Na czym dokładnie polegają testy na inteligencję? W jaki sposób się ją bada? Jakie są kategorie inteligencji?

0
789
test na inteligencję
Pierwszy test inteligencji został opracowany przez Alfreda Bineta na zlecenie francuskiego Ministerstwa Edukacji w celu zdiagnozowania rozwoju umysłowego dzieci | fot.: stock.adobe.com

Zainteresowanie możliwością oceny zdolności umysłowych i porównania ich ze zdolnościami innych ludzi istnieje od dawna. Poważnie badano inteligencję dopiero na początku XX wieku w związku z rozwojem psychologii praktycznej. Z drugiej strony, potrzeba zdiagnozowania zdolności do aktywności umysłowej wiąże się z rozwojem społeczeństwa, ze złożonością produkcji, a co za tym idzie z potrzebą poprawy systemu edukacji. To właśnie ta dziedzina od dawna stymuluje rozwój testów inteligencji. Techniki skierowane do dorosłych pojawiły się dopiero w latach 30-40.

Pierwszy test inteligencji został opracowany przez Alfreda Bineta na zlecenie francuskiego Ministerstwa Edukacji w celu zdiagnozowania rozwoju umysłowego dzieci. Od tego czasu testy były uzupełniane, wielokrotnie przerabiane, zmieniane zadania, pojawiały się nowe wersje, w tym dla dorosłych. Ale ich kształt się nie zmienił.

Test podzielony jest na kilka podzbiorów-bloków zadań. Ich liczba jest różna i zależy od wieku:

 • świadomość (30 pytań z różnych dziedzin życia i nauki);\
 • umiejętność wyciągania wniosków i prawidłowych wniosków (14 pytań);
 • zrozumienie znaczenia problemów matematycznych, umiejętność operowania liczbami i wykonywania obliczeń arytmetycznych (16 zadań);
 • logika: umiejętność analizowania, porównywania pojęć, znajdowania między nimi podobieństw i różnic (16 zadań);
 • zakres i sens słownictwa, umiejętność rozumienia znaczenia kategorii abstrakcyjnych (wymaga podania definicji 40 pojęć);
 • poziom uwagi, pamięci krótkotrwałej i RAM, który wymaga odtworzenia szeregu cyfr i znaków z pamięci;
 • inteligencja niewerbalna: diagnozuje się myślenie wizualne i figuratywne, pamięć, zdolności percepcyjne (zdolności percepcyjne obrazów, obiektów itp.), zdolności analityczno-syntetyczne i przestrzenne;
  umiejętność kodowania informacji.
 • Obecnie istnieje wiele różnych podejść do diagnozowania poziomu inteligencji, ale najczęściej stosuje się wielokrotnie przeprojektowane i ulepszone testy Bineta, których celem jest ustalenie współczynnika inteligencji IQ.

Jak określa się iloraz inteligencji IQ?


Iloraz inteligencji lub IQ to stosunek” wieku umysłowego” do kalendarza pomnożony przez 100 (*100). „Wiek psychiczny” określa się na podstawie zadań testowych, które są przeznaczone dla określonej grupy wiekowej. Jeśli mówimy o dorosłych, testy dla nich są zaprojektowane z uwzględnieniem zadań o różnym poziomie trudności. Ponadto liczba zadań w metodach dla starszych osób znacznie przekracza możliwości osób o średnim poziomie inteligencji.

Podsumowując, wiek wiek umysłowy:

 • może odpowiadać kalendarzowi; jeśli badany wykonuje zadania odpowiadające normie wiekowej, wówczas iloraz inteligencji wyniesie około 100 punktów – od 84 do 116;
 • może przekroczyć kalendarzowy, wówczas współczynnik będzie wysoki od 116 do 200, co wskazuje na różny stopień uzdolnień umysłowych;
 • może być mniejszy niż kalendarzowy, w tym przypadku IQ jest niższe niż 84 punkty i jest to już wskaźnik upośledzenia umysłowego.

AGO