Czas pracy kierowcy – o czym musi wiedzieć kierowca i pracodawca?

0
1188
dwa tiry na autostradzie
Jakie są najistotniejsze informacje o czasie pacy kierowcy, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika? | fot.: materiał partnera

Na terenie zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej ustanowione zostały unijne przepisy prawne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach Europy. Obowiązujące zasady dotyczą przede wszystkim czasu pracy kierowców. Dostosowanie okresów wykonywania obowiązków służbowych przez takich pracowników opiera się głównie o ich możliwości fizyczne i psychiczne. Kierowca, który nie będzie miał odpowiednio długiego odpoczynku, staje się potencjalnym zagrożeniem dla siebie i innych. Jakie są najistotniejsze informacje o czasie pacy kierowcy, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika?

Obowiązujące przepisy

Bardzo często firmy transportowe gubią się przy podliczaniu czasu pracy swoich kierowców. Czas pracy kierowcy NIE jest regulowany przez polskiego ustawodawcę. Został on ustanowiony przez unijne Rozporządzenie nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. Dokumenty te szczegółowo stanowią o czasie pracy kierowców, ich odpoczynku oraz podają definicję osoby, która jest kierowcą.

Czas pracy kierowców w 2020 roku

Zgodnie z powyższymi rozporządzeniami, dzienny czas pracy kierowcy w 2020 roku nie może przekraczać 9 godzin. Równocześnie czas prowadzenia pojazdu, nie częściej niż dwa razy w tygodniu, może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin. Natomiast tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 56 godzin. Jednocześnie łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin. Ustawodawca definiuje tydzień: jest to okres od godziny 00.00 w poniedziałek do godziny 24.00 w niedzielę.

Przerwy w czasie pracy kierowców

Rozporządzenie Unii Europejskiej szczegółowo ustanawia przerwy od prowadzenia pojazdów przez kierowców. Po czasie prowadzenia samochodu wynoszącym cztery i pół godziny każdemu kierowcy przysługuje ciągła przerwa, wynosząca co najmniej czterdzieści pięć minut. Wyjątkiem jest zaczynanie przez kierowcę okresu odpoczynku. Przerwę 45-minutową można zastąpić pauzą o długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi kolejna przerwa – co najmniej 30-minutowa. Oznacza to, że kierowca może prowadzić swój pojazd 3 godziny, potem zrobić sobie 15 minut przerwy, następnie przejechać kolejne 2 godziny, po których przerwa będzie wynosiła 30 minut. Rozporządzenie unijne mówi, że z kolei „odpoczynek “ jest to nieprzerwany okres, w którym kierowca swobodnie dysponuje swoim czasem.

Kierowcy zobligowani są również do przestrzegania tygodniowych przerw w czasie pracy. Tutaj mamy do czynienia z kolejnymi terminami: „regularny okres odpoczynku” i „skrócony okres odpoczynku”. Pierwszy z nich definiuje się jako nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. Przepisy mówią, że regularny dzienny okres odpoczynku można także wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi trwać bez przerw co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin. Natomiast skrócony dzienny okres odpoczynku oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin. Kierowca może mieć nie więcej niż trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

W pracy w branży transportowej pojawia się także regularny odpoczynek kierowcy, który wynosi co najmniej 45 godzin. Skrócony tygodniowy okres odpoczynku to z kolei odpoczynek, który trwa krócej niż 45 godzin i który równocześnie nie może być krótszy niż 24 godziny. Przepisy mówią, że tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24- godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. Tutaj do decyzji kierowcy należy, czy dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku będzie wykonywał poza bazą, czy też w pojeździe (jeżeli auto zostało wyposażone w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju).

Zawód kierowcy jest obciążający nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Aby zadbać o bezpieczeństwo pracowników transportu oraz innych użytkowników ruchu drogowego Unia Europejska wprowadziła szereg regulacji, które muszą być przestrzegane. Przepisy te są skomplikowane, ale muszą być respektowane. W innym wypadku firmy transportowe narażone są na wysokie kary finansowe.

Pracodawco, czy wiesz, że możesz efektywnie i wygodnie rozliczać czas pracy kierowcy? To bardzo ważna i niełatwa sprawa, do której zobligowany jest każdy pracodawca zatrudniający kierowców.


Materiał partnera