Dodatek węglowy: kto może z niego skorzystać?

0
560
dodatek węglowy
Źródłem finansowania świadczenia ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wzbogacony o część zysków NBP, a łączna suma przyznanych na ten cel środków to aż 11,5 mld zł | fot.: stock.adobe.com

W połowie sierpnia weszły w życie przepisy wprowadzające nowe jednorazowe świadczenie dla gospodarstw domowych czyli dodatek węglowy. Rozwiązanie to ma być odpowiedzią rządzących na gwałtownie rosnące w Polsce ceny opału. Dofinansowanie to kwota 3 tys. zł.  W przypadku tego świadczenia nie ma kryterium dochodowego tak jak było przy dodatku osłonowym, jedynym warunkiem jest złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czyli CEEB. Do 30 czerwca 2022 r. każdy właścicieli i zarządca nieruchomości miał obowiązek złożenia takiej deklaracji.

Źródłem finansowania świadczenia ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wzbogacony o część zysków NBP, a łączna suma przyznanych na ten cel środków to aż 11,5 mld zł.

Dla kogo dodatek węglowy?

Świadczenie to zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwom domowym posiadającym piece na węgiel lub paliwa węglopochodne. W ustawie wymieniono źródła ciepła takie jak: kotły na paliwa stałe, kominki, kozy, kuchnie węglowe czy trzony kuchenne. istotnym jest aby były opalane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ustawodawca przewidział możliwość złożenia wniosków przez więcej niż jednego członka gospodarstwa domowego, w takim przypadki pieniądze otrzyma osoba, która złożyła wniosek jako pierwsza.

O dodatek węglowy nie mogą wnioskować jedynie osoby, które zakupiły węgiel po cenie 996,60 zł brutto za tonę czyli zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Nie jest wiadomo jednak czy gdziekolwiek taki zakup był możliwy.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania w terminie do 30 listopada 2022 roku. Warto sprawdzić czy w naszej okolicy nie została do tego upoważniona inna jednostka np. MOPS lub MOPR. Taki informacje z pewnością znajdziemy na stronach internetowych wspomnianych instytucji. Stosowny wzór wniosku o wypłatę świadczenia został opublikowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, skąd można go pobrać i wydrukować. Wnioski można składać oczywiście osobiście w urzędach, a osoby posiadające profil zaufany mogą to zrobić elektronicznie za pomocą platformy ePUAP. Świadczenie jest przyznawane przez organ właściwy tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Co zawiera wniosek?

Wszystkie informacje zawarte we wniosku składane są pod odpowiedzialnością karną. Po pierwsze należy wskazać wnioskodawcę, następnie określić skład gospodarstwa domowego i uzupełnić wszystkie dane osobowe, łącznie z numerem PESEL. Na koniec wskazujemy główne źródło ogrzewania i określamy typ budynku. Pieniądze powinny znaleźć się na naszym konice najpóźniej po 30 dniach od złożenia wniosku. Dofinansowanie dodatkowo jest zwolnione z podatku i możliwości zajęć komorniczych.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez ministerstwo otrzymane środki można przeznaczyć na dowolny cel.

AZA