Koniunktura rolnicza w I półroczu 2019. Przegląd czynników mających na nią największy wpływ

0
1277
złote kłosy zboża na polu
W ocenie koniunktury kierownicy gospodarstw rolnych należących do osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej byli mniejszymi pesymistami niż użytkownicy gospodarstw indywidualnych | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Jak zmiany, które miały miejsce w pierwszej połowie 2019 roku, wpłynęły na nastroje rolników? Wyniki badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny wskazują na wzrost niezadowolenia wśród producentów żywności, którzy zauważają niekorzystne dla siebie tendencje w koniunkturze. Prognozy w dalszej perspektywie czasowej również nie napawają ich optymizmem.

Od czego zależały oceny koniunktury?

Ocena, jaką przedstawiali rolnicy, w dużym stopniu zależała od wielu czynników, wśród których można wyróżnić:

  • formę prawną gospodarstwa rolnego,
  • powierzchnię użytków rolnych,
  • ukierunkowanie produkcji,
  • rodzaj prowadzonych upraw oraz gatunków lub grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich,
  • wiek i wykształcenie osoby zarządzającej gospodarstwem rolnym.

Analiza uzyskanych wyników pokazuje, że największymi optymistami są:

  • rolnicy poniżej 25 roku życia,
  • osoby z wyższym wykształceniem,
  • osoby prowadzące gospodarstwo przez okres krótszy niż jeden rok.

W ocenie koniunktury kierownicy gospodarstw rolnych należących do osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej byli mniejszymi pesymistami niż użytkownicy gospodarstw indywidualnych.

Lepiej bieżącą koniunkturę oceniały gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej niż użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną, zaś najgorzej swoją sytuację oceniali użytkownicy gospodarstw wielokierunkowych.

W przypadku kryterium wielkości gospodarstwa użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha użytków rolnych byli najbardziej optymistyczni w swoich ocenach koniunktury.

Zmiany w koniunkturze w I półroczu 2019 r.

I półrocze 2019 r. przyniosło gorsze oceny ogólnej sytuacji prowadzonych gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej, a także zapotrzebowania na produkty rolne. W grupie producentów roślin najbardziej optymistyczne opinie mieli rolnicy prowadzący uprawy warzyw gruntowych i uprawy pod osłonami. W obrębie gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, najwięcej optymizmu wykazywali producenci drobiu nieśnego i rzeźnego. Z kolei najgorzej swoje perspektywy oceniali producenci buraków cukrowych, sadownicy i osoby prowadzące plantacje krzewów owocowych, a także hodowcy bydła rzeźnego.

Ocena ogólnej sytuacji gospodarstw

Ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych, jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą, oceniło niecałe 65% rolników. Jest to spadek o ponad 14% w porównaniu do grudnia 2018 r. Do 27,5 punktów procentowych w porównaniu do 12,1 punktów procentowych w grudniu 2018 r. zwiększyła się też przewaga opinii o złej sytuacji gospodarstw rolnych nad opiniami przeciwnymi. Najgorzej swoją sytuację ocenili rolnicy zajmujący się produkcją owoców z drzew i krzewów oraz hodowcy bydła rzeźnego. Z kolei najlepsze oceny przestawiali użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą – szczególnie w przypadku hodowców drobiu rzeźnego zanotowano przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi. Dobre nastroje mieli też rolnicy prowadzący uprawy pod osłonami.

Ocena opłacalności produkcji rolniczej również pokazała negatywne nastroje wśród producentów.

Najmniejszymi pesymistami w ocenie opłacalności produkcji rolniczej okazali się producenci zwierząt, a największymi – użytkownicy gospodarstw wielokierunkowych. W czerwcu jedynie nieco ponad 14% respondentów stwierdziło, że prowadzenie produkcji rolniczej jest opłacalne. Opinie optymistyczne wyrażali producenci drobiu rzeźnego i nieśnego oraz hodowcy świń. Pozytywnie o opłacalności produkcji rolniczej wyrażała się też większość rolników prowadzących uprawy pod osłonami, a także producenci warzyw gruntowych, negatywnie zaś sadownicy i hodowcy bydła.

Więcej informacji na temat sposobów na podniesienie efektywności produkcji rolnej, szczególnie zbóż, a także optymalnych środków, które można wykorzystać do poprawy sytuacji, można znaleźć na stronie Syngenta.pl


Materiał partnera zewnętrznego