Sterowniki PLC – gdzie się je stosuje?

0
756
Sterowniki PLC
Sterowniki PLC stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, ale nie tylko |fot.: materiał partnera

Sterowniki PLC, czyli programowalne sterowniki logiczne to urządzenia powszechnie stosowane w automatyce przemysłowej. Umożliwiają one sterowanie pracą maszyn i urządzeń. W zastosowaniu jest dużo różnych rodzajów sterowników PLC różniących się między innymi budową, wielkością oraz funkcjonalnością.

Co to jest sterownik PLC?

Sterowniki PLC powstały w latach 60. w USA. Wynaleźli je amerykańscy inżynierowe specjalizujący się w przemyśle samochodowym. W tamtych czasach dokonał się bardzo szybki i prężny wzrost poziomu automatyzacji zakładów produkujących samochody i nie tylko a sterowniki PLC w dużej mierze się do tego przyczyniły. Z ich pomocą możliwe było uproszczenie, a czasami nawet wyeliminowanie rozbudowanego okablowania, które dotychczas znajdowało się między przełącznikami i stycznikami, które potrzebne były do sterowania. Sterowniki PLC umożliwiają realizację zadań poprzez specjalny algorytm, co jest ogromnym uproszczeniem i przyspieszeniem wprowadzania wszelkich zmian podczas sterowania urządzeniami i maszynami.


Jak zbudowany jest sterownik PLC?


Sterowniki PLC w większości przypadków mają podobną budowę, składają się one z:

  • Jednostki centralnej
  • Wejść analogowych
  • Wejść cyfrowych
  • Wyjść analogowych
  • Wyjść cyfrowych
  • Modułu komunikacji
  • Modułu zasilania
  • Pamięci


Procesor znajdujący się w sterowniku PLC odpowiedzialny jest za pobieranie oraz przetwarzanie danych z pamięci, a następnie za inicjowanie rozkazów zapisanych w programie. Wejściowe moduły cyfrowe odbierają sygnały w postaci binarnej. Wejścia analogowe natomiast umożliwiają pomiar sygnału ciągłego. W trakcie pomiaru wartość zamieniana jest na sygnał analogowy o wartości od 0 do 10 V. Aby sygnał analogowy został przetworzony na cyfrowy, wejścia analogowe muszą łączyć się z prawidłowymi przetwornikami. Wyjściowe moduły analogowe oraz cyfrowe z kolei odpowiedzialne są za sterowanie urządzeniami wykonawczymi, takimi jak lampki kontrolne, elektrozawory, czy styczniki. Jeżeli chodzi o moduł zasilania, to w zależności od urządzenia może występować jako osobny podzespół, lub jako integralna część urządzenia. Najczęściej stosuje się zasilacze na prąd stały 24 V lub na prąd zmienny 240 V. Moduły komunikacji w sterownikach PLC muszą być też zaopatrzone w co najmniej jeden port, który będzie odpowiedzialny za komunikację sterownika z komputerem. Pamięć w sterownikach PLC odpowiada za przechowywanie programów do obsługi poszczególnych urządzeń.


Zastosowanie sterowników PLC


Sterowniki PLC stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, ale nie tylko. Małe sterowniki programowalne występują też w wielu urządzeniach użytku codziennego. W przemyśle sterowniki PLC używane są w sektorze budowy maszyn, transportu czy energetyki. Powszechne jest, że urządzenia te używane są do sterowania całymi liniami produkcyjnymi. Stosuje się je też na przykład do sterowania modułem silnika krokowego. Programowanie PLC stosowane w firmach produkcyjnych pozwala na optymalizacje procesów produkcyjnych i zwiększenie wydajności produkcji.

Materiał partnera