Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku rodzinnego w Niemczech?

0
616
Kindergeld pieniądze buciki dziecięce
Niemcy to atrakcyjny kraj nie tylko pod względem wysokich zarobków, ale również bogatych świadczeń socjalnych | fot.: stock.adobe.com

Wielu Polaków mieszkających i pracujących w Niemczech korzysta z tak zwanego kindergeld. To zasiłek rodzinny, będący swoistym odpowiednikiem polskiego 500+. Jak go uzyskać? Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o zasiłek rodzinny w Niemczech? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest niemieckie kindergeld?

Niemcy to atrakcyjny kraj nie tylko pod względem wysokich zarobków, ale również bogatych świadczeń socjalnych. Dodatkowe pieniądze przysługują natomiast nie tylko obywatelom, ale również osobom pracującym na terenie Niemiec i płacącym podatki. W przeciwieństwie do polskiego 500+ kindergeld nie ma jednolitej stawki. Co do zasady obowiązują trzy progi, uzależnione od liczby posiadanych dzieci. Na pierwsze i drugie dziecko można dzisiaj otrzymać kwotę po 219 euro miesięcznie. Na trzecie dziecko kwotę 225 euro miesięcznie, a na czwarte i każde kolejne dziecko aż 250 euro miesięcznie. Informacje na temat obowiązujących stawek warto jednak sprawdzać regularnie. Często ulegają one bowiem zmianie. Aktualne progi zostały ustanowione w 2020 roku i weszły w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Jakie dokumenty należy skompletować?

Aby złożony wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego w Niemczech odniósł oczekiwany skutek, należy skompletować szereg dokumentów. Przede wszystkim potrzebny jest unijny akt małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci. Jeżeli rodzice rozwiedli się, należy również pozyskać orzeczenie o rozwodzie. Oczywiście nie wystarczą dokumenty w języku polskim. Należy przetłumaczyć je na język niemiecki i to korzystając z usług tłumacza przysięgłego. Dodatkowo należy pozyskać zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce oraz w Niemczech, kserokopie dowodów osobistych rodziców oraz dziecka, zaświadczenie o podatku dochodowym (tak zwany Lohnsteuerbescheinigung) za każdy okres pracy do czterech lat wstecz, a także ostatnie decyzje podatkowe (tak zwane Einkommensteuerbescheid). Jeżeli rodzice prowadzą działalność gospodarczą w Niemczech, przyda się również wpis do właściwej ewidencji. Pozostałe dokumenty zależą od uznania organu przyznającego świadczenie. Czasami konieczne jest uzupełnienie ich o zaświadczenie o nauce dziecka, a także decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu zasiłku rodzinnego w innym państwie Unii Europejskiej.

Kto otrzyma zasiłek rodzinny w Niemczech?

Zasiłek rodzinny w Niemczech można pobierać nawet na dzieci, które na stałe przebywają w Polsce. Istotne jest tylko to, by ich rodzice pracowali w Niemczech i tam płacili podatki. Kindergeld przysługuje przy tym na dzieci uczące się do 25 roku życia. Do uzyskania świadczenia konieczne jest złożenie wniosku i dołączenie do niego wymienionych wcześniej dokumentów. Podanie składa się w tak zwanych Familienkasse, czyli Kasach Świadczeń Rodzinnych. Formularz wniosku dostępny jest w urzędach, a także na stronach internetowych. Można wysłać go pocztą, złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także skorzystać z wersji interaktywnej.

Materiał partnera