Kredyt hipoteczny w ING – ważne informacje dla klientów

0
1363
Kredyt hipoteczny w ING
Poszukując najlepszej oferty na kredyt hipoteczny należy sprawdzić jakie warunki musi spełnić wnioskodawca | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Na polskim rynku kredytów hipotecznych istnieje wiele banków. Jednym z liderów bankowości jest ING Bank Śląski S.A. Ostatnio można było zauważyć zintensyfikowanie zainteresowania kredytami hipotecznymi finansowanymi właśnie przez bank ING. Ta instytucja przyciąga coraz to nowych klientów, a także staje się konkurencyjna dla innych banków ponieważ obecnie klienci się są już tak bardzo przywiązani do jednego banku przez całe życie, ale wybierają ofertę najlepszą w danym czasie. Dlaczego warto zapoznać się dokładnie z ofertą ING? Czym wyróżnia się ona na tle konkurencji? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym tekście powstałym przy współpracy z Michałem Dawidowiczem, doradcą kredytowym opisującym dostępne na rynku rozwiązania – m.in. kredyty hipoteczne w ING Banku Śląskim (przeczytaj także jego artykuł na ten temat: https://blogkredytowy.pl/kredyt-hipoteczny-w-ing-bank-slaski/).

Poszukując najlepszej oferty na kredyt hipoteczny należy sprawdzić jakie warunki musi spełnić wnioskodawca. Jeżeli chodzi o zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony to przez okres minimum trzech miesięcy wstecz u jednego pracodawcy – bank najprawdopodobniej pozytywnie rozpatrzy taki wniosek. Omawiana instytucja zaakceptuje także dochód uzyskany z jednego miesiąca pracy, jeżeli zostałby spełniony warunek dotyczący okazania dokumentu potwierdzającego sześciomiesięczny staż w oparciu o umowę o pracę. W trakcie procesu obliczania wysokości dochodu ING bierze pod uwagę średnią z wpływów z trzech ostatnich miesięcy. Potencjalni klienci tego banku ucieszą się z faktu, że jeśli w ostatnim roku ich sytuacja finansowa była lepsza niż obecnie, na przykład dzięki dodatkowym premiom albo prowizjom, bank może wziąć pod uwagę te dane.

W przypadku posiadania umowy o pracę na czas określony potencjalny kredytobiorca musi przedstawić dokumentację dotyczącą przynajmniej sześciomiesięcznego stażu pracy oraz kolejnego roku w planach. Nieco gorzej ma się sytuacja jeśli chodzi o umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Takie dokumenty nie są akceptowane przez bank ING. Niektórym klientom może to znacznie utrudnić uzyskanie kredytu. W takim wypadku można zwrócić się do konkurencji, która sporadycznie akceptuje również takie formy zatrudnienia.

Jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej to potencjalni kredytobiorcy powinni są zobowiązani do prowadzenia jej przez minimum rok wstecz. Mogą się jednak zdarzyć wyjątki od tej reguły. W ofercie Banku ING dużym plusem może być pozwolenie na zawieszenie działalności gospodarczej. Nie często zdarza się, że instytucje finansowe zezwalają na taką ewentualność. Do Banku ING wniosek kredytowy można złożyć gdy upłynie pół roku od odwieszenia działalności gospodarczej. Dodatkowo należy pamiętać, że każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Kolejnym aspektem, który warto wziąć pod uwagę przy wyborze oferty kredytowej jest czas, na jaki planuje się zaciągnięcie kredytu w danym banku. Jeśli chodzi o ING takie okres kredytowania musi wynosić przynajmniej 35 lat. Natomiast w przypadku okresu budowlanego w przypadku inwestycji deweloperskiej to bank  ING akceptuje taką możliwość do trzydziestu sześciu miesięcy. Negatywnym aspektem oferty tego banku może być granica wieku kredytobiorcy. Dla kobiet górna granica wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat w momencie zakończenia przewidywanej spłaty kredytu. W ofercie konkurencji zdarza się, że górna granica wieku może wynosić nawet 80 lat.

Kolejnym wyzwaniem, jakie stawiane jest potencjalnym kredytobiorcom jest konieczność wpłaty wkładu własnego. Jego wysokość to minimum 20% wartości danej nieruchomości. Wkładem własnym może być gotówka lub działka w przypadku kredytu budowlano-hipotecznego. Zanim przystąpimy do procesu ubiegania się o kredyt należy również ocenić jakie w konkretnym banku są możliwości wcześniejszej spłaty kredytu. ING Bank Śląski oferuje swoim klientom darmową spłatę w 100% przed upływem okresu kredytowego. Dodatkowo, przed kredytobiorcami stoi również możliwość dokonywania nadpłat za pomocą przelewów elektronicznych. Dzięki temu można obniżać wysokość kolejnych rat kredytu. Skrócenie okresu rozliczeniowego jest możliwe w ING po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy kredytowej. Sporządzenie takiego dokumentu kosztuje jednorazowo 200 zł.

Banki działające na polskim rynku kierują się nieco innymi kryteriami i zasadami jeżeli chodzi o przyjmowanie wniosków kredytowych.Przez to każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. W ING ta decyzja podejmowana jest w dwóch etapach. Pierwszy to podjęcie wstępnej decyzji, a kolejny ostatecznej. Zmiana decyzji może nastąpić jeśli pojawią się nagle czynniki, które będą dyskwalifikować dany wniosek kredytowy.

Oferta ING w zakresie kredytu hipotecznego posiada wiele pozytywnych aspektów. Jednym z nich na pewno jest możliwość otrzymania kredytu nie obciążonego prowizją. Dodatkowo zaletą jest możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez określenia minimalnej kwoty nadpłaty. ING oferuje bankowość elektroniczną, która działa be zarzutu, a zatem pozwala na bezproblemowe dokonywanie spłat poprzez internet. Ta oferta ma kilka niedogodności z punktu widzenia potencjalnego kredytobiorcy. Jedną z nich na pewno może być minimalny wkład własny w wysokości 20%, a również brak opcji udzielenia kredytu w przypadku posiadania przez wnioskodawcę jedynie umów cywilno-prawnych. Dosyć niska granica wieku również może być mankamentem tej oferty. Szczególnie w porównaniu z innymi bankami.

Aby podsumować informacje na temat kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim należy podkreślić jego mocną pozycję na rynku polskim. Prezentowana instytucja przykłada dużą wagę do obsługi umów kredytowych. Rankingi kredytów hipotecznych potwierdzają wysoki poziom oferty ING. Dzięki temu bank ten posiada również duże zaufanie społeczne. Klienci chętnie korzystają z jego usług, nawet jeśli wcześniej związani byli z innymi instytucjami finansowymi – wygrywa najlepsza oferta.


Materiał partnera zewnętrznego