Literatura rosyjska w pigułce. Po jakie książki warto sięgnąć?

0
582
literatura rosyjska
Literatura rosyjska wywarła ogromny wpływ na rozwój europejskiej kultury | fot.: materiał partnera

W ostatnich latach świat intensywnie spogląda w kierunku Rosji – kraju, który po upadku ZSRR nie wzbudzał raczej większych emocji. Po zajęciu Krymu w 2014 r. i agresji na Ukrainę w 2022 r. Rosja jawi się już nie jako ogromny, pełen kontrastów kraj, lecz państwo rządzone przez jednostkę o imperialistycznych i zbrodniczych dążeniach. W związku z tym, ciekawość poznania jego tajemnic rośnie, coraz więcej osób sięga po książki o Rosji, a także interesuje się kulturą i tradycjami tego kraju. A są one naprawdę imponujące, zwłaszcza w dziedzinie literatury.

Literatura rosyjska i jej najważniejsi przedstawiciele

Literatura rosyjska wywarła ogromny wpływ na rozwój europejskiej kultury. Nie bez powodu w kanonie obowiązkowych lektur szkolnych w Polsce znajduje się m. in. jedno z największych dzieł Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i Kara”. Rosyjscy pisarze i poeci od wieków inspirowali swoją twórczością autorów z innych krajów, a ich dzieła były czytywane od Europy aż po Stany Zjednoczone.

Pierwsze książki o Rosji powstały już w czasach średniowiecznych. Były to dzieła spisane w języku ruskim, których tematyka skupiała się głównie wokół religii, żywotów świętych, a także dziejów państwa. Wyraźny rozkwit rosyjskich tradycji literackich można zaobserwować w epoce romantyzmu – to właśnie wtedy swoje największe dzieła opublikował jeden z najznamienitszych pisarzy rosyjskich Aleksander Puszkin. W XIX w. tworzyli także Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, a także Nikołaj Gogol – nazwiska znane i poważane na cały kontynencie.

Po rewolucji październikowej rosyjscy pisarze wyraźnie zainteresowali się kwestiami politycznymi i społecznymi. To właśnie wtedy powstały książki o Rosji poruszające ważne tematy na temat tego, co dzieje się w kraju, jak żyją jego mieszkańcy oraz jaki ma do nich stosunek władza. XX w. to natomiast prężny rozwój powieści, poezji i dzieł poruszających ważne zagadnienia historyczne i polityczne. W ostatnich latach sporo mówi się także o cenzurze, która wielu rosyjskim twórcom uniemożliwia pisanie wprost na interesujące ich tematy.

czytanie książek o Rosji
Książki rosyjskich autorów od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Dzieła rosyjskiej literatury i książki o Rosji w Polsce

Książki rosyjskich autorów od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków, którzy chętnie sięgają po dzieła takich współczesnych autorów, jak m. in. Władymir Sorokin, Wiktor Pielewin i Dymitrij Głuchowski. Jednocześnie nie mniejsze jest zainteresowanie klasykami rosyjskiej literatury pióra Dostojewskiego, Czechowa i Bułhakowa.

Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie i prowadzeniem przez Rosję agresywnej polityki wobec Zachodu rośnie także popularność książek o Rosji – publikacji, które przybliżają czytelnikom ten kraj oraz pozwalają zrozumieć mechanizmy, w oparciu o które funkcjonuje współczesna Federacja Rosyjska. Sporą popularnością cieszą się zarówno książki o Rosji, jak i te w całości poświęcone osobie jej przywódcy – Władymira Putina.

Książki związane z Rosją to jednak nie tylko beletrystyka i literatura faktu, lecz także edycje źródeł i publikacje o charakterze naukowym. Te z kolei cieszą się największym zainteresowaniem historyków badających dzieje Rosji. Wiele spośród wartościowych książek poświęconych tematyce rosyjskiej można kupić online – na stronie wydawnictwa Centrum Dialogu im. Mieroszewskiego.

Materiał partnera zewnętrznego