Kontrola zwolnień lekarskich – jakie zaszły zmiany?

0
590
Na czym polegają kontrole zwolnień lekarskich? | fot.: stock.adobe.com

Kontrola zwolnień lekarskich to na przestrzeni ostatnich lat jeden z najgorętszych tematów dla wszystkich osób, które wybierają się na L4 i obawiają się, że podczas nieobecności w domu może zjawić się kontrola, która zweryfikuje, czy w istocie wypoczywamy zgodnie z zaleceniem lekarskim. Wielu z nas słyszało mity na temat osób, które kontrolują naszą obecność w domu o przeróżnych porach dnia i nocy. Oczywiście prawdą jest, że taka kontrola może mieć miejsce, a my w momencie nieobecności możemy ponieść surową karę. Czy zasady dotyczące kontroli zwolnień lekarskich uległy zmianie wraz z rozpoczęciem roku 2021? Na czym polegają kontrole zwolnień lekarskich? Kto może zlecić taką kontrolę? Jakie kary czekają nas w momencie, gdy kontroler nie zastanie nas w domu?

Czym jest kontrola zwolnień lekarskich?

Kontrola zwolnień lekarskich jest umożliwiona przez rozporządzenie Ministra Pracy w obszarze kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Dlaczego mielibyśmy być skontrolowani podczas naszej choroby? Głównym celem kontroli jest weryfikacja, czy podczas zwolnienia lekarskiego nie wykonujemy żadnej pracy zarobkowej lub nie wykorzystujemy zwolnienia do innych, niezgodnych z prawem celów Takim wykorzystaniem zwolnienia byłby wyjazd na wakacje w czasie zwolnienia. Kontrola zwolnienia odbywa się na wniosek pracodawcy, czyli płatnika składek, który może faktycznie upewnić się, że nasze zwolnienie lekarskie jest w pełni zasadne.

Kto może nas skontrolować?

W przypadku, gdy pracodawca podejrzewa, że pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie do nieuczciwych celów, ma prawo zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez pracownika ZUSu. Taki wniosek może złożyć jedynie pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 osób w zakładzie pracy. Innym rozwiązaniem jest samodzielna weryfikacja dokonywana przez pracodawcę. W tym celu może on oddelegować innego pracownika, który otrzyma od pracodawcy na piśmie stosowne wydelegowanie go do danego zadania.

Co grozi za nieprzestrzeganie zasad zwolnienia lekarskiego?

Przeprowadzone kontrole z reguły są zaskoczeniem dla pracowników, którzy nie mają świadomości, że ktoś mógłby zweryfikować ich stan zdrowia. W przypadku, gdy dojdzie do nadużycia wykorzystania zwolnienia lekarskiego, sporządzony jest raport nieprawidłowości, który ma zdefiniować skale zaniedbania. Taki raport jest podstawą do utraty prawa do zasiłku chorobowego, który jest wypłacany zamiast wynagrodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie zmiany w kontroli zwolnień lekarskich?

Ze względu na pandemie koronawirusa, kontrole osobiste nie są już tak powszechne, jak kiedyś. Obecnie lwia część kontroli odbywa się w oparciu o dokumentacje, która pozwala stwierdzić, jakie osoby charakteryzują się typowymi objawami nadużywania prawa do L4. W taki sposób kontrolerzy przeglądają szereg dokumentów i potwierdzają ewentualną nieprawidłowość z lekarzami, a następnie pracodawcami. Jeśli więc ktoś decyduje się na bezprawne wykorzystanie zwolnienia lekarskiego w czasie pandemii myśląc, że ujdzie mu to na sucho, może się rozczarować.


ŁNA