Jak postępować w przypadku uszkodzonej przesyłki?

0
991
kurier przekazujący paczki
Jeśli paczka nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia, klient w ciągu 7 dni może skontaktować się z kurierem o ustalenie stanu i warunków transportu przesyłki | fot.: stock.adobe.com

Zamawianie towarów przez internet jest na czasie. Aby otrzymać tak zamówioną paczkę, musi ona przejść przez firmę kurierską, najlepiej taką, która dostarczy przedmiot szybko i tanio.

Uszkodzona paczka

Przedsiębiorstwo kurierskie jest odpowiedzialne za paczkę od jej odbioru do momentu dostarczenia do adresata. Jednak przyczyny uszkodzenia paczki podczas transportu są różne. Może być to spowodowane niewłaściwym jej zabezpieczeniem przez nadawcę, złe warunki transportu czy nieumiejętny proces przeładunku. Ciągłe sortowanie i przerzucanie często powoduje defekt opakowania a także jego zawartości.

Prawo konsumenta mówi, że klient może ubiegać się o zadośćuczynienie w przypadku dostarczenia mu wadliwego towaru, ale nie tylko. Od firmy kurierskiej można dochodzić odszkodowania także w przypadku zgubienia paczki lub przekroczenia oczekiwanego czasu doręczenia. Skargę na kuriera może zgłosić zarówno nadawca jak i odbiorca produktu. Osoba, do której została wysłana paczka otrzymuje prawo zgłoszenia reklamacji po odebraniu przesyłki lub listu przewozowego.

Odbiór paczki

Najważniejszą czynnością podczas odbioru przesyłki jest sprawdzenie jej zawartości w obecności kuriera. Gdy zostaną ustalone wątpliwości co do stanu zewnętrznego, można ustalić protokolarnie stan paczki. Najczęściej zdarza się tak, że uszkodzeniu uległo samo opakowanie, a zamawiany towar pozostaje w nienaruszonym stanie. Protokół spisuje kurier a odbiorca ma prawo dopisania własnych uwag. Taki dokument należy sporządzić w dwóch egzemplarz dla każdej ze stron oraz opatrzyć podpisami odbiorcy i kuriera. Jest on podstawą do złożenia reklamacji i dalszego dochodzenia praw konsumenta a nie właściwym złożeniem reklamacji.

Reklamacja

Wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem przesyłek mają odrębne regulacje w kwestii składania reklamacji. Warto pamiętać, że jeśli odbiór paczki zostanie pokwitowany i nie zostanie sporządzony żaden dokument odnoszący się do stanu towaru, to automatycznie wygasają prawa do złożenia skargi. Dlatego należy bardzo dokładnie obejrzeć przesyłkę i zainteresować się nawet lekko uszkodzonym opakowaniem.

Jeśli paczka nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia, klient w ciągu 7 dni może skontaktować się z kurierem o ustalenie stanu i warunków transportu przesyłki. Następnie firma oddelegowuje przedstawiciela, który ustali możliwe uszkodzenia przesyłki. Niestety w tym momencie trudno udowodnić czy te wady powstały w czasie transportu czy już po odbiorze towaru. Jeśli w ciągu 3 miesięcy nie można osiągnąć porozumienia w kwestii reklamacji, klientowi pozostaje wejście na drogę sądową. Prawo mówi, że roszczenia za uszkodzoną w czasie transportu przesyłkę przedawniają się po roku od daty jej odbioru.

Wysyłka towaru przez firmę kurierską wiąże się z pewnym ryzykiem. W czasie transportu lub pobytu paczki w magazynie może dojść do niespodziewanych zdarzeń, na które kurier nie ma wpływu. Dlatego tak ważne jest obecność w czasie odbioru paczki i jej natychmiastowe sprawdzenie w obecności dostawcy. Wtedy bardzo łatwo jest dochodzić swoich praw w przypadku uszkodzonego towaru.


ADU