Ubezpieczenie szkolne – co musisz o nim wiedzieć

0
511
Ubezpieczenie szkolne
Ubezpieczenie szkolne jest zazwyczaj kupowane przez instytucje z uczniami, takie jak szkoły i obejmuje uczniów (i ich rodziców) z kosztów związanych z obrażeniami podczas imprez szkolnych | fot.: materiał partnera

Rozpoczął się rok szkolny. W trakcie najbliższych miesięcy może zdarzyć się wiele rzeczy. Dzieci bywają nieobliczalne, dlatego warto pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu, aby być przygotowanym na nieprzewidziane wypadki.

Podstawowe informacje

Ubezpieczenie szkolne w chwili obecnej cieszy się dużą popularnością. Jeśli chodzi o ubezpieczenia dla szkół, polisy są bardzo podobne do tych, które można zobaczyć w profesjonalnej firmie usługowej. Rozwiązania w zakresie ubezpieczeń korporacyjnych zazwyczaj obejmują różne rodzaje elementów, od ubezpieczeń osobistych, indywidualnych, odpowiedzialności cywilnej, mienia i wypadków, zdrowia pracowników i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków studenckich. To, co obejmuje szkoła Twojego dziecka, będzie zależeć od tego, za co zdecydowano się zapłacić. 

Elementy szkolnej polisy ubezpieczeniowej

– Odpowiedzialność publiczna: Obejmie szkoły na kwotę, którą są prawnie zobowiązane zapłacić, jeśli ponoszą winę za wypadek lub szkodę wyrządzoną innej stronie. Może to być od półki spadającej na wykonawcę na terenie szkoły, po odpowiedzialność wobec osób trzecich, w których pracownicy mogli sprzeniewierzyć pieniądze szkolne.
– Wypadki: Po prostu obejmuje wypadki, które mogą się zdarzyć uczniom podczas pobytu na terenie szkoły, a nawet podczas wycieczek szkolnych.

Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa obejmie uczniów danej szkoły 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w następujących okolicznościach:

– Podczas gdy uczeń angażuje się w zajęcia szkolne lub zajęcia pozalekcyjne związane ze szkołą, takie jak doświadczenie zawodowe, szkolenie zawodowe lub wycieczki szkolne
– Podczas gdy uczeń uczestniczy w zorganizowanych zajęciach sportowych w szkole
– Podróże do i ze szkoły lub zajęcia związane ze szkołą, takie jak zorganizowane szkolne imprezy sportowe

Warto także wejść na stronę internetową: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/ranking-ubezpieczen/ubezpieczenia-na-zycie/0.html.

O tym warto pamiętać!

Ubezpieczenie szkolne jest zazwyczaj kupowane przez instytucje z uczniami, takie jak szkoły i obejmuje uczniów (i ich rodziców) z kosztów związanych z obrażeniami podczas imprez szkolnych. (Może również pomóc w zapobieganiu procesom sądowym ze strony rodziców dotyczącym wypadków uczniów). Ubezpieczenie takie jest polisą „nadmiarową”, co oznacza, że uruchamia się po tym, jak kolejne ubezpieczenie zapłaci jako pierwsze. W takim przypadku, jeśli uczeń zostanie ranny na imprezie szkolnej, jego osobiste ubezpieczenie zdrowotne zostałoby wypłacone jako pierwsze, a następnie ubezpieczenie wypadkowe ucznia zapłaciłoby za wszelkie dodatkowe odliczenia, współpłacenie lub wszelkie wydatki, które normalnie zostałyby pozostawione uczniowi lub rodzicowi do zapłaty. Bez ubezpieczenia uczniowie i rodzice byliby odpowiedzialni za wszelkie opłaty z własnej kieszeni, odliczenia itp. poprzez swoje ubezpieczenie zdrowotne, tak jak byliby, gdyby uraz wystąpił poza szkołą. 

Podczas gdy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków szkolnych zazwyczaj pokrywa koszty z własnej kieszeni wynikające ze wszystkich obrażeń fizycznych, istnieją pewne wyjątki. Na przykład obrażenia wynikające z walk studenckich, zamieszek, samookaleczeń, zatrucia, uduszenia, nielegalnej działalności lub aktów wojny nie są objęte ubezpieczeniem. Infekcje bakteryjne i wirusowe oraz zaburzenia psychiczne również nie są objęte.

Materiał partnera