590, czyli kod polskich produktów

0
1115
polskie flagi
Kod kreskowy 590 jest przypisany Polsce, ale nie informuje jednoznacznie, że dany towar został wytworzony przez rodzimą firmę | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Wielu ludzi zawsze sądziło, że kod kreskowy umieszczony na produkcie wskazuje jakiej narodowości firma go stworzyła. Jest jednak inaczej, ponieważ kody kreskowe niekoniecznie muszą wskazywać pochodzenie firmy. Kod kreskowy 590 jest przypisany Polsce, ale nie informuje jednoznacznie, że dany towar został wytworzony przez rodzimą firmę. Oznacza to tylko, że produkt został wyprodukowany w naszym kraju, lecz mogła go wytworzyć firma zagraniczna jedynie tutaj działająca.

Po co są nadawane kody kreskowe?

Kody kreskowe to ciąg cyfr, które w pewien sposób służą do identyfikacji produktu. Dzięki nadanemu kodowi kreskowemu można wprowadzać produkty do systemu. Dzięki niemu zwłaszcza klienci mogą sprawdzać ceny, a kasjerki szybką naliczać produkty do rachunku.

Kody kreskowe mają również inną funkcję. Informują, w jakim kraju został wytworzony dany przedmiot. Niekoniecznie miejsce produkcji musi wiązać się z narodowością właściciela, ponieważ wiele zagranicznych firm prowadzi swoją działalność w naszym kraju. Dlatego kod polskich produktów, którego początek, czyli prefiks, rozpoczyna się od cyfr 590, niekoniecznie musi wskazywać, że produkt jest polski. Pewne jest natomiast, że został przez daną firmę wytworzony w naszym kraju.

Czy kod kreskowy 590 może całkowicie potwierdzać rodzimą produkcję?

Firmy zagraniczne na pewien sposób radzą sobie z tym problemem i, otwierając firmę w naszym kraju, tworzą tzw. spółkę córkę. Dzięki niewielkiemu wkładowi własnemu firmy te mogą legalnie używać kodu kreskowego 590 i cieszyć się zyskiem we własnym kraju. Wszelkie podatki również będą opłacane głównie w kraju zagranicznym, z którego dana firma pochodzi.

Pewna wskazówka może ułatwić rozpoznanie, czy mimo tego, że na produkcie znajduje się kod kreskowy 590, pochodzi on tak naprawdę od polskiego przedsiębiorcy czy zagranicznego. Jeśli w nazwie firmy zdarzy się, że zobaczymy dopisek „POLSKA” to bardzo prawdopodobne, że producent nie pochodzi z Polski, lecz jest to przedsiębiorstwo zagraniczne.

Warto również upewniać się co do pochodzenia produkty, sprawdzając czy na opakowaniu napisane jest „wyprodukowano w Polsce” lub angielskie „Made in Poland”.

Warto zapoznać się z listą kodów kreskowych, aby zorientować się, które są przypisane konkretnym krajom. Oczywiście trudno zapamiętać wszystkie prefiksy i ich znaczenie, lecz czasem warto prześledzić, z jakich krajów pochodzą kupowane przez nas produkty.

Mimo wszystko, warto wspierać rodzimy rynek, ponieważ kupując głównie polskie towary, wspieramy polską gospodarkę. Spojrzenie na kod kreskowy, a dokładnie na jego pierwsze cyfry, nie zabiera w sklepie zbyt wiele czasu. Dodatkowo kod 590 nie jest zbyt skomplikowany do zapamiętania, a sprawdzanie kupowanych produktów przez kilka pierwszych razy z pewnością wpadnie w codzienny nawyk. Należy również pamiętać o pozostałych tropach odnośnie pochodzenia danego produktu, ponieważ jak było wspomniane, samo 590 w kodzie kreskowym może nie być jednoznaczną odpowiedzią, czy dany produkt został wyprodukowany w naszym rodzimym kraju.


Materiał partnera zewnętrznego