Krajowy Rejestr Sądowy a wydanie odpisu — oto wszystko, co trzeba wiedzieć!

0
361
odpis KRS
O tym, dlatego KRS jest tak ceniony przez osoby, które szybko chcą dotrzeć do cennych informacji o firmach, stowarzyszeniach, zakładach opieki zdrowotnej, czy fundacjach, w dużej mierze decyduje ogromna liczba danych | fot.: materiał partnera

KRS to jedna z największych ogólnodostępnych baz danych, do której dostęp ma każdy obywatel Polski. Co wyróżnia ten zbiór danych? Czy odpis uzyskany z Krajowego Rejestru Sądowego ma moc prawną? Czy jedynym sposobem na uzyskanie dokumentu jest osobiste stawienie się w Sądzie? Sprawdźmy!

Jak skonstruowany jest Krajowy Rejestr Sądowy?

O tym, dlatego KRS jest tak ceniony przez osoby, które szybko chcą dotrzeć do cennych informacji o firmach, stowarzyszeniach, zakładach opieki zdrowotnej, czy fundacjach, w dużej mierze decyduje ogromna liczba danych. To jedno z najlepszych narzędzi, by skutecznie sprawdzić, jak wygląda sytuacja interesującego nas podmiotu. 

Krajowy Rejestr Sądowy jest zbiorem o charakterze otwartym. Aby móc z niego skorzystać, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki KRS, jaką za darmo udostępnia na przykład serwis https://aleo.com/pl/funkcje/baza-firm/wyszukiwarka-krs. Wyniki są prezentowane w czytelnej, miłej dla oka formie, dzięki czemu szybko można odnaleźć interesujące nas dane. Bez względu na to, czy korzystamy ze smartfona, czy z komputera osobistego.

W konstrukcji KRS-u widać bardzo wyraźnie, że jest to baza, która nie była tworzona od zera, a powstała z połączenia kilku pomniejszych zbiorów, w tym z Rejestru Handlowego, Rejestru Stowarzyszeń czy Rejestru Przedsiębiorstw Państwowych.

Warto podkreślić, że Krajowy Rejestr Sądowy stale ewoluuje. Od 1 grudnia 2020 roku zdecydowano o dodaniu rejestru dłużników niewypłacalnych. Mimo tego, że decyzja budziła sporo kontrowersji, to trzeba przyznać, że jest to dodatkowa ochrona dla firm, które nie chcą wiązać się z partnerami biznesowymi, którzy nie mogą pochwalić się płynnością finansową.

Rejestr Przedsiębiorców składa się z sześciu działów tematycznych. W pierwszym odnajdziemy dane teleadresowe oraz informacje o strukturze i formie prawnej prowadzonej działalności. Można też odnaleźć tam numery NIP i REGON. 

Dział II informuje o osobach, które są uprawnione do reprezentowania podmiotu. Jeśli wymaga tego struktura prawna organizacji, to można też znaleźć tam dane o organach nadzorczych. Dział III skrywa dane o kodach PKD, dzięki czemu szybko ustalimy, czym zajmuje się dana firma. 

W Dziale IV znajdziemy informacje o zaległościach celnych, podatkowych i o składkach na ZUS, jeśli te nie zostały odprowadzone. Jeśli wobec firmy toczy się postępowanie upadłościowe, to te informacje również odnajdziemy właśnie w tym miejscu. W Dziale V zgromadzono dane o kuratorze, jeśli taki został ustanowiony. Dział szósty skupia się na informacjach o niepewnym stanie majątkowym lub toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. 

Jak uzyskać odpis z KRS? 

Ustawodawca daje możliwość skorzystania z siatki 21 Sądów Rejonowych oraz z formy elektronicznej. Na terenie każdego województwa w Polsce znajduje się co najmniej jeden taki Sąd. W rejonach gęsto zaludnionych, na przykład na Górnym Śląsku, znajdują się aż dwie takie placówki: w Gliwicach i Bielsku-Białej. 

Nie brakuje osób, które zastanawiają się nad tym, czy elektroniczny odpis danych z KRS jest wiążący z legislacyjnego punktu widzenia. Tak, jest to dokument, którego moc prawna została zrównana z tradycyjną dokumentacją, jaką uzyskalibyśmy w Sądzie Rejonowym z odpowiednią właściwością. 

Wynika to z Ustawy o KRS, a dokładniej z Artykułu 4. Mimo tego, że taki dokument nie zawiera pieczęci ani podpisu pracownika Sądu, to na mocy nowelizacji ustawy z 2018 roku, jest on formalnie wiążący i znajduje swoje umocowanie w polskim prawodawstwie. 

Jakie zmiany pojawiły się w KRS w 2021 roku?

Bez wątpienia był to rok bardzo dużych zmian, które mocno wpłyną zarówno na KRS, jak i na osoby, które korzystają z tego zbioru, a więc na przykład na firmy, które muszą cyklicznie aktualizować swoje dane.

Kluczową rolę odegrała tu nowelizacja Ustawy o KRS ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod numerem 112. Wpisy o zmianę danych lub wykreślenie z bazy są od teraz składane tylko w wersji elektronicznej. Ustawodawca podkreśla, że muszą być zabezpieczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Raporty i załączniki także są od lipca składane tylko w formie cyfrowej. Wyjątkiem od tej reguły są tylko te podmioty, które znajdują się w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji oraz zakładów opieki zdrowotnej. Intencją ustawodawcy było przyspieszenie obiegu dokumentacji. 

Aby szybko sprawdzić, jak działa system, można skorzystać z Portalu Rejestrów Sądowych. Warto pamiętać o tym, że wybrane dokumenty wciąż muszą być podpisane przez wszystkie osoby wchodzące w skład zarządu.

Materiał partnera