Kredyt hipoteczny i mieszkaniowy – czym się różnią?

0
2099
Pieniądze budzik
W terminologii bankowej, kredyt hipoteczny i kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania to dwa różne produkty | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Własne mieszkanie lub dom to marzenie wielu osób. Nie dziwią więc statystyki BIK, według których kredyt hipoteczny spłaca obecnie około 4 mln Polaków! Sprawdź, czym charakteryzuje się ten kredyt.

  1. Kredyt hipoteczny i mieszkaniowy – podobieństwa i różnice
  2. Kredyt hipoteczny – rodzaje

W terminologii bankowej, kredyt hipoteczny i kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania to dwa różne produkty. W praktyce kredytobiorcy używają tych terminów zamiennie, a banki nie dokonują rozróżnienia, traktując każdy kredyt z zabezpieczeniem w postaci hipoteki nieruchomości jak kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny i mieszkaniowy – podobieństwa i różnice

Według obowiązujących zasad, każdy kredyt mieszkaniowy jest kredytem hipotecznym, ale nie każdy kredyt hipoteczny jest kredytem mieszkaniowym. Kredyt hipoteczny jest bowiem pojęciem szerszym. Pozyskane w banku pieniądze można wydać bowiem nie tylko na zakup mieszkania, domu lub działki, ale również na inne cele, np. remont, zakup budynku komercyjnego, inwestycje w lokal usługowy lub dostosowanie tego lokalu do określonych warunków. Druga ważna różnica widoczna jest w wysokości oprocentowania – kredyty mieszkaniowe zwykle są tańsze, a więc ich oprocentowanie i RRSO jest niższe, niż w przypadku kredytów hipotecznych. Wynika to z ryzyka, jakie ponosi bank, udzielając obu zobowiązań. Klient, który bierze kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania, swoją inwestycję na niemal 100% zakończy sukcesem, co dla banku oznacza, że nawet jeśli kredyt nie będzie spłacany w terminie, bank otrzyma w posiadanie mieszkanie. Natomiast jeśli pieniądze z kredytu hipotecznego mają pokryć inwestycję w nieruchomość komercyjną lub remont tej nieruchomości, prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu jest znacznie mniejsze, a więc rośnie również ryzyko banku, że nawet przy braku spłaty zobowiązania, bank nie zyska wartościowej nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że różnice w oprocentowaniu mogą, ale nie muszą wystąpić; zależy to od oferty konkretnego banku.

Oprócz tych dwóch cech, pozostałe elementy obu kredytów są tożsame. Oba zobowiązania posiadają zabezpieczenie w nieruchomości, a proces ubiegania się o ich przyznanie jest podobny. Potencjalny kredytobiorca musi więc wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową, posiadać wkład własny i pozytywną historię w bazach dłużników, a także przejść ocenę ryzyka kredytowego z satysfakcjonującym dla banku wynikiem.

Kredyt hipoteczny – rodzaje

Kredyt hipoteczny to kredyt celowy, który może być wykorzystany na kilka różnych sposobów. W zależności od tego, jak zostaną wydane środki, można mówić m.in. o kredycie:

  • budowlano-hipotecznym, który można przeznaczyć zarówno na budowę domu, jak również za kup działki pod budowę;
  • mieszkaniowym – na zakup lub budowę mieszkania lub domu;
  • konsolidacyjnym – to kredyt, który zaciąga się na spłatę innych zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny nie musi być kredytem hipotecznym, ale ze względu na duże ryzyko banku, związane z brakiem spłaty zobowiązania w terminie, banki często wymagają zabezpieczenia w postaci nieruchomości;
  • refinansowanym – to specjalny rodzaj kredytu, o który ubiegają się kredytobiorcy posiadający już zobowiązanie o charakterze hipotecznym; drugi kredyt ma spłacić ten pierwszy i ewentualnie zapewnić wnioskodawcy dodatkową gotówkę. Trzeba jednak uważać na koszty – rata kredytu refinansowanego może być niższa niż kredytu pierwotnego, jednak wydłużeniu ulega okres spłaty, co przy dużej kwocie kredytu może oznaczać znacznie wyższy koszt całego przedsięwzięcia.

Materiał partnera zewnętrznego