Bezpieczne składowanie towarów na paletach

0
1019
belka regału magazynowego
Składowanie na paletach zapewnia oszczędną i bezpieczną metodę przechowywania towarów | fot.: materiał partnera

Składowanie towarów na paletach jest praktycznym i bezpiecznym sposobem przechowywania towarów w magazynie. Palety o znormalizowanych wymiarach można gromadzić bezpośrednio na posadzce w systemie blokowym, w którym ładunki są układane jeden na drugim w celu zarządzania zapasami LIFO. Jednakże najczęściej ładunki są przechowywane w regałach paletowych składających się w dużym uproszczeniu ze stalowej ramy z belkami. Ta prosta konstrukcja stanowi dziś elementarne wyposażenie większości obiektów logistycznych.

Na bezpieczeństwo procesu składowania w magazynie wpływa wiele czynników. Regały magazynowe – jako podstawowe wyposażenie techniczne – mają determinujący wpływ charakterystykę pracy podczas tego procesu. Wybór odpowiedniego systemu regałowego warunkuje płynny przepływ towarów oraz bezpieczną ich obsługę. 

Składowanie w regałach rzędowych

Najczęściej wybierane regały paletowe rzędowe zapewniają natychmiastowy dostęp do każdej pozycji palety – co daje możliwość przechowywanie tylu jednostek SKU, ile miejsc paletowych. Dzięki temu jest to najbardziej elastyczne rozwiązanie dla zmieniających się magazynów. Jest to najprostszy i najbardziej ustandaryzowany system regałowy – wymaga jednak wielu korytarzy i gwarantuje najmniejszą gęstość składowania. Dla zwiększenia ilości składowanych produktów, o ile pozwala na to wysokość magazynu, często stosuje się regały wysokiego składowania.

Składowanie w regałach wjezdnych

Poprzez wyeliminowanie korytarzy, regały typu drive-in (wjezdnych) i drive-through (przejezdne) zapewniają wyższą gęstość składowania kosztem dostępności do towarów. System regałów wjezdnych może zwiększyć ilość palet w magazynie nawet o 60%-80% w porównaniu z regałem rzędowym, ale oferuje mniejszą selektywność. Stosuje się je najczęściej przy ograniczonej przestrzeni lub wysokich kosztach operacyjnych np. w chłodniach i mroźniach.

Składowanie w regałach przepływowych

Regały przepływowe łączą stacjonarną konstrukcję regału z przenośnikiem rolkowym, aby stworzyć dynamiczny system przechowywania. Palety są ładowane z tyłu regału, a następnie przesuwają się w dół lekko nachylonej płaszczyzny przenośnika, dzięki czemu można je pobierać z przodu. Systemy regałów paletowych z przepływem grawitacyjnym wykorzystują metalowe rolki i siłę grawitacji do podawania palet do przodu systemu, gdzie są rozładowywane. Podobnie jak regały drive-in, maksymalizują przestrzeń magazynową, minimalizując korytarze.

Składowanie typu push back

Regały push back wymagają mniej miejsca niż regały przepływowe, ponieważ nie potrzebują dostępu z tyłu, aby załadować produkt. W przeciwieństwie do regału paletowego o pojedynczej głębokości, dynamiczny system push back umożliwia składowanie palet na głębokość od dwóch do nawet sześciu palet. Regały push-back zapewniają łatwy dostęp do wielu różnych jednostek SKU. Są one ładowane i rozładowywane z przodu systemu. Palety umieszcza się na wózkach lub rolkach grawitacyjnych. Do rozładunku i załadunku potrzebny jest tylko jeden korytarz.

Bezpieczne składowanie palet – podsumowanie

Składowanie na paletach zapewnia oszczędną i bezpieczną metodę przechowywania towarów. Każda jednostka ładunku może być ułożona w odpowiedniej kolejności, co zapobiega marnowaniu przestrzeni magazynowej, zwiększając wydajność i gęstość składowania.

Prawidłowo zaprojektowany system regałów może zwiększyć produktywność i znacząco zwiększyć zyski. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy brakuje siły roboczej, a ceny powierzchni magazynowych stale rosną. 

Materiał partnera