Wada zgryzu u dziecka – konsekwencje i powikłania

0
1553
Aparat ortodontyczny u dziecka
Nierzadko zaburzenia w obrębie jamy ustnej są dziedziczne, a więc jeśli u jednego z rodziców występowały takowe, istnieje duże prawdopodobieństwo przekazania takiej cechy potomstwu | fot.: StockAdobe.com

Szacuje się, iż wady zgryzu dotykają ok. 60% populacji. Ale tylko niewielki odsetek tych pacjentów trafia na fotel specjalisty i podejmuje leczenie ortodontyczne. Wydawać by się mogło, iż problem ten jest jedynie defektem czysto estetycznym. Nic bardziej mylnego. Nieleczona wada narządu żucia u dzieci wiąże się z poważnymi powikłaniami ogólnoustrojowymi. Jakie są konsekwencje braku interwencji lekarza ortodonty? Czym może grozić zaniechanie terapii?

Czym jest wada zgryzu?

Według definicji wadą zgryzu nazywamy każdą nieprawidłowość w budowie i/lub czynnościach narządów jamy ustnej. Może dotyczyć samych zębów, całych łuków zębowych, a także relacji między nimi w trakcie pracy szczęki i żuchwy. Wyróżniamy wady zgryzu: pionowe (góra – dół), poprzeczne i pośrodkowe (tył – przód), a także nieprawidłowości zębowe: szparowatość i stłoczenia.

Przyczyny występowania

Nierzadko zaburzenia w obrębie jamy ustnej są dziedziczne, a więc jeśli u jednego z rodziców występowały takowe, istnieje duże prawdopodobieństwo przekazania takiej cechy potomstwu. Jednakże nie jest to jedyna przyczyna powstawania wad zgryzu u dzieci. Często przyczyniają się do tego liczne choroby i złe nawyki, takie jak: rozszczep podniebienia, guzy w obrębie jamy ustnej, ssanie kciuka czy smoczka w wieku niemowlęcym, zbyt długie karmienie butelką, różnego rodzaju urazy mechaniczne twarzoczaszki.

Konsekwencje nieprawidłowego zgryzu u dziecka

Poważne konsekwencje nieleczonej wady zgryzu mogą być już widoczne w wieku dziecięcym. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim problem z wyrastaniem zębów stałych (zęby zatrzymane) czy późniejsze szybsze ich ścieranie. Ze względu na występujące stłoczenie pojawiają się problemy z higieną jamy ustnej, co prowadzi do szybszego pojawiania się kamienia nazębnego i próchnicy u dziecka, a chorób przyzębia, parodontozy i utraty zębów w wieku dorosłym. Jeśli mamy do czynienia z poważną patologią lub jej szybkim postępem, powikłania mogą być bardzo poważne i nie ograniczać się tylko do jamy ustnej. Konsekwencją problemów z prawidłowym żuciem i gryzieniem, a co z tym związane z procesami trawienia, są choroby ze strony układu pokarmowego. Duże wady zgryzu mogą powodować zaburzenia wyglądu twarzy, nieprawidłową wymowę czy objawy związane z dysfunkcją stawów skroniowo – żuchwowych (m.in.: bóle i zawroty głowy, bóle zębów, uszu, karku, szumy uszne czy bruksizm). Najnowsze badania dowodzą, iż zaburzenia czynności i funkcji narządu żucia u dzieci prowadzą do asymetrii napięcia mięśniowego i występowania zaburzeń postawy ciała i skrzywień kręgosłupa. Istotnym jest, aby mieć na uwadze również aspekt psychologiczny, bowiem zły wygląd zębów czy twarzy może skutkować niską samooceną u dziecka i kompleksami. Należy również pamiętać, iż leczenie ortodontyczne jest znacznie łatwiejsze i lepiej rokuje co do jego powodzenia w wieku rozwojowym. Zatem jego zaniechanie może prowadzić do późniejszej niemożności skorygowania wady zgryzu w wieku dorosłym.

Wada zgryzu nie wiąże się jedynie z defektem estetycznym, ale niesie ze sobą ryzyko poważnych powikłań i jest zagrożeniem dla zdrowia całego organizmu. U dzieci konsekwencje zaniechania leczenia mogą być bardzo poważne i rzutować na całe dorosłe życie. Warto zatem zawsze skonsultować stan uzębienia naszego potomstwa z lekarzem ortodontą, aby mieć pewność, iż nie przeoczyliśmy żadnych nieprawidłowości.


AIA