Kierowco, sprawdź, jakie dokumenty musisz mieć przy sobie za granicą

0
7406
zatrzymanie samochodu za granicą
Przed wyjazdem za granicę powinieneś dobrze zorientować się w wymogach danego kraju w zakresie dokumentów niezbędnych do legalnego poruszania się samochodem, a także dopilnować, by wszystkie dokumenty były aktualne | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Jedziesz za granicę własnym samochodem? Będziesz mieć zatem dużą niezależność w zakresie przemieszczania się pomiędzy odwiedzanymi miejscami i atrakcjami. Jednak aby poruszać się po drogach bezpiecznie i zgodnie z prawem, potrzebujesz określonych dokumentów. Jakich? Oto odpowiedź.

Kiedy 1 października 2018 roku w życie weszła nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym, z polskich kierowców zdjęto obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC. Od tamtej pory podczas poruszania się po drogach w Polsce wystarczy mieć przy sobie prawo jazdy oraz dowód osobisty. Podczas ewentualnej kontroli drogowej dane z dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia sprawdzane są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (czyli de facto należy je mieć – nie trzeba mieć przy sobie jedynie potwierdzenia ich wykupienia czy ważności). Ten stan rzeczy ma swoje zalety… ale też wady.

Zapis w Prawie o ruchu drogowym dotyczy bowiem tylko terytorium Polski. Kiedy wybierasz się samochodem za granicę, musisz mieć przy sobie wszystkie dokumenty pojazdu, czyli:

  • prawo jazdy,
  • dowód osobisty,
  • dowód rejestracyjny,
  • potwierdzenie ważności ubezpieczenia OC.

W przeciwnym wypadku kontroler nie będzie w stanie stwierdzić, do kogo należy prowadzone przez Ciebie auto i czy posiadasz aktualne ubezpieczenie, bo wgląd w bazę CEPiK mają tylko polskie władze.

Prawo jazdy jako dokument tożsamości za granicą

A dlaczego podczas podróży samochodem wymagany jest dowód osobisty? Czy nie wystarczy okazać się samym prawem jazdy? Niestety, prawo jazdy nie jest uznawane za dokument potwierdzający tożsamość[1]. Co ważne, nie tylko za granicą, ale także w Polsce. Z tego względu dowód osobisty powinieneś mieć zawsze przy sobie.

Polskie prawo jazdy za granicą – czy jest ważne?

Posiadanie kompletu wymienionych dokumentów to jednak nie wszystko. Zanim udasz się w podróż autem za granicę, musisz się upewnić co do ważności polskiego prawa jazdy i ubezpieczenia OC w kraju podróży. Jeśli Twoje prawo jazdy wydano w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej, jest ono ważne w całej Unii[2].

Co jeśli posiadasz prawo jazdy wydane w kraju nienależącym do Unii Europejskiej? W celu określenia jego ważności w kraju podróży powinieneś skontaktować się w odpowiednim urzędem zajmującym się ważnością praw jazdy i ubezpieczeń w tym kraju lub ambasadą/konsulatem swojego kraju. Kontakt do tych miejsc znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych Unii Europejskiej. Jeśli Twoje prawo jazdy nie jest uznawane w kraju, do którego się wybierasz, powinieneś wystąpić o Międzynarodowe prawo jazdy. Wniosek składa się w dowolnym starostwie powiatowym. Wyróżnia się dwa rodzaje tego dokumentu, jeden jest zgodny z Konwencją Genewską, drugi z Konwencją Wiedeńską. O który powinieneś wystąpić? Wszystko zależy od tego, której konwencji stroną jest kraj Twojej podróży.

Zielona Karta – kiedy jest potrzebna?

Co z ubezpieczeniem samochodu na wyjazd za granicę? Czy polskie OC (https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu/polisa/ubezpieczenie-oc/) jest uznawane w kraju, do którego podróżujesz, bez żadnych dodatkowych warunków? Istnieje grupa krajów, gdzie dodatkowo wymaga się tzw. Zielonej Karty. Jest to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, dowód, że Twój samochód ma ważne OC. Gdzie wymaga się posiadania Zielonej Karty?

W krajach nienależących do UE (choć są wyjątki – na przykład Szwajcaria czy Norwegia). Kraje te nie podpisały tzw. Porozumienia Wielostronnego, na podstawie którego przyjmuje się, że pojazd osoby z zagranicy ubezpieczono w kraju, w którym został też zarejestrowany. W krajach, które należą do Systemu Zielonej Karty, ale nie podpisały tego porozumienia, musisz okazywać Zieloną Kartę. Obecnie te kraje to: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina. Zielona Karta jest ważna przez minimum 15 dni. Przez wielu ubezpieczycieli jest ona wydawana bezpłatnie razem z polisą OC. Zwykle odbywa się to na wniosek posiadacza polisy OC i w wielu przypadkach można ją łatwo zamówić online.

Ubezpieczenie auta na wyjazd za granicę – ubezpieczenie dodatkowe

Podczas wyjazdu za granicę warto mieć także dodatkowe ubezpieczenie AC, które chroni Twoje auto przed skutkami wypadków. Warto wybrać także ubezpieczenie, które będzie obejmowało pomoc w nagłych sytuacjach na drodze w ramach usługi assistance oraz Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Wybierając je, sprawdź koniecznie, czy na pewno działa także za granicą. Takie ubezpieczenie da Ci większe poczucie bezpieczeństwa w wielu trudnych momentach podczas poruszania się samochodem za granicą.

Podsumowując, za granicą musisz mieć: prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny i potwierdzenie ważnego OC, a w niektórych sytuacjach wymagana jest także Zielona Karta albo międzynarodowe prawo jazdy. Przed wyjazdem za granicę powinieneś dobrze zorientować się w wymogach danego kraju w zakresie dokumentów niezbędnych do legalnego poruszania się samochodem, a także dopilnować, by wszystkie dokumenty były aktualne. Miłej podróży!

[1] https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_pl.htm
[2]https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/driving-abroad/driving-licence-and-insurance/index_pl.htm


Materiał partnera zewnętrznego