Inwestuj w akcje w funduszu!

0
1066
Świnka skarbonka
W ostatnich latach najbardziej intratną formą lokowania pieniędzy były inwestycje w fundusze akcji. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

W ostatnich latach najbardziej intratną formą lokowania pieniędzy były inwestycje w fundusze akcji. To one wypracowywały dla inwestorów najwyższą stopę zwrotu. Oczywiście warunkiem sukcesu, był, jak zawsze, odpowiedni dobór funduszu.

Fundusze akcji to najbardziej ryzykowne aktywa i z reguły obarczone największą zmiennością. Dlatego mniej obeznani z rynkiem kapitałowym inwestorzy powinni z dużą ostrożnością inwestować w tego rodzaju instrumenty. Ich wyniki zależą bowiem od notowań spółek na giełdzie, a giełda ma to do siebie, że jest mało stabilna – ceny akcji raz spadają, a raz idą w górę. Na początek swojej przygody z inwestowaniem w fundusze najlepiej więc wybrać takie, które są dobrze zdywersyfikowane i prowadzą ostrożną politykę inwestycyjną. Co to znaczy? Chodzi o fundusze, które mają w swoich portfelach dużo spółek i które inwestują na stabilnych rynkach. Lepiej więc wybrać fundusz inwestujący w spółki w Europie lub Stanach Zjednoczonych niż taki, który ma w swoim portfelu spółki z Indii lub Turcji.

Dywersyfikacja geograficzna

Początkujący inwestorzy wybierają z reguły fundusz akcji inwestujący na polskim rynku. Robią to w przekonaniu, że lepiej znają polski niż na przykład amerykański bądź japoński parkiet. To prawda, ale polska giełda w ostatnim czasie spisuje się bardzo źle i inwestycja w fundusze akcji notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych jest raczej słabym pomysłem. Lepiej więc wybrać fundusze akcji inwestujące na lepiej spisujących się rynkach. To proste, bo wiele polskich Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych ma w swojej ofercie tego rodzaju fundusze akcji. Wystarczy choćby wymienić od lat notujące znakomite wyniki inwestycyjne subfundusz Caspar Akcji Europejskich (inwestujący i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie) lub Skarbiec Rynków Rozwiniętych (m.in. USA, Niemcy i Francja).

Doświadczenie podpowiada, że fundusze akcji są z reguły kierowane do tych inwestorów, którzy mają długi horyzont inwestycyjny. Nie warto więc kupować jednostki uczestnictwa funduszy akcji, gdy naszym celem jest szybki obrót pieniędzy. Tu trzeba być długodystansowcem, to znaczy założyć sobie, że pieniądze inwestujemy na kilka lat. Minimum na trzy lata.

Inwestycja w fundusz akcji powinna być też dobrze zdywersyfikowana. Po pierwsze, pod kątem geograficznym. Dlatego jeśli inwestujemy w fundusz akcji europejskich, to część pieniędzy dobrze jest ulokować na rynkach wschodzących, na przykład w Azji. Warto też zdywersyfikować naszą inwestycję pod względem rodzaju aktywów. Jeśli więc część pieniędzy zainwestowaliśmy w spółki technologiczne, to zastanówmy się, czy nie warto też mieć funduszu, który będzie inwestował w surowce lub spółki pracujące w branży medycznej. Dzięki temu nasza inwestycja ma szanse być bezpieczniejsza.

Spokój i opanowanie

Inwestycje w fundusze akcji trzeba dobrze przemyśleć i najlepiej skonfrontować nasze wyobrażenia z dobrym fachowcem z wybranego przez nas TFI. Trzeba wreszcie uzbroić się w cierpliwość i reagować ze spokojem. Nie każdy bowiem spadek na giełdach jest zapowiedzią bessy, ale każdy spadek jest dobrą okazją, aby dokupić jednostki uczestnictwa funduszu akcji.


Materiał partnera zewnętrznego