Czym jest mikrorachunek podatkowy i kto może z niego korzystać?

0
433
mikrorachunek podatkowy
Istotą powstania mikrorachunku jest ułatwienie podatnikowi kontaktu z Urzędem Skarbowym i uproszczenie płatności podatkowych | fot.: stock.adobe.com

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek bankowy, który od 1 stycznia 2020 roku służy przedsiębiorcom do uiszczania opłat, związanych z podatkami: PIT, CIT oraz VAT. Przypisuje się go pod konkretny numer PESEL lub NIP, tak aby każdy podatnik posiadał swój indywidualny i unikatowy numer rachunku. Należy pamiętać, że służy on jedynie do wpłat podatku i nie zrealizujemy przy jego użyciu żadnych wypłat, gdyż te odbywają się na dotychczasowych zasadach m.in. na rachunek bankowy podatnika, przy pomocy przekazu pocztowego, bądź oczekują na odbiór osobisty w kasie należytego Urzędu Skarbowego. 

Zadania i funkcje mikrorachunku podatkowego.

Istotą powstania mikrorachunku jest ułatwienie podatnikowi kontaktu z Urzędem Skarbowym i uproszczenie płatności podatkowych. Dzięki niemu można przede wszystkim:

– wygodnie i szybko zapłacic PIT, CIT i VAT na jeden wspólny rachunek,

– szybko sprawdzić numer rachunku przy pomocy każdego urządzenia mającego dostęp do internetu,

– ekspresowo uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach,

Mikrorachunek podatkowy służy również do przelewania zaliczek na podatki i regulacji nałożonych wcześniej odsetek karnych. Pomaga wypełniać obowiązki nałożone przez Skarbówkę bez ryzyka pomyłki, nieprawidłowo opisanego przelewu, bądź pomyłce w przepisywaniu numeru konta odbiorcy. Dzięki temu, możemy bez obaw i zbędnego stresu uiszczać niezbędne opłaty.

Uzyskanie indywidualnego numeru mikrorachunku podatkowego – krok po kroku.

Mikrorachunku nie musimy zakładać osobiście, gdyż jest on automatycznie generowany przez system, który nadzoruje Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa. Aby sprawdzić, przypisany nam numer mikrorachunku musimy skorzystać z jednego z dwóch dostępnych sposobów:

– udać się do Urzędu Skarbowego i uzyskać niezbędne informacje od urzędnka zajmującego się tym zagadnieniem,

– wejśc na stronę generatora mikrorachunku podatkowego i podać swój numer PESEL bądź NIP,

Uzyskując swój indywidualny numer mikrorachunku należy pamiętać, iż PESEL podaje się w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospdarczej, a NIP podaje się w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, bądź będących podatnikami VAT. System ten jest zupełnie darmowy i działa 24/7, dzięki czemu możemy bez wychodzenia z domu i o dowolnej porze dnia/nocy z niego skorzystać.

Jak wygląda mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy spełnia wszelkie standardy NRB (czyli te stosowane w obrocie krajowym) i standard IBAN (czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego), składając się przy tym, analogicznie do zwykłego rachunku bankowego z 26 cyfr. Jego numer jest podzielony na sekcje, które mają konkretne znaczenie i generowany jest według następującego wzoru: LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX, co oznacza kolejno;

* LK – liczba kontrolna,

* 1010 0071 – wartość stała dla każdego mikrorachunku, określająca numer rozliczeniowy w NBP,

* 222 – wartość stała dla kazdego mikrorachunku, określająca numer uzupełniajacy w NBP,

* Y – identyfikator podatkowy, który wynosi 1 w przypadku używania numeru PESEL i 2 w przypadku posługiwania się numerem NIP,

* XXXX XXXX XXXX – numer PESEL, bądź numer NIP i ewentuale zera, dopełniające rachunek tak, by składał się z 26 cyfr,

Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, to podatek wpłacić możesz na swój mikrorachunek, lub na mikrorachunek małżonka. Zalecane jest jednak, aby wpłat dokonywać na rachunek osoby, która w zeznaniu PIT wskazana jest jako pierwsza. Mikrorachunek podatkowy obowiązuje od 2020 roku a jego głównym zadaniem jest łatwe i szybkie regulowanie należności względem Urzędu Skarbowego i ograniczenie zbędnych formalności do minimum.

SZK