Jak przebiega relokacja linii produkcyjnych? Sprawdź!

0
640
Transfer linii produkcyjnych
Transfer linii produkcyjnych to niezwykle złożony proces, na którego sprawną realizację składa się wiele etapów | fot.: materiał partnera

Relokacja linii produkcyjnej to proces przeniesienia linii produkcyjnej z jednego miejsca na inne. Najczęściej wykonuje się ją w celu zwiększenia efektywności pracy produkcji. Linie produkcyjne przenoszone są bliżej dostawców lub klientów, a także w miejsca, w których uda się zoptymalizować koszty. Proces ten wymaga dokładnego planowania i wdrożenia. Tylko wtedy uda się zapewnić płynną przeprowadzkę linii produkcyjnej i uniknąć przestojów w produkcji.

Najważniejsze informacje o transporcie linii produkcyjnych

Relokacja linii technologicznych polega na całkowitym przeniesieniu linii w wyznaczone miejsce. Usługa obejmuje początkowy demontaż linii produkcyjnej, transfer wszystkich jej elementów, a następnie montaż w docelowej lokalizacji. W ramach usługi wykonuje się również uruchomienie linii technologicznej w nowym miejscu. Dzięki temu zyskujemy pewność, że cały proces transportu liniii w nowe miejsce przebiegł poprawnie. 

Do realizacji procesu konieczne jest wcześniejsze ustalenie szczegółowego planu przeniesienia. Oczywiście proces będzie realizowany w odmienny sposób, jeśli linia będzie przenoszona wewnątrz zakładu produkcyjnego, a inaczej na zewnątrz. Wszystkie prace należy zaplanować w taki sposób, aby nie zakłócić procesów, które do tej pory odbywały się w zakładzie. Sprawna i bezproblemowa relokacja linii produkcyjnych wymaga więc odpowiednich kompetencji. Proces uznajemy za zakończony w momencie, w którym wszystkie elementy są poprawnie zaplanowane w miejscu docelowym, a ponowne uruchomienie linii przebiega bez nieprawidłowości.

Jak wygląda proces przenoszenia linii produkcyjnych?

Transport linii produkcyjnych wymaga realizacji poszczególnych, wcześniej zaplanowanych etapów. Cały proces rozpoczyna się oczywiście od szczegółowej wizji lokalnej, która pozwala na wychwycenie wszystkich elementów, które są charakterystyczne dla danego zakładu produkcyjnego. Następnie wykonywane są następujące etapy:

  • Demontaż linii produkcyjnej, który powinien obejmować także wypisanie założeń technicznych oraz sporządzenie listy usterek, które znalazły się w protokole przekazania.
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej i zdjęciowej.
  • Pakowanie i zabezpieczenie linii produkcyjnej do transportu. 
  • Załadunek elementów linii produkcyjnej do transportu.
  • Organizacja transportu drogowego lub lotniczego.
  • Rozładunkiem linii produkcyjnej w miejscu docelowym. 
  • Montaż linii produkcyjnej wraz z doprowadzeniem i podłączeniem mediów.
  • Uruchomienie linii produkcyjnej.
  • Usługi elektryczne, w tym podłączanie i odłączanie instalacji, budowa nowych podłączeń elektrycznych i tras kablowych.

Jak skutecznie przeprowadzić transport linii produkcyjnej?

Transfer linii produkcyjnych to niezwykle złożony proces, na którego sprawną realizację składa się wiele etapów. Ważne, aby przy planowaniu relokacji wybrać firmę, która posiada doświadczenie w tego typu procesach i bezpiecznie przeprowadzi nas przez wszystkie jego elementy. Firma b8group.pl zapewnia kompleksowe transfery zakładów produkcyjnych z dbałością o każdy szczegół związany z transportem, załadunkiem, pakowaniem, a także uruchomieniem linii w nowym miejscu.

Materiał partnera