Etapy porodu naturalnego

0
494
Dziecko trzyma kobietę za rękę
Po upływie 2 godzin świeżo upieczona mama wraz z dzieckiem przewożona jest na oddział położniczo-noworodkowy. | fot.: materiał partnera

Poród składa się z czterech faz. Wbrew powszechnemu przekonaniu to nie tylko urodzenie dziecka.

Pierwszy etap porodu

Objawy porodu są charakterystyczne. Pierwszy etap nazywany jest również okresem rozwierania i jest zazwyczaj najdłuższy. Rozpoczyna się od regularnej akcji skurczowej. Początkowo skurcze pojawiają się co 10 min i nie są mocno nasilone. Często kobiety porównują je do bólu menstruacyjnego. Z czasem nasilają się, a przerwa między nimi ulega skróceniu. W tym czasie szyjka macicy rozwiera się, skraca oraz ulega zgładzeniu. Pierwszy okres porodu kończy się w momencie osiągnięcia pełnego rozwarcia, czyli 10 cm. Wówczas bóle podczas skurczów są silniejsze i pojawiają się co około 60 sekund.

Podczas tego etapu kobieta wymaga nadzoru położniczo-ginekologicznego. Akcja serca płodu powinna być monitorowana co 15 min, natomiast zapis kardiotokograficzny (KTG), powinien być podłączany i monitorowany co 40 min. Czas pierwszego etapu porodu jest indywidualny. Może trwać od kilku do kilkudziesięciu godzin. W tym czasie warto skorzystać z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego.

Drugi okres porodu

Etap wydalania, czyli rodzenia dziecka. Szyjka osiągnęła pełne rozwarcie i widoczny jest już czubek głowy dziecka. Pojawiają się skurcze parte, czyli bardzo silne, podczas których kobieta odczuwa mocną potrzebę parcia. W ich wyniku najpierw rodzi się główka dziecka, a następnie reszta ciała. Ten etap jest najniebezpieczniejszy, gdyż może dojść do wielu powikłań. Akcja serca płodu monitorowana jest po każdym skurczu, czyli co 30–60 sekund. Ze względu na duży ucisk mięśni kanału rodnego na rodzące się dziecko, ten okres nie powinien przekraczać godziny. Jednak w praktyce uznaje się, iż może trwać od 30 minut do 2 godzin.

Trzeci etap porodu

Na trzeci etap porodu składa się wydalenie łożyska. Po urodzeniu dziecka kobieta w dalszym ciągu odczuwa lekkie obkurczanie się mięśnia macicy. Skurcze mają na celu urodzenie popłodu, czyli łożyska. Po wydobyciu dziecka z kanału rodnego i odcięciu pępowiny powinno ono odkleić się od dna macicy i pod wpływem skurczów zostać wydalone. Następnie lekarz sprawdza, czy łożysko wraz z błonami płodowymi jest kompletne. Jeśli nie, konieczna będzie kontrola jamy macicy, zazwyczaj wykonywana w znieczuleniu ogólnym. Bardzo ważne, aby wydobyć z ciała kobiety wszystkie fragmenty łożyska, gdyż mogą one wywołać zakażenie organizmu. Jeśli jednak łożysko jest kompletne, zaopatrywana jest rana krocza po ewentualnym nacięciu bądź pęknięciu. W tym momencie kończy się trzeci okres porodu.

Czwarty etap porodu

Czwarty okres porodu trwa 2 godziny po urodzeniu dziecka. Matka przystawia pierwszy raz dziecko do piersi i poznaje się z nim. Równocześnie położne kontrolują jej stan ogólny. Sprawdzają ilość i jakość odchodów oraz czy macica obkurcza się prawidłowo. Jest to postępowanie mające na celu zapobieżenie krwotokowi poporodowemu lub wczesne wykrycie go. Po upływie 2 godzin świeżo upieczona mama wraz z dzieckiem przewożona jest na oddział położniczo-noworodkowy.


Artykuł partnera