Czy zaćmę i jaskrę można usunąć w trakcie jednego zabiegu?

0
2222
Jaskra
Według danych Generalnego Urzędu Statystycznego w samym tylko 2004 roku na zaćmę zachorowało ponad 773 tysiące Polaków, a jaskrę zdiagnozowano u 417 tysięcy osób | fot.: Fotolia

Zaćma stanowi najczęstszą, a jaskra – drugą przyczynę ślepoty we współczesnym świecie. Ryzyko rozwoju tych dwóch chorób wzrasta wraz z wiekiem, nic więc dziwnego, że w starzejącym się społeczeństwie schorzenia narządu wzroku stanowią poważny problem. Jednoczesne zdiagnozowanie zaćmy i jaskry wcale nie należy do incydentalnych przypadków, czy więc możliwe jest wyleczenie tych dwóch chorób w trakcie jednego zabiegu?

Zarówno zaćma, jak i jaskra są postępującymi chorobami, które przez długi czas mogą rozwijać się niezauważone. W przebiegu zaćmy dochodzi do powstawania zmętniałych plamek i obszarów na przezroczystej zwykle soczewce oka, co prowadzi do pogorszenia ostrości wzroku, a w konsekwencji nawet do jego całkowitej utraty. Im większe są zmętniałe obszary, tym gorzej chory widzi.
Jaskra jest nie mniej groźną chorobą narządu wzroku. „Jest to choroba spowodowana zaburzeniami perfuzji siatkówki oka i nerwu wzrokowego, często – lecz niekoniecznie – powiązana z podwyższonym ciśnieniem w gałce ocznej. Choroba powoduje uszkodzenie komórek zwojowych siatkówki oka i włókien nerwu wzrokowego. Prowadzi do stopniowego zwężania pola widzenia, a w swojej końcowej fazie do całkowitej utraty wzroku” – tłumaczy okulista prof. dr hab. Andrzej Fryczkowski (więcej o leczeniu jaskry, gdzie i za ile przeczytaj w tym serwisie: www.tourmedica.pl/artykuly-medyczne/operacje-i-leczenie-jaskry/

Leczenie operacyjne zaćmy i jaskry

Według danych Generalnego Urzędu Statystycznego w samym tylko 2004 roku na zaćmę zachorowało ponad 773 tysiące Polaków, a jaskrę zdiagnozowano u 417 tysięcy osób. Problem dotyczy głównie osób starszych, gdyż ryzyko rozwoju choroby drastycznie wzrasta wraz z wiekiem. Chorują głównie (chociaż nie tylko, oczywiście) osoby po 50. roku życia. Żyjemy w starzejącym się społeczeństwie, nic więc dziwnego, że coraz więcej pacjentów boryka się z dwoma chorobami jednocześnie.

Zarówno zaćmę, jak i jaskrę leczy się tylko operacyjnie. Wprawdzie istnieją metody farmakologiczne (np. stosowane w leczeniu jaskry krople obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe), które pozwalają powstrzymać rozwój choroby, jednak jedyną skuteczną metodą leczenia powyższych schorzeń jest operacja. Zabiegi nie należą do skomplikowanych i problematycznych procedur medycznych, jednak, jak każda operacja, wiążą się ze stresem czy niewielkim ryzykiem powikłań. Po co więc narażać pacjentów na podwójne ryzyko i emocje? Na szczęście możliwe jest wyleczenie obu tych chorób w tracie jednej operacji.

Fakotrabekulektomia – metoda leczenia zaćmy i jaskry w trakcie jednego zabiegu

Fakotrabekulektomia jest innowacyjną metodą zabiegową, która pozwala na jednoczesne usunięcie zaćmy oraz jaskry. Zabieg ten standardowo proponuje się pacjentom, u których ze względu na zły stan zdrowia ogólnego niemożliwe jest przeprowadzenie dwóch odległych w czasie operacji, a także u osób, u których mimo stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe, utrzymanie ciśnienia na bezpiecznym poziomie jest niemożliwe, a zmętniałe obszary na soczewce dodatkowo upośledzają wzrok. Idealnym kandydatem do fakotrabekulektomii są także chorzy, u których wprawdzie poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego jest kontrolowany, jednak rozwinięta zaćma wymaga interwencji chirurgicznej.
Podczas zabiegu łączy się techniki leczenia zaćmy i jaskry, a więc fakoemulsyfikacji oraz trabekulektomii, które uważane są we współczesnej okulistyce za „złote środki”. Metodą fakoemulsyfikacji rozbija się zmętniałą soczewkę za pomocą ultradźwięków. Następnie soczewkę usuwa się, a w jej miejsce zostaje wszczepiona sztuczna. Celem trabekulektomii jest natomiast wytworzenie sztucznej przetoki, przez którą ciecz wodnista może wydostać się z przedniej komory oka.

Zabieg fakotrabekulektomii zazwyczaj wykonuje się z dwóch cięć, gdyż takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze dla pacjenta(zmniejsza się ryzyko wystąpienia niekontrolowanego krwawienia), choć bardziej czasochłonne. Chory po fakotrabekulektomii zazwyczaj potrzebuje kilku dni, by powrócić do normalnej, codziennej aktywności.


Materiał partnera zewnętrznego