Darmowe leki dla osób 75+

0
815
Leki dla seniora
Recepta na bezpłatne leki powinna być oznaczona literą „S” To bardzo ważna adnotacja, bez niej farmaceuta nie wyda preparatu za darmo. | fot.: Fotolia

Seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, od 1. września 2016 roku mają prawo do darmowych preparatów medycznych. Kryterium wieku nie jest w tym przypadku rozstrzygające. Jednocześnie powinny być spełnione trzy przesłanki, by lek mógł zostać zaordynowany, a następnie wydany bez konieczności uiszczania za niego opłaty. Lista bezpłatnych leków jest ogłaszana średnio co dwa miesiące. Wówczas jest aktualizowana i uzupełniana.

Kto może wypisać receptę na bezpłatne leki

Leki 75 +, za które nie trzeba płacić może przepisywać tylko:

– Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – z wyłączeniem specjalistów oraz lekarzy prowadzących pacjenta w czasie pobytu w szpitalu.

– Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej –  z prawa tego zostały wykluczone położne.

– Lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu, może wystawić receptę jedynie dla siebie albo dla członków swojej rodziny.

Tego typu obostrzenie ma na celu zapobieżenie jednoczesnego przepisywania leków przez kilku specjalistów. Zadaniem lekarza rodzinnego jest monitoring leczenia swoich pacjentów w sposób kompleksowy,  ma on dostęp do całej dokumentacji medycznej danej osoby, dzięki temu może nadzorować wypisywanie darmowych recept.

Kiedy można otrzymać receptę na bezpłatny lek

Recepta na bezpłatne leki powinna być oznaczona literą „S” To bardzo ważna adnotacja, bez niej farmaceuta nie wyda preparatu za darmo.

Ukończenie 75. roku życia w chwili, gdy wypisywana jest recepta, nie jest jedynym kryterium uprawniającym do nieodpłatnego otrzymania preparatu. Oprócz wieku spełnione powinny być 2 inne warunki, takie jak:

  • ubezpieczenie lub inny tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
  • Tzw. parametr kliniczny. Osoba, której wypisywany jest darmowy lek, powinna mieć udokumentowaną potrzebę zdrowotną, uzasadniającą zastosowanie danego preparatu. Każdy bezpłatny medykament posiada wskazanie refundacyjne, zawierające dokładnie określone są grupy schorzeń, na które może być wydawany bez konieczności płacenia za niego.

JJ