6 zalet szkoleń z cyberbezpieczeństwa

0
1000
cyberbezpieczeństwo
Nawet jeżeli w firmie funkcjonują już odpowiednie procedury z zakresu cyberbezpieczeństwa, wiedzę warto aktualizować | fot.: materiał partnera

Według raportu Vecto „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach 2022” 78,16 proc. ankietowanych podkreśla duże znaczenie zabezpieczeń informatycznych w firmie. Jednocześnie prawie 44 proc. osób zaznacza, że nie korzysta z pomocy profesjonalistów od cyberbezpieczeństwa. Dlaczego warto zapewnić pracownikom szkolenia z cyberbezpieczeństwa? Poznaj 6 najważniejszych zalet edukowania pracowników na temat zagrożeń ze strony hakerów.

Skuteczna ochrona danych osobowych i informacji poufnych

Bezpieczeństwo danych i informacji poufnych przekazywanych wewnątrz firmy i pomiędzy firmą a podmiotami zewnętrznymi zależy przede wszystkim od osób, które tymi danymi operują, a są to nie tylko specjaliści, ale również szeregowi pracownicy. Uczestnictwo pracowników w szkoleniu z cyberbezpieczeństwa ułatwia wdrożenie i przestrzeganie wymagań prawnych oraz organizacyjnych narzuconych przez instytucje państwowe i Unię Europejską.

Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach działalności gospodarczej muszą dostosować się do tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podczas szkolenia pracownicy dowiedzą się, jak reagować na naruszenia obowiązujących przepisów.

Zwiększenie świadomości zagrożeń

Wraz z postępem technologicznym powstają nowe zagrożenia. Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej wyszukane metody ataków, które są wysoce skuteczne. Dlatego w zabezpieczaniu przestrzeni teleinformatycznej ważną rolę odgrywają działania prewencyjne, za które odpowiadają również pracownicy. Uwrażliwienie ich na różne rodzaje oszustw i ataków pozwala na wczesne wykrywanie zagrożeń.

Szkolenia wyposażają w wiedzę umożliwiającą odróżnienie wiadomości pishingowych od klasycznych e-maili oraz smsów. Wiadomości nakłaniające do podjęcia szkodliwych czynności zgodnych z oczekiwaniami cyberprzestępcy to jedna z powszechnych form ataku. Świadomy pracownik zorientuje się, czy wiadomość jest podejrzana i nie kliknie niebezpiecznego linku.

Wdrożenie konkretnych procedur bezpieczeństwa cyfrowego

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa wpływają na lepszy monitoring i kontrolę podejrzanych działań. Nie każdy wie, jak istotne jest stosowanie silnych haseł do poczty elektronicznej, wszelkiego rodzaju programów do zarządzania projektami oraz innych firmowych systemów. Zwiększenie świadomości pracowników dotyczy również logowania dwuskładnikowego i oznaczania podejrzanych e-maili lub tworzenia alertów informujących o nietypowej komunikacji.

Wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy

Niektóre branże mogą ucierpieć bardziej z powodu cyberataków. Należą do nich: bankowość, nieruchomości i ochrona zdrowia. Nie oznacza to, że inne branże nie muszą dbać o bezpieczeństwo swoich systemów. W każdej chwili może zostać naruszony wizerunek dowolnej firmy zajmującej się sprzedażą produktów lub usług. Wystarczy zablokowanie strony sklepu lub platformy sprzedażowej na krótki czas, aby wzbudzić niepokój i niezadowolenie zarówno stałych, jak i potencjalnych klientów. Świadomość zagrożeń oraz umiejętność radzenia sobie z nimi chroni przed przejęciem danych lub zablokowaniem dostępu do systemu firmy, a także przed wejściem w obieg fałszywych informacji na jej temat.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Brak odpowiedniej ochrony systemu teleinformatycznego i niewiedza pracowników sprzyjają atakom hakerskim oraz utracie danych. Nie traktuj szkoleń jak kolejnego kosztu firmowego, lecz jako inwestycję, która pozwala uniknąć poważnych problemów i strat finansowych. Na szkoleniu https://dolineo.com/cyberbezpieczenstwo-szkolenia-e-learning/ pracownicy dowiedzą się m.in.: jak bezpiecznie korzystać ze sprzętu elektronicznego, jak chronić zasoby przechowywane na komputerach służbowych, i jakie zagrożenia wiążą się ze złośliwym oprogramowaniem.

Jakie ma to znaczenie w kontekście oszczędności czasu i pieniędzy? W razie utraty danych ich odzyskanie będzie wymagało czasu lub okaże się niemożliwe. Zdarza się, że cyberprzestępcy żądają okupu za odblokowanie dostępu do firmowych zasobów. Do naprawienia szkód potrzebni są specjaliści, więc wiąże się to ze znacznie większymi nakładami finansowym niż ma to miejsce w przypadku szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników. Szkolenia są ważne, aby uniknąć finansowych i wizerunkowych konsekwencji cyberataku.

Komfortowe uaktualnienie wiedzy o cyberbezpieczeństwie

Nawet jeżeli w firmie funkcjonują już odpowiednie procedury z zakresu cyberbezpieczeństwa, wiedzę warto aktualizować. Natomiast w firmach, gdzie do tej pory do zabezpieczeń nie przywiązywano należytej wagi, niezbędne jest przeszkolenie od podstaw. Szkolenia z cyberbezpieczeństwa są dostępne w wygodnych formach, m.in. za pośrednictwem platform e-learningowych, co zapewnia komfort korzystania z nich w dogodnym czasie i miejscu.

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa wyposażają pracowników w niezbędną wiedzę i pozwalają dostosować ochronę zasobów do aktualnej sytuacji.

Materiał partnera