Wypadek czy kolizja – o czym warto pamiętać podczas kryzysowych sytuacji na drodze

0
2157
Wypadek kolizja
W przypadku kolizji, policję wzywamy tylko wtedy, gdy okoliczności nie są jasne lub gdy zachodzi podejrzenie, że doszło do popełnienie przestępstwa (np. jeden z kierowców jest pod wpływem alkoholu) | fot.: Fotolia

Wypadek drogowy, a nawet zwykła stłuczka zawsze wiążą się z ogromnym stresem dla zaangażowanych uczestników ruchu drogowego. Pod wpływem emocji łatwo stracić głowę. Dlatego podpowiadamy, o czym musisz pamiętać, aby pomóc sobie i innym.  Nie ważne, czy będziesz uczestnikiem zdarzenia, czy jego świadkiem.

W opublikowanym raporcie Santander Consumer Banku „Polak w drodze 2.0 – wydatki kierowców” aż 56 proc. kierowców przyznało, że zdarza im się przekraczać prędkość, za co zostali ukarani mandatem. Analogiczna kara spotkała za nieprawidłowo wykonany manewr 16 proc. badanych. Tego typu wykroczenia to też niestety częste przyczyny kolizji i wypadków w ruchu drogowym. Nieważne, czy sami jesteśmy kierowcami rozważnymi i ostrożnymi. Zagrożenie udziału w nieprzyjemnym zdarzeniu na drodze dotyczy każdego kto siada za kierownicą.

Ustal – wypadek czy kolizja?

Bardzo ważne jest prawidłowe zaklasyfikowanie zdarzenia, w którym brałeś udział lub którego byłeś świadkiem. Od jego kwalifikacji zależy dalsze postępowanie.

Kolizja to zdarzenie drogowe, którego skutkiem są straty materialne i jedynie takie. Wypadek drogowy to takie zdarzenie drogowe, w którym osoby poszkodowane są ranne lub – w najgorszym przypadku – nie żyją. Dlatego pierwszą i podstawową czynnością po wystąpieniu awaryjnej sytuacji na drodze powinna być zawsze ocena stanu poszkodowanych.

 

Jeśli to ty byłeś kierowcą pamiętaj, że ustawa Prawo o Ruchu Drogowym jasno precyzuje twoje obowiązki.

 

W przypadku kolizji, jesteś zobowiązany do:

  1. Zatrzymania pojazdu w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pamiętaj o włączeniu świateł awaryjnych i wyłączeniu zapłonu oraz zaciągnięciu hamulca postojowego.
  2. Zabezpieczenia miejsca kolizji poprzez odpowiednie jego oznakowanie. W praktyce oznacza to użycie trójkąta ostrzegawczego. W terenie zabudowanym trójkąt możesz ustawić bezpośrednio za pojazdem. W terenie niezabudowanym powinien on stać w  odległości 30 do 50 m za samochodem. Na autostradzie obowiązuje odległość 100 m. Zaleca się także korzystanie z kamizelki odblaskowej.
  3. Upewnij się, czy inni uczestnicy zdarzenia drogowego są w stanie zabezpieczyć swoje pojazdy.
  4. Przepisy prawa zobowiązują także do niezwłocznego usunięcia pojazdu z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu. Niezastosowanie się do tej regulacji może skutkować nałożeniem mandatu, niezależnie od tego, kto był sprawcą.

Warto pamiętać, że w przypadku kolizji nie ma obowiązku wzywania policji. Osoby biorące udział w stłuczce mogą wyjaśnić zaistniałą sytuacje same. Jeśli jest zgoda, co do przebiegu zdarzenia, sprawca zobowiązany jest napisać poszkodowanemu oświadczenie, w którym przyzna się do spowodowania kolizji, poda dane oraz numer Polisy OC. Dobrze jest mieć jedną kopię takiego blankietu oświadczenia zawsze w samochodzie. Alternatywnie można je spisać na czystej kartce papieru  (korzystając z dostępnych w internecie wzorów).

W przypadku kolizji, policję wzywamy tylko wtedy, gdy okoliczności nie są jasne lub gdy zachodzi podejrzenie, że doszło do popełnienie przestępstwa (np. jeden z kierowców jest pod wpływem alkoholu).

Ostatnią czynnością, jaką wykonujesz w związku z udziałem w kolizji powinno być powiadomienie swojego ubezpieczyciela. W sytuacjach awaryjnych ujawniają się wszystkie zalety posiadania dobrowolnego ubezpieczenia AC z pakietem asisstance. Jeśli masz taką polisę, ubezpieczyciel nie tylko pomoże w opanowaniu sytuacji, np. instruując poszkodowanych. Może też zorganizować hotel, samochód zastępczy czy holownik. Badani na zlecenie Santander Consumer Bank kierowcy wskazywali, że w przypadku wystąpienia awarii na drodze, najbardziej wartościowe usługi assistance to: bezpłatne holowanie pojazdu do warsztatu (ponad 77 proc. wskazań), możliwość skorzystania z auta zastępczego (65 proc,) oraz z usług mechanika (42 proc.).

Jeśli korzystasz z usług banków, warto pamiętać, że niektóre produkty bankowe mogą być powiązane są z dodatkowymi produktami ubezpieczeniowymi, w tym z pakietem assistance. Taką propozycję ma np. Santander Consumer Bank –  to karta kredytowa TurboKARTA wraz z bezpłatnym pakietem assistance.,  W  przypadku kolizji, wypadku, kradzieży auta, a nawet gdy zabraknie paliwa – Posiadacz karty może liczyć na wsparcie organizacyjne, w tym między innymi  na zorganizowanie opieki nad dziećmi na czas opanowania sytuacji po kolizji lub wypadku.

Jeśli w zdarzeniu drogowym którykolwiek z uczestników poniósł śmierć lub został ranny, mamy do czynienia w wypadkiem.

Jeśli brałeś udział w wypadku lub jesteś jego świadkiem masz obowiązek:

  1. Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku pamiętając, że najważniejsze jest zatamowanie krwawienia oraz przywrócenie oddychania i krążenia. Obligatoryjnie należy wezwać pogotowie oraz policję. Pamiętaj, że nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku jest wykroczeniem karanym grzywną lub aresztem.
  2. Podobnie jak w przypadku kolizji, jesteś zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wypadku.
  3. Uczestnikom nie wolno podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku, np. przez zatarcie śladów na miejscu. Niszczeniem śladów może być m.in. usunięcie pojazdów. Jeśli sytuacja na to pozwala, zrób zdjęcia i spisz dane świadków.
  4. Należy pozostać na miejscu wypadku do przyjazdu służb ratunkowych i policji.

Jak wynika z raportu Komendy Głównej Policji, w minionym roku na polskich drogach doszło do ponad 33 tys. wypadków i ponad 400 tys. kolizji. Będąc uczestnikami ruchu drogowego pamiętajmy, że jesteśmy zobowiązani nie tylko do tego, aby znać przepisy, ale również odpowiednio reagować – także podczas wystąpienia sytuacji awaryjnych na drodze.

Nota metodologiczna:

Badanie „Polak w drodze 2.0 – wydatki kierowców” zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, oferującego Visa TurboKARTA. W ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut IBRIS w dniach 23-24 września 2016 r. wzięło udział 628 aktywnych kierowców z całej Polski.


Materiał partnera zewnętrznego