długów. Utrudni to dłużnikowi zaciąganie kolejnych zobowiązań, np. kredytów czy pożyczek. Ponadto wierzyciel może rozpocząć postępowanie sądowe, którego finałem będzie tytuł wykonawczy pozwalający na egzekucję długu. Ostatnim krokiem jest wpis do KRD, który uniemożliwia zaciąganie kredytów i pożyczek na kolejne lata. Dlatego zignorowanie monitu niesie za sobą poważne konsekwencje dla finansów dłużnika.

Monit – pierwszy krok do polubownego rozwiązania

Monit o zapłatę pełni kluczową rolę w procesie windykacji należności. To dzięki niemu istnieje szansa na szybkie i polubowne pozasądowe rozwiązanie sporu bez angażowania sądu czy firm windykacyjnych. Dlatego tak ważne jest, aby wysłać go właściwie sformułowanego i w odpowiednim czasie, czyli najlepiej w ciągu 7 dni od upływu terminu płatności. Pozwala to zachować dobre relacje z dotychczasowym dłużnikiem i umożliwia mu uregulowanie należności poza drogą sądową.

System Vindicat wspomaga proces windykacji

Jednym z narzędzi wspierających wierzycieli w procesie windykacji należności jest system Vindicat. Umożliwia właścicielom firm kompleksowe zarządzanie należnościami online, w tym automatyczne generowanie i wysyłanie pism windykacyjnych takich jak monity czy wezwania do zapłaty.

System Vindicat na podstawie danych o fakturach i terminach płatności samoczynnie przypomina o zbliżających się upływających terminach płatnościach oraz w razie potrzeby inicjuje proces windykacji poprzez wygenerowanie odpowiednich pism i przesłanie ich do dłużnika drogą elektroniczną. Dzięki temu wierzyciel może skupić się na bieżącej działalności, a windykacja jest prowadzona terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. System Vindicat jest zatem cennym narzędziem wspomagającym proces odzyskiwania należności.

Załóż konto w systemie Vindicat

 System Vindicat to nowoczesne narzędzie, które ułatwi Ci zarządzanie należnościami i windykację długów. Aby z niego skorzystać:

 1. Wejdź na stronę vindicat.pl
 2. Zarejestruj konto przez podanie swoich danych firmowych
 3. Dodaj informacje o swoich kontrahentach i fakturach
 4. Pozwól systemowi na automatyczne wysyłanie pism windykacyjnych
 5. Śledź status płatności online w dowolnym momencie
 6. Skorzystaj z gotowych szablonów pism i narzędzi egzekucyjnych

Dzięki Vindicat.pl zaoszczędzisz czas i pieniądze na windykację. Zautomatyzuj proces odzyskiwania należności już dziś!

Artykuł sponsorowany