Zasoby informatyczne Twojej firmy potrzebują ochrony. Wiesz, jak ją zapewnić?

0
1023
Klawiatura
Wielu właścicieli firmy, a nawet samych administratorów sieci bagatelizuje ryzyko awarii i przerw w zasilaniu. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Obecna wirtualizacja, konsolidacja, a także wzrost  ilości danych, jakie składowane są na co dzień praktycznie przez każdą firmę, wymagają szczególnie skutecznych rozwiązań w zakresie stosowanych zabezpieczeń. Kluczową kwestię stanowi nie tylko sama ochrona, ale i zapewnienie nieprzerwanej pracy posiadanych urządzeń. Bezpieczeństwo informacji to bowiem prawidłowe działanie sprzętu, przebiegające bez żadnych awarii i przerw. Jak zadbać  o tego typu ochronę dla kluczowych zasobów firmy? Jak się okazuje, masz tutaj do wyboru kilka wyjątkowo skutecznych rozwiązań.

Po pierwsze – awaryjne zasilanie UPS

Obawiasz się o bezpieczeństwo firmowych danych i informacji w sytuacji awarii, braku prądu, czy jakichkolwiek przerw w zasilaniu? Skorzystaj z rozwiązania jakim jest system zasilania awaryjnego UPS. Wielu właścicieli firmy, a nawet samych administratorów sieci bagatelizuje ryzyko awarii i przerw w zasilaniu. Konsekwencje takich zachowań bywają niestety bardzo kosztowne. Możesz ich uniknąć między innymi decydując się na zasilanie awaryjne dla sieci informatycznej oraz użytkowanych w firmie urządzeń elektronicznych, w tym komputerów, drukarek, kas fiskalnych, czy sprzętu telekomunikacyjnego. Żadna awaria, czy zwyczajny brak prądu nie będą stanowić ryzyka utraty danych, czy wystąpienia zakłóceń w pracy. Wystarczy, że wejdziesz np. na agitproject.pl i skorzystasz z wybranych rozwiązań.

Po drugie – monitoring energetyczny

Awarie urządzeń i sieci elektrycznej to przede wszystkim wysokie koszty napraw, wymiany sprzętu, a także utraty danych, czy przestojów w pracy. Aby zapewnić systemowi zasilania naprawdę wysoką sprawność i zredukować do minimum ryzyko wystąpienia awarii, warto postawić na efektywny system monitoringu, który pozwoli na bieżącą kontrolę stanu poszczególnych elementów systemu.

Decydując się na monitoring UPS w swojej firmie zyskujesz dostęp do bezpośrednich i bieżących odczytów z zasilaczy, a tym samym możliwość  szybkiej reakcji na ewentualną awarię i gwarancję stałego zasilania bez jakichkolwiek zakłóceń.

Po trzecie – serwis

Projekt i wykonanie systemu awaryjnego zasilania to jedno. Jego utrzymanie w należytej formie to drugie. Dlatego w kwestii zapewnienia ochrony dla firmowych zasobów w postaci danych i informacji warto zadbać także o odpowiedni serwis zasilaczy UPS, agregatów prądotwórczych oraz instalacji logiczno – elektrycznych. Ważne jest także, aby na czas prac konserwacyjnych i naprawczych serwisant dostarczył Ci urządzenia zastępcze, pozwalające na utrzymanie ciągłości pracy i zabezpieczające przed ryzykiem utraty danych.


Materiał partnera zewnętrznego