Czy pożyczki pozabankowe są droższe niż w banku?

0
1424
Pożyczki pozabankowe
Koszty kredytu bankowego są w wielu przypadkach niższe niż w przypadku kosztów pożyczki zaciąganej w parabanku. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Pożyczka w parabanku posiada wiele atutów. Jednym z nich jest krótki czas otrzymania środków pieniężnych od momentu złożenia wniosku. Przy mniejszych kwotach często pieniądze są przelewane już w ciągu godziny od złożenia wniosku (w przypadku wyboru pożyczki online realizowanej za pośrednictwem zgłoszenia na stronie internetowej). Wynika to z faktu iż często nie jest potrzebne przygotowanie zaświadczenia o zarobkach. Z drugiej strony wiele osób zaciągających pożyczki w parabanku mówi bardzo często o zwiększonych kosztach pożyczki w stosunku do kredytów bankowych. Jak to wygląda w rzeczywistości? Czy pożyczki od parabanków są naprawdę tak kosztowne?

Koszty pożyczki pozabankowej

Pierwszym składnikiem dodatkowych kosztów pożyczki pozabankowej, które musi ponieść pożyczkobiorca, są odsetki. Chociaż praktyki naliczania wysokich odsetek przez parabanki zostały ograniczone w 2016 r., ze względu na zmianę przepisów, to nadal większość firm pożyczkowych korzysta przy pożyczkach z maksymalnych możliwych odsetek, w wysokości 10% w skali roku (czterokrotność aktualnej stopy lombardowej – 2,50%). Osoba, która decyduje się na pożyczenie pieniędzy w parabanku musi liczyć się także z różnego rodzaju prowizjami. Są to m.in. prowizja za udzielenie pożyczki, prowizja za szybkie rozpatrzenie wniosku, czy też prowizja za dostarczenie gotówki do domu. Przy obliczaniu kosztów pożyczki pozabankowej warto jest wziąć pod uwagę limity nakreślone przez ustawę antylichwiarską. Od 11 marca 2016 roku, jeśli chodzi o pozaodsetkowe koszty pożyczek parabankowych, nie mogą one przekraczać 25% wnioskowanej kwoty pożyczki przy jej udzielaniu oraz dodatkowo 30% w skali roku. Oznacza to, że w przypadku długoterminowych pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe, ich koszt może stanowić wielokrotność pożyczanej kwoty. Warto jest wziąć to pod uwagę przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki. W przypadku pożyczki pozabankowej RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) może wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent. Dlaczego koszt pożyczki w parabanku jest tak wysoki? Otóż firmy pożyczkowe rekompensują sobie w ten sposób wysokie ryzyko, jakie wiąże się z udzieleniem pożyczki osobie, która nie posiada zwykle zdolności kredytowej w banku, a w jej historii kredytowej można znaleźć informacje o problemach ze spłatą zobowiązań.

Dodatkowe koszty pożyczek pozabankowych

Niespłacanie pożyczki pozabankowej może mieć bardzo poważne konsekwencje finansowe. Osoba, która posiada problemy ze spłatą takiej pożyczki, musi się liczyć niestety z dodatkowymi opłatami za przedłużenie terminu spłaty, określonymi w regulaminie parabanku. Firmy pożyczkowe zwykle określają kary dla klientów kwotowo, co jeszcze bardziej zwiększa, pod względem procentowym, łączne koszty spłaty pożyczki. Oprócz tego trzeba się także liczyć z ponoszeniem kosztów windykacyjnych w postaci przygotowania i wysłania pisma lub też wykonania telefonu do klienta. W najbardziej niekorzystnej sytuacji mogą się znaleźć natomiast osoby, które dla celów pożyczki ustanowiły zastaw na nieruchomości, na samochodzie lub na innej rzeczy ruchomej. W takim przypadku, przy przekroczeniu wymaganego terminu spłaty i zignorowaniu ponaglenia ze strony firmy pożyczkowej, dochodzi do ich utraty. Stanowią one bowiem zabezpieczenie pożyczki i bez nich nie zostałaby ona po prostu udzielona.

Koszty kredytu zaciągniętego w banku

Koszty kredytu bankowego są w wielu przypadkach niższe niż w przypadku kosztów pożyczki zaciąganej w parabanku. Wynika to z faktu iż przed udzieleniem kredytu, potencjalny klient banku jest dokładnie badany pod względem zdolności do spłaty kredytu. Analizowane są jego zarobki, sytuacja życiowa oraz dotychczasowa historia spłacania kredytów. Jest to proces długotrwały, który może trwać kilka dni lub nawet tydzień. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, klient banku otrzymuje propozycję kredytu. Jeśli chodzi o oprocentowanie kredytu, jest ono z reguły niższe niż oprocentowanie pożyczki w parabanku i waha się od 3 do 10%. Wszystko jest tutaj uzależnione od subiektywnej oceny klienta dokonanej przez bank. Ponadto banki, w których wcześniej spłaciło się kredyty, są w stanie zaproponować niższe oprocentowanie stałym klientom, doceniając w ten sposób ich lojalność. Kolejnym, bardzo ważnym składnikiem kosztów kredytu, jest prowizja za udzielenie kredytu. W zależności od rodzaju kredytu i wnioskowanej kwoty kredytu, może się ona wahać od kilku do kilkunastu procent. Zdarza się, że bank prosi o dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie jego ubezpieczenia. Sumarycznie RRSO kredytu bankowego waha się, przy mniejszych kwotach do 10 tysięcy złotych, zaciąganych na okres roku, dwóch lub trzech lat, w przedziale od 10 do 25%, z kolei przy wyższych kwotach kredytów RRSO spada często poniżej 10%. Jak znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie, jeśli chodzi o kredyt bankowy? Wystarczy skorzystać z porównywarki kredytów. To narzędzie jest w stanie pomóc w wyborze banku lub banków, do których będzie się składało wniosek o udzielenie kredytu.

Kiedy należy skorzystać z pożyczki w parabanku?

Ze względu na podwyższone koszty spłaty, z pożyczki w parabanku warto jest skorzystać wtedy, gdy nie istnieje możliwość skorzystania z kredytu w banku. Nie każda osoba może bowiem pozwolić sobie na pożyczenie pieniędzy od banku. Przy kredytach bardzo szczegółowo jest badana historia kredytowa potencjalnego pożyczkobiorcy oraz rejestry dłużników. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie decyzja kredytowa jest zwykle odmowna. Przed podjęciem decyzji o pożyczeniu pieniędzy warto jest dokładnie sprawdzić swoje możliwości. Gdy zostanie wykluczona możliwość uzyskania kredytu w banku, trzeba przeanalizować szczegółowo ofertę kilku parabanków, by wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie, pod względem finansowym. Różnice są tutaj bardzo duże, w przypadku większych kwot sięgające nawet kilkuset złotych.


Materiał partnera zewnętrznego